From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • verander Skype in engels
 • Change Skype in engels
 • apologies for being 15 mins early hop hop
 • excuses voor 15 minuten vroeg wordt hop hop
 • bored
 • vervelen
 • Waffles Eggs and potatoe scones Robbert half past 6 alarm Love you bro Arnie ...lets go to Vegas
 • Wafels, eieren en aardappel scones Robbert half 6 alarm Love you bro Arnie.. .lets gaan naar Vegas
 • bulero
 • bulero
 • Met vriendelijke groet / with kind regards / mit freundlichen Grüßen / sincères salutations,
 • Best regards/mit freundlichen Grüßen/child with regards/sincères salutations,
 • Vloog 5 x waarvan 4 x per twintigtal.
 • Flew 5 x of which 4 x per twenty.
 • wheel center cap
 • wieldop center
 • tongren
 • TONGREN
 • van tongren
 • by tongren
 • now my hair is really beautiful. thank you
 • mijn haar is nu echt mooi. Dank u
 • now my hair is beautiful. thank you
 • nu is mijn haar mooi. Dank u
 • thank you for doing my hair
 • Dank u voor het doen van mijn haar
 • DJ, do you know that Maren is born in the netherlands. I think she should say something to you in Dutch!
 • DJ, weet u dat Maren is geboren in Nederland. Ik denk dat ze moet zeggen iets aan u in het Nederlands!
 • juden viertel joodsche wijk
 • Juden viertel Jewish district
 • Tom overleed vorige week.
 • Tom died last week.
 • Tom died last week.
 • Tom overleed vorige week.
 • Oma Sittard is klaar voor de komst van Alejandro
 • Grandma Sittard is ready for the arrival of Alejandro
 • wilson suffers from a rare condition called micropenis
 • Wilson lijdt aan een zeldzame aandoening, de zogenaamde micropenis
 • Wislon has big head
 • Wislon heeft een groot hoofd
 • op te zetten is
 • to set up
 • Voor uw eerstvolgende bestelling heb i
 • For your next order have i
 • Geachte heer/mevrouw,

  Onze eerste nieuwsbrieven, waarvoor u zich onlangs inschreef, heeft u inmiddels ontvangen. Hopelijk leest u de nieuwsbrieven met plezier!
 • Dear Sir/Madam,

  Our first newsletters, which you recently enrolled, you have by now received. Hopefully you can read the newsletters with fun!
 • Geachte heer/mevrouw,

  Onze eerste nieuwsbrieven, waarvoor u zich onlangs inschreef, heeft u inmiddels ontvangen. Hopelijk leest u de nieuwsbrieven met plezier!

  Voor uw eerstvolgende bestelling heb i
 • Dear Sir/Madam,

  Our first newsletters, which you recently enrolled, you have by now received. Hopefully you can read the newsletters with fun!

