From:
To:
 
 

Ukrainian Translator

 • My dear, Eric
  Pyshu tsi slova, viddzerkalyuyuchy nayhlybshi pochuttya u svoyemu sertsi. U tsi dni rozdilennya vidstannyu, moya nadiya na nashe kokhannya z toboyu staye yaskravishoyu i mitsnishoyu, yak
 • My dear, Eric
  Pyshu tsi slova, viddzerkalyuyuchy nayhlybshi pochuttya u svoyemu sertsi. U tsi dni rozdilennya vidstannyu, moya nadiya na nashe kokhannya z toboyu staye yaskravishoyu i mitsnishoyu, yak
 • В конце этого видео я расскажу как приобрести недвижимость в Европе используя оборотные средства своей Эстонской компании. Интересно?
 • At the end of this video, I will tell you how to buy real estate in Europe using the working capital of my Estonian company. Interested?
 • he slowly turned around, his muscles rippling under the moonlight. he could feel the heat radiating from her body, sense her heavy breaths, and smell her arousal, despite her words.
 • Він повільно обернувся, його м'язи тремтіли під місячним світлом. Він відчував тепло, що випромінювалося її тілом, відчував її важке дихання і відчував її збудження, незважаючи на її слова.
 • he slowly turned around, his muscles rippling under the moonlight.
 • Він повільно обернувся, його м'язи тремтіли під місячним світлом.
 • mountain
 • гора
 • teometpir
 • teometpir
 • geometry
 • геометрія
 • algebra
 • алгебра
 • He imposes on his wife every morning by expecting her to make his breakfast.
 • Він нав'язує дружині щоранку, очікуючи, що вона приготує йому сніданок.
 • How long will it take to get your granddaughter to school
 • Скільки часу знадобиться, щоб влаштувати внучку до школи
 • straw and soil
 • солома і грунт
 • Krasnaya Ploshchad Shlyukha
 • Krasnaya Ploshchad Shlyukha
 • Diarrhea
 • Діарея
 • i am in love with you
 • Я закоханий в тебе,
 • пароль для защищенных файлов Модель
 • Password for Protected Files Model
 • Psikoloji ogrencisi staj ariyor
 • Psikoloji ogrencisi staj ariyor
 • IBW occurs when intelligence is fed directly into
  operations (notably, targeting and battle damage
  assessment), rather than used as an input for overall
  command and control. In contrast to the other f
 • IBW виникає, коли розвідувальні дані подаються безпосередньо в
  операцій (зокрема, цілевказівка та бойові пошкодження
  оцінки), а не використовується як вхідні дані для загального
  командування та управління. На відміну від інших f
 • For example, I can send you a message in your native tongue, without being able to actually speak your language!
 • Наприклад, я можу надіслати вам повідомлення вашою рідною мовою, не розмовляючи вашою мовою!
 • я хотіла поговорити з тобою за прибирання. я знаю,що буває мало часу і т.д.. але це треба робити. бо коли прибираю або тільки я, або тільки Крістіна, то це трохи не справедливо. ти можеш в когось попр
 • I wanted to talk to you about cleaning. I know that time is short, etc. But it must be done. because when it's either just me or only Kristina who cleans, it's a little unfair. You can get a shot at someone
 • Доброго дня мене звати Юджин ми спілкувались стосовно роботи у вас декілька днів тому хотіли б уточнити чи це все ще актуально для вас бо ми досі в пошуку роботи і зацікавлені в співпраці з вами
 • Hello, my name is Eugene, we talked about working with you a few days ago, we would like to clarify if this is still relevant to you, because we are still looking for a job and are interested in working with you
 • Доброго дня мене звати Юджин ми спілкувались стосовно роботи у вас декілька днів тому хотіли б уточнити чи це все ще актуально для вас
 • Hello, my name is Eugene, we talked about working with you a few days ago, we would like to clarify if this is still relevant to you
 • Здійснено спробу на наявних матеріалах архівів, спогадів та непоодиноких наукових досліджень, зокрема й української діаспори акцентувати увагу на постатях, які стояли на чолі театрального руху на Зака
