From:
To:
 
 

Ukrainian Translator

 • Jag försöker att köra så mycket moped som möjligt .
  Man måste bara klä på sig mer .
  8 liter per vecka med moped .
  Vårda era fordon själva så att de förbruka så lite som möjligt .
  Elbil är absolut inte
 • Jag försöker att köra så mycket moped som möjligt .
  Man måste bara klä på sig mer .
  8 liter per vecka med moped .
  Vårda era fordon själva så att de förbruka så lite som möjligt .
  Elbil är absolut inte
 • На майбутнє намагатимуся знайти улюблену справу навчитися новому та трохи підтягнути англійську. Стати більш впевненим. Можливо побувати в іншій країні. Думаю ходити в майбутньому в спортзал
 • For the future, I will try to find my favorite thing, learn new things and improve my English a little. Become more confident. It is possible to visit another country. I'm thinking of going to the gym in the future
 • На майбутнє намагатися знайти улюблену справу навчитися новому трохи підтягнути англійську. Стати більш впевненим. Можливо побувати в іншій країні. Думаю ходити в майбутньому в спортзал для того щоб
 • For the future, try to find what you love, learn new things, and improve your English a little. Become more confident. It is possible to visit another country. I'm thinking of going to the gym in the future in order to
 • зазвичай спокойній але можу сильно лютувати. Часто буваю лінивим люблю поспати подовше. Завжди допомагаю батькам по роботі тому можу бути корисним Терплячий та трохи забудькуватий Можу бути нудним
 • Usually calm, but I can get very angry. I am often lazy, I like to sleep longer. I always help my parents at work, so I can be helpful Patient and a little forgetful Can be boring
 • У мене світле коротке пряме волосся. Лице має форму овала. Не високого росту підліток та досить худий. Очі сіруватого відтінку.
 • I have blonde, short, straight hair. The face has the shape of an oval. Not a tall teenager and rather thin. The eyes are grayish.
 • risk evaluation, during which the inherent risk is
  considered in the light of the organization’s risk
  appetite.
 • оцінка ризику, в ході якої невід'ємним ризиком є
  розглядається з урахуванням ризику організації
  Апетит.
 • Get on with your work
 • Продовжуйте свою роботу
 • Nuance
 • Нюанс
 • Центральная Городская Публичная библиотека им. В.В.Маяковского
 • Central City Public Library. V.V.Mayakovsky
 • Хватит фантазировать и разжигать словесный костер!!
 • Stop fantasizing and lighting a verbal fire!!
 • I only deployed my deploy incentives application. The network was reset but it was newsletter_v_0_1_0.aleo. You can see the ui at https://cipher.page.
 • Я розгорнув лише свою програму стимулювання розгортання. Мережу було скинуто, але це було newsletter_v_0_1_0.aleo. Ви можете побачити інтерфейс користувача на https://cipher.page.
 • ты деплоил уже что то на алео?
 • Have you already deployed something on Aleo?
 • dul
 • dul
 • Скільки буде тут на вечерю?
 • How much will be here for dinner?
 • How many will be here for dinner?
 • Скільки буде тут на вечерю?
 • теперь правильно.
 • Now that's right.
 • Боевой шеврон Украины
 • Combat chevron of Ukraine
 • браузера з будь- якої точки планети. Роботоздатність обладнання більше не буде хвилювати клієнта, оскільки за нею стежать ті, кому платить користувач за хмарне сховище.
 • browser from anywhere in the world. The performance of the equipment will no longer be a concern for the customer, as it is monitored by those who are paid by the user for cloud storage.
 • Хмарні технології — це інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних. Це можливість отримати доступ до необхідної інформації за допомогою звичайного
 • Cloud technologies are information and communication technologies that involve remote processing and storage of data. This is the ability to access the necessary information using the usual
 • марні технології — це інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних. Це можливість отримати доступ до необхідної інформації за допомогою звичайного б
 • Useless technologies are information and communication technologies that involve remote processing and storage of data. This is the ability to access the necessary information with the help of a regular b
 • happy birthday, you old lady
 • З днем народження, ти, старенька
 • помещать. купить
 • place. Buy
 • Майкл, у меня поздняя ночь. я иду спать. настроил как ты просил. покупай. увидимся.
 • Michael, it's late at night. I'm going to bed. Set it up as you asked. Buy. See you soon.
 • • Вона та, чиє ім'я забути неможливо.
 • • She is the one whose name cannot be forgotten.
 • Trout
 • Форель
 • in Article 3 which
  declares that the IALS “has as its
  ultimate object to aid the mutual
  knowledge and understanding of
  nations"
 • у статті 3, яка:
  заявляє, що IALS "має як свою
  кінцева мета допомоги взаємним
  знання та розуміння
  нації"
 • It is hardly surprising that,
  amongst the chosen disciplines, the
  law was given a privileged position
  by virtue of the role it is called upon
  to play in the elimination of tensions
  and the prevention
 • Не дивно, що,
  Серед обраних дисциплін
  Право отримувало привілейоване становище
  в силу ролі, на яку він покликаний
  зіграти на ліквідації напруженості
  та профілактика
 • З найкращими побажаннями
 • Best regards
 • Добрий день

