From:
To:
 
 

Greek Translator

 • Λουράκι
 • Strap
 • Once upon a time I was falling in love
  But now I'm only falling apart
  There's nothing I can do
  A total eclipse of the heart
 • Μια φορά κι έναν καιρό ερωτεύτηκα
  Αλλά τώρα καταρρέω.
  Δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
  Μια ολική έκλειψη της καρδιάς
 • athena
 • Αθηνά
 • no, i have not started track and track.
 • Μπα, δεν έχω αρχίσει να παρακολουθώ.
 • Indifference
 • αδιαφορία
 • Perils of indifference
 • Κίνδυνος αδιαφορίας
 • bing
 • σωρός
 • hello my name is will arm shneichre
 • Γεια σας το όνομά μου είναι θα οπλίσουν shneichre
 • Κριθαρότο με μανιτάρια και vegan και πολύ νόστιμο
 • Barley with mushrooms and vegan and very tasty
 • Beauty
 • Beauty
 • is registered under
 • καταχωρίζεται στο
 • REAL ESTATE COUNCIL
 • ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΑΚΙΝΉΤΩΝ
 • Ισχυος
 • Power
 • Pososto
 • Pososto
 • με3 λέξεις μπορώ να συνοψίσω οτι έμαθα για την ζωή
 • in 3 words I can summarize what I learned about life
 • sum up
 • αθροίζω
 • Property of K Baltzis
 • Ιδιοκτησία του Κ Μπαλτζή
 • Property of
 • Ιδιοκτησία του
 • He is my defender
 • Είναι ο υπερασπιστής μου.
 • Yanni
 • Yanni
 • Gittith
 • Gittith
 • Pum ebton zint zaxat pit caxasto paxago dis dritton din cemproto Kiffolisk fut zis eno axandui ox dis. Cecklaxaturaxatiens en bictick up axapplepliaxato slaxansraxatel. Jed Pum suppeso ug waxank zo ce
 • Pum ebton zint zaxat pit caxasto paxago dis dritton din cemproto Kiffolisk fut zis eno axandui ox dis. Cecklaxaturaxatiens en bictick up axapplepliaxato slaxansraxatel. Jed Pum suppeso ug waxank zo ce
 • AIKATEPINH
 • AIKATEPINH
 • Η Ζέτα Δούκα έκανε σήμερα μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας όλα όσα της συνέβησαν στις διακοπές της στην Κεφαλονιά: “Σήμερα το πρωί που αναχωρήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου από τ
 • Zeta Doukas today made a lengthy post on social media, revealing everything that happened to her during her vacation in Kefalonia: "This morning we left with Maria Nafpliotou from
 • Η Ζέτα Δούκα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κεφαλονιά μαζί με την οικογένειά της αλλά και την καλή της φίλη, Μαρία Ναυπλιώτου.

  Η αγαπημένη ηθοποιός είναι μαγεμένη από τις ομορφιές του
 • Zeta Doukas enjoys her summer holidays in Kefalonia with her family and her good friend, Maria Nafpliotou.

  The beloved actress is enchanted by the beauties of
 • Happy Birthday to my oldest friend! You are very important to me. I hope you have a fabulous day. We really must plan to get together! It sure would be wonderful to catch up with you! ❤️
 • Χρόνια πολλά στον παλαιότερο φίλο μου! Είσαι πολύ σημαντικός για μένα. Ελπίζω να έχεις μια υπέροχη μέρα. Πρέπει να σχεδιάσουμε να βρεθούμε! Σίγουρα θα ήταν υπέροχο να σε προλάβω! ❤️
 • Ανακοίνωση Νίκου Αντωνιάδη – Κατατέθηκε η μήνυση για τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού Έθνους
  July 20, 2021
  The Flag Report

  Date: 20/07/2021 Time: 17:01

  Χθες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσ
 • Announcement by Nikos Antoniadis – Lawsuit filed for the biggest fraud in the history of the Greek Nation
  July 20, 2021
  The Flag Report

  Date: 20/07/2021 Time: 17:01

  Last night, just before the end of the day.
 • ετεκνωσαν
 • ετεκνωσαν
 • Diarrhea
 • διάρροια
 • LINDY
 • ΛΊΝΤΙ
 • Πες της Γιαννούλας Να τους κάνει το τραπέζι μία μέρα κανόνισε το σε αυτά είσαι μάγκας
 • Tell Giannoula to make them the table one day, take care of it, you're a dude.
 • Πες της Γιαννούλας Να τους κάνει το τραπέζι μία μέρα κανόνισε το σε αυτά είσαι μάγκας
 • Πες της Γιαννούλας Να τους κάνει το τραπέζι μία μέρα κανόνισε το σε αυτά είσαι μάγκας
 • Ο αθλητής σκέφτεται πραγματικά να αποσυρθεί. Μετά τον αγώνα απέναντι στην Coruxo, ο Jason προσέγγισε τη διοίκηση σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή του. Έχει παραδεχτεί ότι αυτή τη στιγμή, δεν αισθάνετ
 • The athlete is really thinking about retiring. After the match against Corouxo, Jason approached management about his current situation. He's admitted that right now, he doesn't feel like he's going to be able to do that.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ JASON PUNCHEON