 • An attempt was made to focus on the figures who stood at the head of the theatrical movement on Zak on the basis of the available materials of archives, memoirs and numerous scientific studies, including those of the Ukrainian diaspora
 • Все русские, смотрите на это и дальше ГОРДИТЕСЬ своей страной президентом, и сеяной властью, что у вас есть, стыдно за вас очень
 • All Russians, look at this and continue to be PROUD of your country, the president, and the sown power that you have, I am very ashamed of you
 • Ваши комментарии доказывают и показывают что вы гнилые люди, хотя сколько вам там лет? И вы уже успели прогнить, смотрите новости Украины и переставайте верить вашему футляру, он затянет вас всех туда
 • Your comments prove and show that you are rotten people, although how old are you there? And you have already managed to rot, watch the news of Ukraine and stop believing your case, it will drag you all there
 • Доказывают и показывают что вы гнилые люди, хотя сколько вам там лет? И вы уже успели прогнить, смотрите новости
 • Prove and show that you are rotten people, although how old are you there? And you've already rotted, watch the news
 • Ваши комментарии
 • Your comments
 • When I am on walk, could you please pick up dogs poop in the yard so I can mow the lawn when I get back?
 • Коли я гуляю, чи не могли б ви, будь ласка, зібрати собачі какашки у дворі, щоб я міг підстригти газон, коли повернуся?
 • Endüstriyel devrimler, otomasyon uygulamaları aracılığıyla iş süreçlerine hız ve
  verimlilik kazandırarak modern iş dünyasını dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, akıllı
  teknolojilerin günlük yaşamdaki rolünü a
 • Endüstriyel devrimler, otomasyon uygulamaları aracılığıyla iş süreçlerine hız ve
  Verimlilik kazandırarak modern iş dünyasını dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, akıllı
  Teknolojilerin günlük yaşamdaki rolünü a
 • Good morning, how are you?
 • Доброго ранку, як справи?
 • Я не міг сидіти вдома, дивлячись, як відбуваються військові злочини, і хотів якось допомогти, хай навіть мало.
 • I couldn't sit at home watching war crimes happen, and I wanted to help somehow, even if not a little.
 • tarry pigtail
 • Смоляна косичка
 • plodding
 • Плодування
 • saber cut
 • Шаблеподібна стрижка
 • Girl underwear pool
 • Басейн нижньої білизни для дівчинки
 • Don't stop
 • Не зупиняйтеся
 • Busha
 • Busha
 • Виставляють себе немов на продаж
 • They put themselves up as if for sale
 • Hold on
 • Зачекай
 • WHO WILL BE SPENDING THE NIGHT IN THE SLAMMER.
 • ХТО БУДЕ НОЧУВАТИ В СЛЕММЕРІ.
 • I SEE. BUT RATHER THAN REPORT IT TO US, YOU THOUGHT YOU\'D DO A LITTLE VIGILANTE JUSTICE?
 • Я БАЧУ. АЛЕ ЗАМІСТЬ ТОГО, ЩОБ ПОВІДОМИТИ НАМ ПРО ЦЕ, ВИ ДУМАЛИ, ЩО ЗРОБИТЕ НЕВЕЛИЧКЕ ПИЛЬНЕ ПРАВОСУДДЯ?
 • CHIEF BEIFONG, THEY WERE DEFACING OUR AIRBENDING GATES! THEY'RE CENTURIES OLD, AND THESE TWO...THESE... JERKS WERE BURNING THEM! I COULDN'T LET THEM JUST GET AWAY WITH IT!
 • ВОЖДЬ БЕЙФОНГ, ВОНИ ПСУВАЛИ НАШІ ПОВІТРЯНІ ВОРОТА! ЇМ СТОЛІТТЯ, А ЦИМ ДВОМ... ЦІ... ПРИДУРКИ ЇХ ПАЛИЛИ! Я НЕ МІГ ДОПУСТИТИ, ЩОБ ЇМ ЦЕ ЗІЙШЛО З РУК!
 • You like polar bear
 • Вам подобається білий ведмідь
 • abortion
 • аборт
 • Would you please lower this by about 6 inches
 • Чи не могли б ви, будь ласка, зменшити це приблизно на 6 дюймів
 • Mahal ko ang mga bubuyog
 • Mahal ko ang mga bubuyog
 • ‘Lavienne
 • «Лав'єн
 • Annie’s eyes, when she heard the voice, were hazy.
  —Come on, now!
  Dania quickly ordered Annie one more time. Annie wasn’t aware of the situation, under Dania’s command, she pressed her hands on her
 • Очі Енні, коли вона почула голос, були туманними.
  — Давай, зараз!
  Даня швиденько наказав Енні ще раз. Енні не знала про ситуацію, під командуванням Дані вона притиснула до неї руки
 • The celebration was the temple’s annual event. During this period, many people were required to visit the temple, especially the four largest families.