  For your next order have i
 • desbetreffend
 • relevant
 • herhaald
 • repeated
 • May you receive joyous blessings from our Heavenly Father, with only the very best and generous gifts that this world and life has to offer in the years ahead.
 • Ontvangt u vrolijke zegeningen van onze hemelse vader, met alleen de beste en gulle giften die deze wereld en het leven te bieden heeft in de komende jaren.
 • I hope for MANY more to you in your future, and I pray that you are blessed abundantly, each and every day in that future, from today and all the days still before you, with happiness and good health.
 • Ik hoop dat voor veel meer voor u in uw toekomst, en ik bid dat u overvloedig, elke dag in de toekomst, vanaf vandaag en alle dagen nog voordat u, zijn gezegend met geluk en goede gezondheid.
 • I hope for MANY more to you in your future, and I pray that you are blessed abundantly, each and every day in that future, from today and all the days still before you, with happiness and with good he
 • Ik hoop dat voor veel meer voor u in uw toekomst, en ik bid dat je bent gezegend overvloedig, elke dag in de toekomst, van vandaag en alle dagen nog voordat u, met geluk en goede hij
 • Dear Annie, Today I write to you, and I send my warmest wishes for another beautiful, blessed and happy year! Congratulations on your 83rd Anniversary!
 • Beste Annie, vandaag schrijf ik aan u, en ik stuur mijn warmste wensen voor een andere prachtige, zalige en gelukkig jaar! Gefeliciteerd met je 83ste verjaardag!
 • hjui
 • Hall
 • klooster
 • Monastery
 • Du zummat du guide ef you ken but du zummat
 • Du zummat du guide ef you know but du zummat
 • Once
 • Eenmaal
 • Heb je vragen of suggesties?
  Bel, schrijf of mail de Honig Consulente, Antwoordnummer 7057, 3700 TB Zeist (geen postzegel nodig) email: [email protected]
 • Do you have any questions or suggestions?
  Call, write or email the Honig Consultant, answer number 7057, 3700 TB Zeist (no stamp required) email: [email protected]
 • Bak de pannenkoeken aan beide zijden goudbruin.
  Tip:
  Houd de pannenkoeken warm op een omgekeerd soepbord op een pan heet water.
  Eet smakelijk!
 • Fry the pancakes on both sides until golden brown.
  Tip:
  Keep the pancakes warm on an inverted soup plate on a pan of hot water.
  Enjoy your meal!
 • Zelf Toevoegen
  voor 12 flinke pannenkoeken
  800 ml melk
  2 eieren
  olie
  Pannenkoeken bakken Laat een scheutje olie in een koekenpan goed heet worden. Schenk een laagje beslag in de pan
 • Add Yourself
  for 12 hefty pancakes
  800 ml milk
  2 eggs
  oil
  Bake pancakes leave a dash of oil in a frying pan well hot. Pour a layer of batter into the pan
 • Beslag bereiden
  Doe de mix in een kom.
  Voeg al roerend met een garde geleidelijk de melk toe.
  Klop de eieren door het beslag
 • Prepare batter
  Put the mix in a bowl.
  Add the milk gradually, stirring with a whisk.
  Beat the eggs in the batter
 • Ervaring
 • Experience
 • Dear Annie,
  Dear Annie, Today I write to you, and I send my warmest wishes for another beautiful,blessed and happy year!Congratulations on your 83rd Anniversary!
 • Beste Annie,
  Beste Annie, vandaag schrijf ik aan u, en ik stuur mijn warmste wensen voor een andere prachtige, zalige en gelukkig jaar! Gefeliciteerd met je 83ste verjaardag!
 • Onderbouw waarom
 • Please justify why
 • Dear Annie,
  Today I write to you, and I send my warmest wishes for another beautiful,blessed and happy year!Congratulations on your 83rd Anniversary!I wish to you MANY more you in the future,
 • Beste Annie,
  Vandaag schrijf ik aan u, en ik stuur mijn warmste wensen voor een andere prachtige, zalige en gelukkig jaar! Gefeliciteerd met je 83ste verjaardag! Ik wens u veel meer u in de toekomst,
 • Dear Annie,
  Today I write to you,and send my warmest wishes for another beautiful,blessed and happy year!Congratulations on your 83rd Anniversary!I wish for MANY more still for you in the future
 • Beste Annie,
  Vandaag ik schrijf u, en mijn warmste wensen voor een andere prachtige, zalige en gelukkig jaar! Gefeliciteerd met je 83ste verjaardag! Ik wens voor veel meer nog voor u in de toekomst
 • secretary of state
 • minister van buitenlandse zaken
 • Do you want to preview the new Exchange that eBoost and Alaris is going to be on?
 • Wilt u om een voorbeeld van de nieuwe Exchange dat eBoost en Alaris is gonna be op?
 • 2 front feet (DP vue) also need to see how it looks like: third phalanx is not perfect at the insertion of collateral ligament.
  Clinically, important to see how she moves and if no joint distension,
 • 2 voorkant voeten (DP vue) ook moeten zien hoe het eruit: derde phalanx is niet perfect op de invoeging van collaterale ligament.