  Мене звати Оксана, головний бухгалтер компанії . Прошу , будь ласка, надати інвойси за липень вересень . дякую
 • Good afternoon

  My name is Oksana, the chief accountant of the company. Please provide invoices for July-September. thanks
 • Добрий день
 • Good afternoon
 • Please find attached documents on the employment for sign by Biekasov Dmytro
 • До Вашої уваги додані документи про працевлаштування для підписання Бєкасовим Дмитром
 • Hi all,

  Please don’t miss opportunity to attend one (or even all) of 6 trainings to boost your service excellence behaviours. I mentioned this on last Weekly Town Hall. It was also emphasized in Mark
 • Привіт усім

  Будь ласка, не пропустіть можливість відвідати один (або навіть усі) з 6 тренінгів, щоб покращити свою поведінку щодо якості обслуговування. Я згадував про це в минулому щотижневому ратуші. Це також підкреслювалося в Марка
 • wrong email
 • Неправильна електронна адреса
 • Сертифікат, виданий Ткачук Олені, 10.04.1980 р.н., засвідчує, що вона прослухала теоретичну частину та опанувала практичну частину навчального курсу «Майстер манікюру», що проходив із 6 червня до 22 в
 • The certificate issued by Olena Tkachuk, born on 10.04.1980, certifies that she has listened to the theoretical part and mastered the practical part of the training course "Manicure Master", which took place from June 6 to 22
 • Greetings!
  I would like to thank Stan Seoul for the quality products (Silver Korean Letters Design Chopsticks & Spoons set), fast delivery from Korea to England. I would also like to thank Lea for he
 • Вітання!
  Хочу подякувати Стену Сеулу за якісну продукцію (набір паличок і ложок Silver Korean Letters Design), швидку доставку з Кореї в Англію. Я також хотів би подякувати Леї за нього
 • Для цього, я поглиблено вивчаю інформатику
 • To do this, I study computer science in depth
 • i will try my best. may the force be with you
 • Я постараюся з усіх сил. Нехай сила буде з тобою,
 • i am currently working on a different vehicle but when i am finished i will retrieve the parcel
 • Зараз я працюю над іншим транспортним засобом, але коли закінчу, я отримаю посилку
 • This is a test. Please respond back to confirm you received this message.
 • Це перевірка. Будь ласка, дайте відповідь, щоб підтвердити, що ви отримали це повідомлення.
 • occupied
 • Зайняли
 • програми навчання для отримання ступеня бакалавра
 • Bachelor's Degree Study Programs
 • I am calling about physiotherapy
 • Я закликаю про фізіотерапію
 • аналітично та в стендових умовах встановлені закономірності зміни температурних полів у ПГЕ при їх заморожуванні та розтепленні у часі залежно від зміни температури та навколишнього середовища;
 • analytically and in bench conditions, the regularities of changes in temperature fields in PGE during their freezing and thawing in time depending on changes in temperature and environment were established;
 • ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛАДНАННЯ БУРОВИХ СВЕРДЛОВИН ПОЛІМЕР-ГРАВІЙНИМИ ФІЛЬТРАМИ - ВІД ІДЕЇ ДО СВЕРДЛОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
 • TECHNOLOGY OF EQUIPPING DRILL HOLES WITH POLYMER-GRAVEL FILTERS - FROM IDEA TO DRILL TESTS
 • коли буде наступний урок?
 • When is the next lesson?
 • шеврон батальон "Донбасс" Украина
 • chevron battalion "Donbass" Ukraine
 • Hello dear Veronika, I would like to know you better.
 • Привіт, дорога Вероніка, хотілося б дізнатися тебе ближче.
 • разобрался
 • figured it out
 • подскажите, где я могу видеть вашу электронную почту
 • Tell me where I can see your email
 • glare
  B smirk
  C wince
  D beam
  E frown
  F grimac
 • Відблиски
  Б посмішка
  C лебідкою
  D балка
  Е насупився
  Ф гримак
 • Ulven min, ilden min, oh hvordan sjelen min roper ut for deg. Et rungende hyl møttes til gjengjeld. Ikke bare alfaen min, men partneren min, kameraten min.
 • Ulven min, ilden min, oh hvordan sjelen min roper ut for deg. Et rungende hyl møttes til gjengjeld. Ikke bare alfaen min, men partneren min, kameraten min.
 • Ребро в зручній позиції
 • Rib in a comfortable position
 • Ребро в гарній позиції
 • Rib in a good position
 • permanent states
 • постійні держави
 • Ekounde
 • Ekounde
 • Hot girls
 • Гарячі дівчата
 • Sour
 • Кислий
 • Skydiving
 • Стрибки з парашутом
 • Shuttlecock
 • Волан
 • Sheer
 • Прозорий
 • Zelensky blows donkey penis
 • Зеленський підірвав пеніс осла
 • Режиссер/композитор Михаил Хлебородов
  Дизайнер Никита Нагибин
  Голос Вика Алданова
  Аранжировка Danny Tales (Денис Транский), CJ Romix
  IT Support Сергей Левченко
  Саунд-продюсер CJ Romix (Роман Еремеев)
 • Director/composer Mikhail Khleborodov
  Designer Nikita Nagibin
  Voice of Vik Aldanov
  Arranged by Danny Tales (Denis Transky), CJ Romix
  IT Support Sergey Levchenko
  Sound Producer CJ Romix (Roman Eremeev)
 • Predstavljamo vam jednu od devet cover zvezda našeg rođendanskog izdanja magazina: muzičku zvezdu Roisin Murphy.