  It was a good opportunity for Diana, who could
 • Святкування було щорічною подією храму. У цей період храм потрібно було відвідувати багатьом людям, особливо чотирьом найбільшим сім'ям.

  Це була хороша нагода для Діани, яка змогла
 • Ela se certificava se estavamos bem
 • Ela se certificava se estavamos bem
 • Час перекусу
 • Snack time
 • Snack Time
 • Час перекусу
 • Αποστολή βρίσκεται σε στάδιο μεταφοράς
 • Αποστολή βρίσκεται σε στάδιο μεταφοράς
 • КАЖДАЯ ЦЬІГ АНКА ИЛИ ВИДЕ ПЕРЦОВКИ
 • EACH TSIG ANKA OR TYPE OF PEPPER
 • КАЖДАЯ ЦЬІГ АНКА
 • EACH CIG ANKA
 • КАЖДАЯ
 • EACH
 • We’ve received Lisa’s registration form. Can you tell me what types of things Lisa does to help out at home or help you? For example; helping with cooking, cleaning, housework, shopping.
 • Ми отримали реєстраційну форму Лізи. Чи можете ви сказати мені, що робить Ліза, щоб допомогти вдома чи допомогти вам? Наприклад; допомога з приготуванням їжі, прибиранням, домашніми справами, покупками.
 • We’ve received Lisa’s registration form. Can you tell me what types of things Lisa does to help out at home or help you? Foe example, helping with cooking, cleaning, housework, shopping. I will add it
 • Ми отримали реєстраційну форму Лізи. Чи можете ви сказати мені, що робить Ліза, щоб допомогти вдома чи допомогти вам? Наприклад, допомагати з приготуванням їжі, прибиранням, домашніми справами, покупками. Додам
 • We’ve received Lisa’s registration form. Can you tell me what types of things Lisa does to help out at home. E.g. helping with cooking, cleaning, housework, shopping etc and I’ll add it to our notes.
 • Ми отримали реєстраційну форму Лізи. Розкажіть, будь ласка, які речі робить Ліза, щоб допомогти вдома. Наприклад, допомагати з приготуванням їжі, прибиранням, домашніми справами, покупками тощо, і я додам це до наших нотаток.
 • Polnzy
 • Polnzy
 • All the pirates who are \\Nafter the One Piece...
 • Всі пірати, які \\Nпісля One Piece...
 • Han Li had already asked about Doctor Mo’s two biological daughters and his adopted daughter. They had all grown up to become as delicate as a flower, as refined as a precious jade, beautiful and char
 • Хань Лі вже розпитував про двох біологічних дочок доктора Мо та його прийомну доньку. Всі вони виросли, щоб стати ніжними, як квітка, витонченими, як дорогоцінний нефрит, красивими і обвугленими
 • Путин должен уйти, и это должны сделать россияне
 • Putin must go, and the Russians must do so
 • Анна Белова, известная также под псевдонимом Annabelle — фотомодель художественной фотографии, которая не замечена в откровенных съёмках, но сексуальностью созданные ею образы сильно превосходят иных
 • Anna Belova, also known under the pseudonym Annabelle, is a fashion model of art photography who has not been seen in candid filming, but the sexuality of the images she has created is far superior to others
 • Булка
 • Bun
 • Let the arrogant die
 • Хай помре зарозумілий
 • Do you have any cardboard boxes please
 • Чи є у вас картонні коробки, будь ласка
 • verum, bonum, pulchrum
 • verum, bonum, pulchrum
 • Side
 • Бік
 • outings, please let us know.

  Thank you!
 • прогулянки, будь ласка, повідомте нам.

  Дякую!
 • Attached is a copy of the form that you can fill out digitally and send back through email or print out and send it to school with your child tomorrow. If you prefer your child not attend school
 • Додається копія форми, яку ви можете заповнити в цифровому вигляді та надіслати електронною поштою або роздрукувати та надіслати до школи з дитиною завтра. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина не відвідувала школу
 • Hello,

  You're receiving this email because we do not have your child's School Outings Permission Form - with this form students are able to go with their peers and educators to church, the library,
 • Привіт