  Klinisch, belangrijk om te zien hoe ze beweegt en indien geen gezamenlijke zwelling,
 • Naast een toegangsticket heeft u voor dit evenement een geldig lidmaatschapticket nodig. Een maandlidmaatschap kost Eur 3,50, dit kunt u direct aanschaffen bij het bestellen van uw tickets. Aan het ei
 • In addition to a ticket, you need a valid lidmaatschapticket for this event. One month membership costs Eur 3.50, you can directly purchase this when ordering your tickets. To the egg
 • sports-specific activities and agility drills complete rehabilitation
 • sport-specifieke activiteiten en agility boren volledige rehabilitatie
 • slay
 • doden
 • Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.
 • Motivatie is wat krijgt u begonnen. Gewoonte is wat u houdt gaand.
 • tot snoep varken van
 • to candy pig of
 • a complete ligament rupture
 • een volledige ligament breuk
 • shows functional disability, with marked tenderness and swelling, marked loss of range of motion and a need for crutches
 • functionele handicap, toont met gemarkeerde tederheid en zwelling, uitgesproken verlies van bereik van de beweging en een behoefte aan krukken
 • Another beautiful baby
 • Een andere mooie baby
 • a near-complete lateral ligament complex injury
 • een in de buurt van-volledige laterale ligament complex letsel
 • there is a near-complete lateral ligament complex injury
 • Er is een in de buurt van-volledige laterale ligament complex letsel
 • pathologically, there is a near-complete lateral ligament complex injury
 • pathologisch, is er een in de buurt van-volledige laterale ligament complex letsel
 • Gore
 • Gore
 • diffuse tenderness and swelling
 • diffuse tederheid en zwelling
 • toe rise and walking
 • Teen opkomst en wandelen
 • pathologically there is functional integrity, with a minor ligamentous injury
 • pathologisch is er functionele integriteit, met een kleine ligamenteuze blessure
 • locolised tenderness and mild pain response to stress
 • locolised tederheid en milde pijn reactie op spanning
 • liguidateiten
 • liguidateiten
 • Geen idee. Zoek gewoon wat leuke chat contacten om mee te chatten
 • No idea. Just find some cool IM contacts to chat
 • Americans ..
 • Amerikanen...
 • no he is not hacking. you can do it!
 • Nee is hij niet hacken. u kunt het doen!
 • you all are insane. give me coins :D
 • jullie zijn gek. Geef me de munten :D
 • ongewenst
 • unwanted
 • blatant
 • flagrante
 • powderkeg
 • powderkeg
 • a racket
 • een racket
 • Marit van Schie wij hadden een T-shirt aan omdat we heel erg verbrand waren
 • Marit van Schie we had a t-shirt on because we very much burned were
 • schuur
 • schuur
 • goddamnit
 • Goddamnit
 • Herman ek het nie een nie, net bietjie duine gery met n auto saam met n klomp ander bakkies. Luister liewer na die manne wat sulke bakkies het.
 • Herman ek nie nie, just a car with n bietjie duine gery saam with n clog other shells. Liewer listen after that manne what sulke shells it.
 • Frans houd van torens met Masten er op,,,,waar is die mast....?
 • French like towers with masts there on,,,, where is that mast ....?
 • obnoxious
 • onaangenaam
 • discourteous
 • onbeleefd
 • rude
 • onbeleefd
 • Errata
 • Errata
 • eat the chicken
 • de kip eten
 • Ik ga nu iets eten o.k
 • I am now going to eat something o. k
 • Ik ben net thuis
 • I just got home
 • camel
 • Camel
 • Drommedaris
 • Drommedaris
 • er is een deuk in het boek
 • There is a dent in the book
 • heft ontvangen van se SVB. De to
  elichting staat op de volgende bladzijde
 • handle retrieved from se SVB. The to
  elichting is on the next page
 • heft ontvangen van se SVB. De toeelichting staat op de volgende bladzijde
 • handle retrieved from se SVB. The toeelichting is on the next page
 • Dit is een opgave van het bedrag dat u in 2017
 • This is a statement of the amount you in 2017
 • Gimbal
 • Gimbal
 • Als hij kwaad was sloop er iets vernietigends in zijn wezen.
 • If he was evil demolition something damaging in his being.
 • Ok super, ik haal jou en Todd op.
  Jij komt samen aan met een nieuwe colombiaan die voor onze partner in Colombia sales gaat doen. Die land met zijn vrouw, dus ik haal jullie drie op, drop die andere i
 • OK, I'll pick you and Todd.
  You know comes together with a new Colombian Colombia to our partner in sales is going to do. That country with his wife, so I get your three on, drop that other i
 • Congratulations, excellent performance
 • Gefeliciteerd, uitstekende prestaties
 • growth
 • groei
 • minimal effort
 • minimale inspanning
 • thank you sir
 • Merci weledelgeboren heer
 • Pluktuin
 • Annual flower garden
 • geluidsoverdracht
 • sound transmission
 • mute
 • dempen
 • children
 • kinderen