  Sa desetim studijskim albumom, Roisin Murphy ne pokazuje znake usporavanja. Ne samo to
 • Predstavljamo vam jednu od devet cover zvezda našeg rođendanskog izdanja magazina: muzičku zvezdu Roisin Murphy.

  Sa desetim studijskim albumom, Roisin Murphy ne pokazuje znake usporavanja. Ne samo to
 • Zelensky sucked Trudeau penis in hot tub for 650 million
 • Зеленський висмоктала пеніс Трюдо в гідромасажній ванні на 650 мільйонів
 • Happy Happily
 • Щасливі щасливі
 • please take this gift
 • Будь ласка, прийміть цей подарунок
 • You can take the van
 • Можна сісти на фургон
 • word
 • слово
 • В Криму АТАКУВАЛИ АЕРОДРОМ / Показали ВІДЕО ВЛУЧАННЯ та супутникові кадри
 • AIRFIELD WAS ATTACKED IN CRIMEA / Video of the hit and satellite footage were shown
 • Fire drill
 • Пожежно-стройова підготовка
 • My family likes
 • Моя сім'я любить
 • Dobry den,

  posielam NCR 7319, CMR, DL a foto palety s lablom - material navyse, bez DL.
  Prisla nam duplicitna paleta z daneho PN - na 2 paletach rovnake HU aj qty. Prikladam DL s kvantitou 300, k
 • Dobry den,

