From:
To:
 
 

Greek Translator

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
 • HOLIDAY ALLOWANCE
 • Lucas
 • Λούκας
 • Είναι όλα Κινέζικα για μένα
 • It's all Chinese to me
 • Είναι όλα Κινέζικα για μένα, και για τον υπολογιστή επίσης.
 • It's all Chinese for me, and for the computer as well.
 • star sapphire
 • Αστέρι ζαφείρι
 • Καλησπέρα
 • Good evening
 • Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 33 φιάλες αίμα,
  υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν σε συναδέλφους τη προηγούμενη χρονιά
 • We managed to collect 33 bottles of blood,
  exceeding the needs presented to colleagues in the previous year
 • True villain
 • Αληθινός κακός
 • maple
 • σφενδάμι
 • Keep fighting, hit harder
 • Συνεχίστε να αγωνίζεστε, χτυπήστε σκληρότερα
 • Ελληνικό διαβατήριο στο προξενικό γραφείο της Ουάσιγκτον όπου διαμένει.
 • Greek passport at the consular office in Washington where he resides.
 • Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του φίλου μου ο οποίος θέλει να κάνει αίτηση για στρατολογική απαλλαγή λόγω ηλικίας (γεν 1978) βάσει του ν3421/2005 Άρθρο 1 παρ 1 για να εκδώσει Ελληνικό διαβατήριο
 • I am contacting you on behalf of my friend who wants to apply for military exemption due to age (born 1978) under Law 3421/2005 Article 1 par 1 to issue a Greek passport
 • PALATOPLASTY
 • ΠΑΛΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
 • TURBINECTOMY
 • ΚΟΓΧΕΚΤΟΜΉ
 • SEPTOPLASTY
 • ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
 • ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ INTERNET ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 20/09/2023 09:20:25. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕΡΦΑΡΙΣΜΑ, ΜΠΕΣ ΣΤΟ https://myinternet.cosmote.gr H ΚΑΛΕΣΕ 1330 KAI ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ EΝΑ ΑΠO ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ
 • INTERNET PACKAGE EXPIRES ON 20/09/2023 09:20:25. FOR MORE SURFING, ENTER THE https://myinternet.cosmote.gr OR DIAL 1330 AND ACTIVATE ONE OF THE AVAILABLE PACKAGES
 • Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την βοήθεια.


  Με τιμή,

  Γιώργος Μπριτζολάκης.
 • Thank you very much for your time and help.

