From:
To:
 
 

Greek Translator

 • Your Momma

  ... Biologically speaking
 • Momma σας

  ... Βιολογικά μιλώντας
 • Ακτή και Camping
 • Coast and Camping
 • το ακίνητο διέπεται από αρχαιολογικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.
 • the property is governed by archaeological and environmental commitments.
 • μηχανογραφικη επεξεργασια
 • michanografiki processing
 • ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ.ΦΥΤΩΝ 23%
 • REAL VALUE EXPENSES. AIJ APOKT. PLANTS 23%
 • Το ακίνητο έχει επίμηκες σχήμα και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης
 • The property has an elongated shape and situated outside city plan
 • Το ακίνητο έχει επίμηκες σχήμα και βρίσκεται εκτός σχεδίου
 • The property has an elongated shape and situated outside the project
 • ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
 • TRUCKS CARS WITHOUT VAT
 • Το ακίνητο έχει επίμηκες σχήμα και βρίσκεται εκτός σχεδίου και εντός ΖΟΕ. H περιοχή του ακινήτου βρίσκεται προς πολεοδόμηση με χρήση Β’ κατοικίας
 • The property has an elongated shape and situated outside the project and within EEZS. H the property lies towards urbanization using 2nd residence
 • mortgage expenses
 • έξοδα υποθήκης
 • kthmatologika exoda
 • kthmatologika exoda
 • εξοδα μετακινησης
 • travel expenses
 • they won't commit any crime
 • αυτοί 't να διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα
 • any penalty
 • οποιαδήποτε ποινή
 • Διαθεση εμπορευματων
 • Supply of goods
 • γευματα
 • meals
 • προσωπικο εταιριας
 • corporate staff
 • σημυδα
 • Birch
 • οημυδα
 • oimyda
 • γραφικη υλη
 • writing material
 • σκουρο
 • Dark
 • επαγγελματικη οργανωση
 • professional organisation
 • get involved with something
 • ασχοληθούν με κάτι
 • εγκραφα
 • secure buckle
 • αγκραφα
 • agkrafa
 • εγγραφα
 • documents
 • προσπαθησα

 • prospathisa
 • ηπαρχει

 • iparhei
 • ηπαρχει

  προσπαθησα
 • iparhei

  prospathisa
 • act fair
 • ενεργούν δίκαια
 • η εταιρεία έχει επωνυμία και διακριτικό τίτλο
 • the company name and trade name
 • justice has been served
 • δικαιοσύνη έχει επιδοθεί
 • υπάρχει η πιθανότητα να επισκεφτούμε το σαλμπρουκ για μία ή δύο μέρες
 • There is the possibility to visit the salmproyk for one or two days
 • ειμαστε οικογένεια με δύο παιδιά ηλικάς 11 και 13 ετών
 • We are a family with two children ilikas 11 and 13 years old
 • ενημερώστε μας για τη διαθεσιμότητα και την τιμή
 • Please contact us for availability and price
 • θα ήθελα να κάνω μία κράτηση σε ένα οικογενειακό δωμάτιο για τις 17/2-24/2.
 • I would like to make a booking in a family room for 17/2-24/2.
 • ὀργή:

 • orgi:
 • μῆνις .
 • minis.
 • θυμός
 • anger
 • ΄Εχουµε οδηγίες να αναφερθούµε στο πιο πάνω θέµα και παρακαλούµε όπως
  ενηµερώσετε τους εκπαιδευτικούς ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ), σε
  συνεργασία µε την Επιστηµονική Επιτροπή ∆ιοργ
 • ΄Echoy r µ µ e particular instructions in the above issues µ µ d and please e as
  inform the police that educators µ the Ministry of education and Culture (MOEC) µ, in
  cooperation with the µ µ d Scientific Committee iorg
 • όχι Πάρο. Είμαι Πωλονια.
 • No Paro. I'm Pwlonia.
 • sicteen
 • sicteen
 • πέτρα ξωτικό
 • Stone sprite
 • stone elf
 • πέτρα ξωτικό
 • IPEROHO
 • IPEROHO
 • Έπαρση
 • Swagger
 • αποδεκτο
 • acceptable
 • in specific limits
 • σε συγκεκριμένα όρια
 • micro particles
 • Μικρο-σωματίδια
 • τιμες
 • prices
 • ορια
 • Oria
 • μικροσωματιδια
 • mikroswmatidia
 • καυσιμο
 • fuel
 • nine month
 • εννέα μήνες
 • ninemonth
 • ninemonth
 • θητεια
 • term of Office
 • εννιαμηνη θητεια
 • enniamini term of Office
 • assistant chemist
 • Βοηθός χημικός
 • assistan chemist
 • βοηθό χημικός
 • fixed mind
 • σταθερό μυαλό
 • θερμοστατουμενο
 • thermostatoymeno
 • thermostatic
 • Θερμοστατική
 • So sorry
  much love
 • Έτσι, λυπάμαι πολύ αγάπη
 • Viscosity measurement
 • Μέτρηση ιξώδους
 • Viscometer
 • Ιξωδόμετρο
 • Viscocopy
 • Viscocopy
 • Viscoscopy
 • Viscoscopy
 • Viscosity printing
 • Ιξώδες εκτύπωση
 • ιξωδες
 • ixwdes
 • υπηρετησα το πολεμικο ναυτικο
 • ypiretisa the war boat
 • γρηγοριου
 • grigoriou
 • Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
 • Inorganic Chemistry Laboratory
 • Subject of diploma
 • Το θέμα του διπλώματος
 • Subject of diploma thesis
 • Το θέμα της διπλωματικής
 • diploma thesis
 • διπλωματική εργασία
 • UV/Vis absorption
 • Απορρόφηση UV/Vis
 • θεραπεια
 • treatment
 • πιθανη χρηση του
 • possible use of
 • its possible use
 • η πιθανή χρήση
 • πιθανή χρήση
 • possible use
 • Noncovalent interactions
 • Ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων
 • interactions

 • αλληλεπιδράσεις
 • μελετη της αλληλεπιδρασης


 • study of allilepidrasis
 • μελετη


 • study
 • ιξωδομετρια

 • ixwdometria
 • φασματοσκοπία
 • spectroscopy
 • Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν
 • The techniques used
 • Λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν
 • Computer software used
 • Το όνειρο της Ελλάδας
 • The dream of Greece
 • Dream of Greece
 • Το όνειρο της Ελλάδας
 • The double-deficit hypothesis of dyslexia posits that both rapid naming and phonological impairments can cause reading difficulties, and that individuals who have both of these deficits show greater r
 • Η υπόθεση διπλό-ελλείμματος της δυσλεξίας πρου4ποθέτει ότι τόσο ταχεία ονομασία και φωνολογικές διαταραχές μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες ανάγνωσης, και ότι τα άτομα που έχουν και τα δύο αυτά τα ελλείμματα δείχνουν μεγαλύτερη r
 • you never quit
 • κλείνετε ποτέ
 • if you stumble
 • Αν παραπάτημα
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus tellus eu dui molestie, non volutpat neque bibendum. Mauris imperdiet, ex vel tempus ultrices, enim ipsum gravida sem, id consequat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus tellus eu dui molestie, non volutpat neque bibendum. Mauris imperdiet, ex vel tempus ultrices, enim ipsum gravida sem, id consequat
 • The experience of the Shidlovsky Commission gives no ground whatever for a downright negative attitude
 • Η εμπειρία της Shidlovsky Επιτροπής δεν παρέχει ό, τι το έδαφος για μια εντελώς αρνητική στάση
 • αφύπνιση
 • Awakening
 • “the congress cannot lay down a hard and fast rule on this point. All methods should be used for agitation
 • «το Συνέδριο δεν μπορούν να θέσουν ένα σκληρός και γρήγορος κανόνας σε αυτό το σημείο. Όλες οι μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιούνται για διέγερση
 • 쇗禎?猖衒쉿聯愼숱愴塡暢侄歟앝矮?稶僥藺侄諪鏶 羸?췄彧掩爺
 • 쇗禎?猖衒쉿聯愼숱愴塡暢侄歟앝矮?稶僥藺侄諪鏶 羸?췄彧掩爺
 • pote kera yia tin yiorti sou
 • pote kera yia tin yiorti sou
 • Χίλαρι για φυλακή
 • Hillary for prison