  posielam NCR 7319, CMR, DL a foto palety s lablom - material navyse, bez DL.
  Prisla nam duplicitna paleta z daneho PN - na 2 paletach rovnake HU aj qty. Prikladam DL s kvantitou 300, k
 • English in contact with native languages, but the former predominated
 • Англійська в контакті з рідними мовами, але переважали перші
 • She was bought by her millionaire husband like a prostitute.
 • Її купив чоловік-мільйонер як повію.
 • This website translates English to Ukrainian or Ukrainian to English
 • Цей веб-сайт перекладає англійську на українську або українську на англійську
 • do you have any questions for me
 • do you have any questions for me
 • give me more severance
 • Дайте мені більше розриву
 • MANGROVE
 • МАНГРОВИХ
 • HEAT WAVE
 • ТЕПЛОВА ХВИЛЯ
 • Привет, товарищ Дерек. Был ли член Путина сегодня утром сладким на вкус или он был кислым?
 • Hi Comrade Derek. Did Putin's taste sweet this morning or was it sour?
 • Janus-kinase (JAK) molecules have been linked to inflammatory processes since they serve as signaling nodes downstream of major cytokine receptors [4]. Therefore, most inflammatory conditions involve
 • Молекули янус-кінази (JAK) були пов'язані із запальними процесами, оскільки вони служать сигнальними вузлами нижче за течією основних цитокінових рецепторів [4]. Тому більшість запальних станів передбачають
 • n free online translator
 • n безкоштовний онлайн-перекладач
 • can you also bring the stuff from lunchroom 2
 • Чи можете ви також принести речі з обідньої кімнати 2
 • at 1pm can you help clean a area in the warehouse that they are rearranging
 • О 13:00 ви можете допомогти прибрати ділянку на складі, яку вони переставляють
 • According to Article 173 of the Land Code of Ukraine, the boundary of a district, village, settlement, city, district in a city is a conditionally closed line on the surface of the earth that separat
 • Відповідно до статті 173 Земельного кодексу України межею району, села, селища, міста, району в місті є умовно замкнута лінія на поверхні землі, яка розділяє
 • Issues of establishing and changing the boundaries of administrative-territorial entities are regulated by Chapter 29 of the Land Code of Ukraine.
 • Питання встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень регулюються главою 29 Земельного кодексу України.
 • Land management project to establish the boundaries of administrative-territorial entities
 • Проект землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальних утворень
 • INTRODUCTION
  Symbols Key..........................................................10
  VAN CONVERSIONS/CAMPERS..........................10
  VEHICLE MODIFICATIONS/ALTERATIONS.........10
  Symbol Glossary ..
 • ВВЕДЕННЯ
  Ключ символів............. 10
  КОНВЕРСІЇ ФУРГОНІВ / КЕМПЕРІВ.......... 10
  МОДИФІКАЦІЇ/ЗМІНИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ......... 10
  Словник символів ..
 • profenity
 • Професність
 • username
 • Ім'я користувача
 • Oh, in the meadow, the red viburnum has stooped.For some reason, our glorious Ukraine is sad.
 • Ох, на лузі нахилилася червона калина. Чомусь сумна наша славна Україна.
 • Ой у лузі червона калина похилилася.Чогось наша славна Україна зажурилася.
 • Oh, in the meadow, the red viburnum has stooped.For some reason, our glorious Ukraine is sad.
 • Post your stories on our facebook page
 • Публікуйте свої історії на нашій сторінці у facebook
 • From Their Heart: Ukranian ad Russian Women talk about the war.
 • Від серця: українська реклама Російські жінки говорять про війну.
 • We invite all Ukrainian and Russian women to share their stories about the ware in Ukrain! We want to share your stories in your own voice. How has the ware impacted you and your families?
 • Запрошуємо всіх українських та російських жінок поділитися своїми історіями про посуд в Україні! Ми хочемо поділитися вашими історіями вашим власним голосом. Як програмне забезпечення вплинуло на вас та ваші родини?
 • Go your way
 • مؤسسة درر الفنية للمقاولات
 • مؤسسة درر الفنية للمقاولات
 • ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЛЕЧЕНИЮ:
  ----------------------------------

  1. Установите Autodesk AutoCAD 2024 (файл Setup.exe).

  2. Запустите файл AdskNLM.exe и просто дождитесь появления сообщения
 • INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND TREATMENT:
  ----------------------------------

  1. Install Autodesk AutoCAD 2024 (Setup.exe file).

  2. Run the AdskNLM.exe file and just wait for the message to appear
 • What Part of ‘Illegal’ Don’t You Understand?
 • Яку частину «незаконного» ви не розумієте?
 • Я люблю своє чудове місто
 • I love my wonderful city