  Yours sincerely,

  George Britzolakis.
 • Μιλήσαμε ήδη με την στρατολογική υπηρεσία της Ουάσιγκτον (καθώς ο κος Γκιώνης είναι κάτοικος Αμερικής) και μας παρέπεμψε στο γραφείο σας.
 • We have already spoken with the Washington Military Service (as Mr. Gionis is a resident of America) and they referred us to your office.
 • Αν σας είναι εύκολο ενημερώστε [email protected] χρειάζεται να κάνει για να πάρει την στρατολογική απαλλαγή λόγω ηλικίας και να εκδώσει Ελληνικό Διαβατήριο.
 • If it is easy for you, let us know [email protected] you need to do to get the conscription exemption due to age and issue a Greek Passport.
 • Ο κος Παπαδόπουλος θέλει να κάνει αίτηση για την στρατολογική του απαλλαγή λόγω ηλικίας (γεν 1979) βάσει του ν3421/2005 Άρθρο 1 παρ 1 για να εκδώσει Ελληνικό διαβατήριο.
 • Mr. Papadopoulos wants to apply for his military exemption due to age (born 1979) under Law 3421/2005 Article 1 par 1 in order to issue a Greek passport.
 • Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του φίλου μου Ιωάννης Παπαδόπουλος με την πρόσφατη επισυναπτόμενη δημοτολογική εγγραφή.
 • I am contacting you on behalf of my friend Ioannis Papadopoulos with the recent attached population registration.
 • Αγαπητό Στρατολογικό Γραφείο,
 • Dear Recruiting Office,
 • ΑΡΙΘΜΟΣ 11.576
  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
  ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  ********************
  Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Σεπτεμβρίου το
 • NUMBER: 11.576
  WRITTEN CONSENT
  IN ASSISTED REPRODUCTION AND DECLARATION OF CONSENT FOR CRYOPRESERVATION OF GENETIC MATERIAL
  ********************
  In Athens today on the eighteenth (18th) of September the
 • Ευχαριστώ πολύ να είστε πάντα καλά
 • Thank you very much always be well
 • ENEPΓOΠOIHΣE ENA AΠO TA ΠAKETA COSMOKAPTA COMBO TO ALL 'H COSMOKAPTA COMBO UNLIMITED 'H GIGA MONTH MEXPI 17/10 23:59 ΓIA NA ΠAPEIΣ ΔΩPO AΠEPIOPIΣTA ΛEΠTA ΠPOΣ OΛOYΣ & 15,5GB INTERNET ΓIA ENA MHNA. AΠO
 • ONE OF THE PACKAGES COSMOKAPTA COMBO TO ALL 'H COSMOKAPTA COMBO UNLIMITED 'H GIGA MONTH MEXPI 17/10 23:59 FOR A VISIT TO ALL & 15,5GB INTERNET FOR ENA MHNA. APO
 • Κάνω σεξ, πηδάω, γαμώ, συνουσιάζομαι. Σύγκριση της αφρατότητας του γυναικείου σώματος με αυτή ενός φρεσκοψημένου ψωμιού.
 • I have sex, I jump, I fuck, I have sex. Comparison of the fluffiness of the female body with that of a freshly baked bread.
 • Ηωσινόφιλα
 • Eosinophils
 • Πολυμ. Βασεόφιλα
 • Polym. Basophils
 • ΣΟΥΠΕΡΤΟΙ
 • SUPERTUTES
 • "Elokbqp yriialdp xka iflk xkb zexjmp yrq qexqp klq tebob qeb zxkav yxo zxjmp."
 • "Elokbqp yriialdp xka iflk xkb zexjmp yrq qexqp klq tebob qeb zxkav yxo zxjmp."
 • ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ πατήρ ὁ λόγος καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι καὶ τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ
 • the Father the Word and the Holy Spirit and the three of you who were martyrs on earth
 • Αγαπητέ κ.Σιμόπουλε,
 • Dear Mr. Simopoulos,
 • Parking Card
 • Κάρτα στάθμευσης
 • Disabled
 • Ανάπηρος
 • Disabled Parking
 • Χώρος στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Don't touch me you wanker!
 • Μην με αγγίζεις μαλάκα!
 • I am waiting
 • Περιμένω
 • Have a wonderful vacation.

  All the best,

  Sally
 • Έχετε υπέροχες διακοπές.

  Τα Καλύτερα

  Χιλή
