From:
To:
 
 

razred zajema potrebo žene služiti možje. jaz sem še vedno čaka ste za kritje ključ do vesel zakonske zveze: žena