  Vigo, Ισπανία, 31η Ιουλίου, 2021 – Σχετικά με πρόσφατα άρθρα στον τύπο, η ΠΑΦΟΣ FC θα ήθελε να σχολιάσει τις φήμες που αφορούν τον Jas
 • PRESS RELEASE: COMMENT ON THE PUBLICS FOR JASON PUNCHEON

  Vigo, Spain, 31 July, 2021 – Regarding recent press articles, PAFOS FC would like to comment on the rumours concerning Jas
 • Όταν η σκιά αγγίξει την καρδιά μου και τα δάκρυα μου ποτίσουν την γη, δεν θα έχει ενδιαφέρον για εμένα η ζωή. Καλύτερα ο θάνατος να ντύσει την ψυχή μου και να στοιχειώσω τις καρδιές σας
 • When the shadow touches my heart and my tears water the earth, life will not be of interest to me. Better for death to dress my soul and haunt your hearts
 • άλμα
 • jump
 • pixari
 • pixari
 • sensible offers will be considered
 • θα ληφθούν υπόψη οι λογικές προσφορές
 • A little kiss
 • Ένα φιλάκι
 • Hi how are
 • Γεια σας πώς είναι
 • Dearest Demosthenes and Despina,

  Congratulations on your upcoming marriage. We wish you both a lifetime of happiness.

  With love,
  Aunt Soula, Denise and Vivian
 • Αγαπητοί Δημοσθένης και Δέσποινα,

  Συγχαρητήρια για τον επερχόμενο γάμο σου. Σας ευχόμαστε μια ζωή ευτυχίας.

  Με αγάπη
  Θεία Σούλα, Ντενίζ και Βίβιαν
 • Dearest Demosthenes and Despina,

  Congratulations on your upcoming marriage. We wish you both a lifetime of happiness.

  With love,
  Theia Soula, Denise and Vivian
 • Αγαπητοί Δημοσθένης και Δέσποινα,

  Συγχαρητήρια για τον επερχόμενο γάμο σου. Σας ευχόμαστε μια ζωή ευτυχίας.