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
 • I went to Greece on my holidays
 • Πήγα στην Ελλάδα στις διακοπές μου
 • sarrast.com
 • sarrast.com
 • Sopa
 • Sopa
 • It is what it is.
 • Είναι αυτό που είναι.
 • Roses
 • Τριαντάφυλλα
 • antifouling
 • Υφαλοχρωματισμός
 • Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα νέα μόδας και τις προσφορές μας, απλώς κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ.
 • If you no longer wish to receive our fashion news and offers, simply CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE.
 • Λάβατε αυτό το μήνυμα επειδή έχετε εγγραφεί ή αποδεχτεί την πρόσκλησή μας να λαμβάνετε email από την SHEIN ή έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά από το SHEIN.com.
 • You received this message because you registered or accepted our invitation to receive emails from SHEIN or made a purchase from SHEIN.com.
 • Λάβατε αυτό το μήνυμα επειδή έχετε εγγραφεί ή αποδεχτεί την πρόσκλησή μας να λαμβάνετε email από την SHEIN ή έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά από το SHEIN.com.
  Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβ
 • You received this message because you registered or accepted our invitation to receive emails from SHEIN or made a purchase from SHEIN.com.
  If you no longer wish to receive
 • Μέγεθος*
 • Size*
 • Μήνας/ Έτος Γέννησης*
 • Month/ Year of Birth*
 • Μία καθαρή φωτογραφία του κατοικιδίου σου είναι σημαντική ώστε οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες να συστήσουν τα κατοικίδιά τους. Παρακαλώ ανέβασε μία φωτογραφία που δείχνει ξεκάθαρα το κατοικίδιό σου
 • A clear photo of your pet is important for hosts and guests to recommend their pets. Please upload a photo that clearly shows your pet
 • Τι ώρα θα πας στη δουλειά πως είναι τα πράγματα σπίτι σου είπε τίποτα αυτός Εσύ μη μιλάς μην τσακώνεσαι άσε με μένα πρέπει κάποιος να το βάλει στη θέση του
  Εμένα με ενδιαφέρει η Εύα κι εσύ δε με νοιά
 • What time are you going to work, how are things at home, did he say anything? You don't talk, don't fight, let me go, someone has to put it in his place?
  I'm interested in Eve and you don't care
 • Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου με την συμπλήρωση 40 ημερών από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Γεράσιμου Διακαντώνη, τελούμε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του, στον Ιε
 • On Wednesday, September 13, with the completion of 40 days since the loss of our beloved husband, father and grandfather Gerasimos Diakantonis, we celebrate a memorial service for the repose of his soul, in Ie
 • Temho
 • Temho
 • These Reseller DPP flow down terms (“DPP Reseller Terms”) outline the terms governing Your selection and participation to Apple’s Distribution Partner Program (“Program”). The DPP Reseller Terms are i
 • Οι παρόντες όροι ροής DPP μεταπωλητή («Όροι μεταπωλητή DPP») περιγράφουν τους όρους που διέπουν την επιλογή και τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα συνεργατών διανομής της Apple («Πρόγραμμα»). Οι Όροι μεταπωλητή DPP είναι i
 • Και να που τα ταξίδια
  μείναν μόνο όνειρα
  Και να που οι φωνές
  και τα τραγούδια σώπασαν
 • And here's where the travels
  Only dreams left
  And here are the voices
  and the songs fell silent
 • Martiapt Martiapt
 • Martiapt Martiapt
 • Νιώθεις τυχερός; Πάρε μέρος στο AEGEAN Upgrade Challenge!