  Ви отримуєте цей електронний лист, тому що у нас немає форми дозволу на прогулянки в школі вашої дитини - за допомогою цієї форми учні можуть ходити зі своїми однолітками та вчителями до церкви, бібліотеки,
 • What!
 • Що!
 • sole
 • Єдиним
 • A grilled sole was served
 • Подали підошву на грилі
 • recovered herself first. ‘Of course, darling,’ she said and turning to the butler asked him to bring some.
  ‘And some butter,’ said Lena in that pleasant easy way of hers.
  There was a moment’s embarra
 • Одужала першою. - Звичайно, любий, - сказала вона і, обернувшись до дворецького, попросила його принести трохи.
  – І трохи масла, – сказала Лена в такій приємній легкій манері.
  На мить збентежився
 • I think, therefore I am
 • Я мислю, отже, я існую
 • hypnosis orgasm
 • Гіпноз оргазм
 • Christ is Risen! Amen!
 • Христос Воскрес! Амінь!
 • Я теж трішки збуджений
 • I'm a little too
 • Show Your Tongue
 • Покажіть свій язик
 • Покажи язик
 • Show Your Tongue
 • how are u dear?
 • Як справи, рідненький?
 • Любовь с одного удара
 • Love at a Stroke
 • Анотація
  Він і Вона. Інь та Янь. День і Ніч. Початок і Кінець. Завжди і Ніколи.
 • Abstract
  He and She. Yin and Yang. Day and Night. The Beginning and the End. Always and Never.
 • Шепіт вітру
  Безкоштовно

  Жанр: Суча
  Анотація
  Він і Вона. Інь та Янь. День і Ніч. Початок і Кінець. Завжди і Ніколи.
 • Whisper of the Wind
  Free

  Genre:
  Abstract
  He and She. Yin and Yang. Day and Night. The Beginning and the End. Always and Never.
 • Frontier
 • Границя
 • Our hearts are with you
 • Наші серця з вами
 • What is DeFiChain?
  DeFiChain is the world’s biggest DeFi blockchain in the Bitcoin ecosystem, with over $200 million in total value locked (TVL). It is dedicated to bringing fast, secure, and transpar
 • Що таке DeFiChain?
  DeFiChain — це найбільший у світі блокчейн DeFi в екосистемі Bitcoin із загальною заблокованою вартістю понад 200 мільйонів доларів США (TVL). Він призначений для забезпечення швидкого, безпечного та прозорого
 • thyme
 • Чебрець
 • My friend, the little children are staying in Abijnik and they are telling us not to give up, give us an account or the police
 • Друже мій, маленькі діти залишаються в Абійнику, і вони кажуть нам, щоб ми не здавалися, дайте нам звіт або поліцію
 • Nas darovije
 • Nas darovije
 • Get ready comrade
 • Приготуйся, товаришу
 • It should translate what you type
 • Він повинен перекладати те, що ви вводите
 • Але нашою метою і завданням є пошук нових продуктів і розвиток ринку взагалі. Ми завжди намагаємося співпрацювати з товаром, який не має аналогів або прямих схожостей
 • But our goal and task is to search for new products and develop the market in general. We always try to cooperate with a product that has no analogues or direct similarities
 • Нашими конкурентами є профільні магазини та компанії, з якими ми пересікаємося в певних проектах та тендерах. В сегменті E-Comerce це є найбільші інтернет магазини. В сегменті B2B компанії зі схожими
 • Our competitors are specialized stores and companies with which we intersect in certain projects and tenders. In the E-Comerce segment, these are the largest online stores. In the B2B segment, companies with similar
 • У нас Власна Служба сервісу та інженерії, також працює 6 майстрів, 7 менеджерів з продажу. Маємо Власний Склад, де трудиться кожен день 4 комірника.
 • We have our own Service and Engineering Service, 6 craftsmen, 7 sales managers. We have our own warehouse, where 4 storekeepers work every day.
 • Активно розвиваємося і маємо приріст з продажів з кожним роком. Основним майданчиком продажів є наш сайт AKVO.COM.UA.
 • We are actively developing and have an increase in sales every year. The main sales platform is our website AKVO.COM. UA.
 • Наша компанія працює на ринку вже більше 10 років. Активно працюємо в сегменті E-Comerce, on-line, off-line, B2B та B2C. Працюємо в державних і не державних проєктах.
 • Our company has been operating in the market for more than 10 years. We are active in the segment of E-Comerce, on-line, off-line, B2B and B2C. We work in state and non-state projects.
 • Pixnoyn
 • Pixnoyn
 • Poxnoyn
 • Poxnoyn