  Με αγάπη
  Θηία Σούλα, Ντενίζ και Βίβιαν
 • Erlkönig
 • Erlkönig
 • Sentimental
 • αισθηματικός
 • Unfailing love
 • Αδιάκοπη αγάπη
 • Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς,
 • For God has delivered them to the desires of their hearts in the impurity of dishonoring their bodies in them,
 • Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,
 • But in these days after that time the sun is darkened, and the moon does not give its light,
 • χξϛ
 • χξϛ
 • gymnos
 • gymnos
 • Eaahnikee zapaeaez
 • Eaahnikee zapaeaez
 • Efcharistό poly
 • Efcharist poly
 • Ο Θεός σώζει τη βασίλισσα
 • God saves the queen
 • single
 • άγαμος
 • Safe trip
 • Ασφαλές ταξίδι
 • Civil war
 • εμφύλιος πόλεμος
 • επιμορφωτικός
 • training
 • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών και ερευνητικών δράσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» - Υποέργο
 • Support for the educational, developmental, educational and research activities of the Aristotle University of Thessaloniki" - Subproject
 • This textbook is different from typical textbooks I have used in the past. Mainly it is much shorter than others. It was written to provide exactly the content to be covered in a first university cour
 • Αυτό το βιβλίο είναι διαφορετικό από τα τυπικά εγχειρίδια που έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Κυρίως είναι πολύ μικρότερο από άλλα. Γράφτηκε για να παρέχει ακριβώς το περιεχόμενο που πρέπει να καλύπτεται σε ένα πρώτο πανεπιστημιακό cour
 • lampros
 • lampros
 • Thirty
 • Τριάντα
 • Well!
  I decided to msg you in Greek.
  I may as well
  Little git
  Speaks fluently
 • καλά!
  Αποφάσισα να σε κάνω στα ελληνικά.
  Θα μπορούσα κι εγώ.
  Μικρό γκιτ
  Μιλάει άπταιστα
 • φιλαν. θρωπιαν. νοησιν. πιστιν.
 • They kissed. I don't know what you're I don't know what you're I don't know what you're
 • φιλαν θρωπιαν νοησιν πιστιν
 • friendly human beings
 • δια φιλαν θρωπιαν νοησιν πιστιν
 • by friendly human beings
 • Katsika
 • Katsika
 • Właśnie się relaksuje przy drineczku z moja przyjaciółka :)
 • Właśnie się relaksuje przy drineczku z moja przyjaciółka :)
 • Saoutis
 • Σαούτης
 • The Transfiguration of the Lord
 • Η Μεταμόρφωση του Κυρίου
 • good afternoon my friend
 • καλησπέρα φίλε μου
 • good afternoon hope you are doing well
 • Καλησπέρα ελπίζω να τα πας καλά.
 • The Unstoppable Marching Of Time That Is Slowly Guiding Us All Towards An Inevitable Death
 • Η ασταμάτητη πορεία του χρόνου που μας οδηγεί σιγά-σιγά προς έναν αναπόφευκτο θάνατο
 • We can confirm that we have now processed your overseas assessment.
  Monthly payments of £15 are due on the 20th of each month commencing
  01/09/2021 until 31/08/2022.
 • Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τώρα έχουμε επεξεργαστεί την αξιολόγησή σας στο εξωτερικό.
  Οι μηνιαίες πληρωμές των £ 15 οφείλονται στις 20 κάθε μήνα που αρχίζουν
  01/09/2021 έως 31/08/2022.
 • κτηματολογικός λειτουργός
 • cadastral officer
 • αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.
 • the glory in the church and in Christ Jesus in all the generations of the age of the ages;
 • Sarx athenes
 • Sarx athenes
 • ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
  ΚΙΛΚΙΣ
  ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 • KEAS - KYTHNOU CARPATHOS CARDIZAS
  CENTRAL ATHENS OF CHAPTER KERKYRAS
  KILKIS
  KOZANIS KORINTHIA
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΑΝΔΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
 • REGIONAL UNIT QUALITY OF POSITIVEITY REGIONAL UNIT QUALITY OF POSITIVEITY REGIONAL UNIT QUALITY OF POSITIVEITY
  AITOLOAKARNANIS EAST ATTICS
  ANDROS ARGOLIDAS ARKADIAS ARTAS AHAIAS
 • κινησιμο
 • kineable
 • κινησιμο εμπορευμα
 • kineable merchandise
 • O πατέρας και παππούς μας, Ανέστης Βλάχος, εισήχθη εχθές, 27 Ιουλίου 2021, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», κατόπιν σοβαρής εξασθένησης του οργανισμού του, εξαιτίας των πολλαπλών προβλημάτων υγείας που
 • Our father and grandfather, Anestis Vlachos, was admitted yesterday, 27 July 2021, to the hospital "Evangelismos", after a severe weakening of his body, due to the multiple health problems
 • συνάντηση γνωριμίας
 • acquaintance meeting
 • Do you have any olives
 • Έχετε καθόλου ελιές
 • Ειδοποιητήριο
 • Notice
 • In image-based velocimetry applications, it is not the real-world coordinates of each pixel that matters in the end, it is the corresponding real-world distance between pixels (from which the velocit
 • Σε εφαρμογές velocimetry που βασίζονται σε εικόνες, δεν είναι οι πραγματικές συντεταγμένες κάθε εικονοστοιχείου που έχουν σημασία στο τέλος, είναι η αντίστοιχη απόσταση του πραγματικού κόσμου μεταξύ των εικονοστοιχείων (από την οποία η ταχύτητα
 • Another issue concerns the way the results are presented and their usefulness in drawing conclusions about image-based velocimetry applications. In image-based velocimetry applications, it is not the
 • Ένα άλλο ζήτημα αφορά τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων και τη χρησιμότητά τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με εφαρμογές βελοσιμετρίας βάσει εικόνας. Σε εφαρμογές velocimetry που βασίζονται σε εικόνες, δεν είναι η
 • it is not the real-world coordinates of each pixel that matters in the end
 • δεν είναι οι πραγματικές συντεταγμένες κάθε εικονοστοιχείου που έχουν σημασία στο τέλος.
 • Objective
 • αντικειμενικός
 • despondency
 • αθυμία
 • Επτάρι
 • Hessari
 • καινοτομία
 • innovation
 • έρευνα
 • research
 • Now with fucking tutorials
 • Τώρα με γαμημένα μαθήματα
 • Erchou kurie Iesou
 • Erchou kurie Iesou
 • Nai, erghomai tachu
 • Nai, erghomai tachu
 • Boost
 • προάγω
 • Bobble
 • παφλασμός
 • ποιο
 • What
 • κοιτα τα συννεφα θα βρεξει
 • Look, the clouds are going to rain.
 • ξεκινουν τη δουλεια στις στις 7
 • start work at 7:00.
 • τον εστειλαν φυλακη
 • He was sent to prison.