  Μία ή περισσότερος από τις επερχόμενες πτήσεις σου μπορούν να μπούν στο challenge της αναβάθμισης σε Busi
 • Do you feel lucky? Take part in the AEGEAN Upgrade Challenge!

  One or more of your upcoming flights can be included in the challenge of upgrading to Busi
 • ενοικιαση
 • Rental
 • ενοικιαση κατοικιας
 • HOUSE RENTAL
 • i want ro throw a big party
 • θέλω ro ρίξει ένα μεγάλο κόμμα
 • The Geheime Staatspolizei think the ends justify the means and the truth just gets in the way.
 • Οι Geheime Staatspolizei πιστεύουν ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και η αλήθεια απλώς μπαίνει εμπόδιο.
 • three brothers dine on freshly-harvested bowling pins
 • three brothers dine on freshly-harvested bowling pins
 • ΠΟΜΟΛΟ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
 • KNOB GEAR KNOB
 • Απολαύστε την ιδιαίτερη μέρα σας με την οικογένεια και τους φίλους σας. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τόσο μεγάλο μέρος της ζωής σας μαζί μας εδώ στο Bunnings.
 • Enjoy your special day with family and friends. Thanks for sharing so much of your life with us here at Bunnings.
 • it is very hot today
 • κάνει πολύ ζέστη σήμερα
 • The dogs need ticks and fleas treatment
 • Τα σκυλιά χρειάζονται τσιμπούρια και θεραπεία ψύλλων
 • Απόχη
 • Net
 • Castor oil
 • Καστορέλαιο
 • Μπαταρίες ακουστικών βαρηκοΐας
 • Hearing aid batteries
 • Hearing aid batteries
 • Μπαταρίες ακουστικών βαρηκοΐας
 • Elokbqp yriialdp xka iflk xkb zexjmp yrq qexqp klq tebob qeb zxkav yxo zxjmp
 • Elokbqp yriialdp xka iflk xkb zexjmp yrq qexqp klq tebob qeb zxkav yxo zxjmp
 • Elokbqp
 • Elokbqp
 • Which trait would you LEAST like to possess in your personality
 • Ποιο χαρακτηριστικό θα θέλατε λιγότερο να έχετε στην προσωπικότητά σας
 • Arrival details
 • Λεπτομέρειες άφιξης
 • Stock
 • Απόθεμα
 • gift wrapped
 • συσκευασία δώρου
 • our Department is not dealing with these issues.
 • Το Τμήμα μας δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα.
 • Still spring water
 • Νερό πηγής
 • Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι Ιούλιος του 2023, όλες οι τουριστικές περιοχές του Δήμου μας είναι σε άθλια κατάσταση και μετά από τέσσερα συνεχή χρόνια να κάνουν το κύκλο του πλανήτη φωτογραφίες μια
 • The most important thing is that it is July 2023, all tourist areas of our Municipality are in a miserable condition and after four consecutive years to make the circle of the planet photos a
 • Θα την θάψω ζωντανή
 • I will bury her alive
 • Ποσέ
 • Poached
 • Αγάπη μου γλυκεια περάσαμε ωραια με τη μαμά σου το τι γελασαμε πολυ ενταξη αγάπη μου καληνυχτα
 • Darling sweetie we had a nice time with your mom what we laughed a lot integration my love good night
 • Γεια σου θεία μου. Έφτασα σπίτι γύρω στις 5. Λυπάμαι που δεν είδα yo σήμερα. Ελπίζω να σας δω σύντομα. Σ' αγαπώ.
  Sponsored by Revcontent
  Around the
 • Hi my aunt. I arrived home around 5. I'm sorry I didn't see yo today. I hope to see you soon. I love you.
  Sponsored by Revcontent
  Around the
 • Hi my aunty. I arrived home around 5. I'm sorry I didn't see yo today. I hope to see you soon. I love you.
 • Γεια σου θεία μου. Έφτασα σπίτι γύρω στις 5. Λυπάμαι που δεν είδα yo σήμερα. Ελπίζω να σας δω σύντομα. Σ' αγαπώ.
 • Hi my aunty. I arrived home around 5. I'm sorry I didn't see yo today. I hope to see you soon. Olive you.
 • Γεια σου θεία μου. Έφτασα σπίτι γύρω στις 5. Λυπάμαι που δεν είδα yo σήμερα. Ελπίζω να σας δω σύντομα. Ελιά σας.
 • Superbowl Champions
 • Πρωταθλητές Superbowl
 • διο αναζωσαμενοι τας οσφυας της διανοιας υμων νηφοντες τελειως ελπισατε επι την φερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ιησου χριστου
 • For by reviving the flesh of your mind, you have fully hoped for the sake of the revelation of Jesus Christ
 • Έχει το μπανάκι Σωλήνα αποστράγγισης νερού
 • Does the bathroom have a water drain hose?
 • Σωλήνας αποστράγγισης νερού
 • Water drain pipe
 • Σωλήνας αποστράγγισης νερού
 • Σωλήνας αποστράγγισης νερού
 • I wish to inform everyone that agencies utilizing the Fast Track feature will now also be placing candidates for interviews with our internal recruiters.

  This decision has been made with careful cons
 • Θα ήθελα να ενημερώσω όλους ότι οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Fast Track θα τοποθετούν πλέον υποψηφίους για συνεντεύξεις με τους εσωτερικούς υπεύθυνους προσλήψεων.

  Αυτή η απόφαση έχει ληφθεί με προσεκτικά μειονεκτήματα
 • θέλω να μάθω οι αμοιβές σας
 • I want to know your fees
 • Υποθέτω ότι μπορώ να σας χιούμορ για λίγο.
 • I guess I can humor you for a while.
 • I guess I can humor you for a while.
 • Υποθέτω ότι μπορώ να σας χιούμορ για λίγο.
 • Υποθέτω ότι μπορώ να σας κάνω χιούμορ για λίγο.
 • I guess I can humor you for a while.
 • I suppose I can humor you for a little bit.
 • Υποθέτω ότι μπορώ να σας κάνω χιούμορ για λίγο.
 • Chovatelská stanice - krátkosrstá kolie
 • Chovatelská stanice - krátkosrstá kolie
 • Elokbqp yriialdp xka iflk xkb zexjmp yrq qexqp klq tebob qeb zxkav yxo zxjmp

  Et tu brute
 • Elokbqp yriialdp xka iflk xkb zexjmp yrq qexqp klq tebob qeb zxkav yxo zxjmp

  Et tu brute
 • I'm good, though i find it condescending you keep speaking in a language i can't understand. you?
 • Είμαι καλός, αν και το βρίσκω συγκαταβατικό που συνεχίζετε να μιλάτε σε μια γλώσσα που δεν μπορώ να καταλάβω. εσύ?