From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Es hilft zu wissen Deutsch auf dieses Rezept
 • Erase hilft es zu Deutsch auf dieses Rezept
 • met dit overzicht wij u dat onderstaande verzekering beëindigd is. Er zijn geen lopende verzekeringen meer op polis 4439507
 • with this review we you that the following insurance ends. There are no current insurance more on policy 4439507
 • your face looks like a pigs bottom


 • je gezicht ziet eruit als een varkens-bodem
 • Te mooi weer om thuis te zijn!
 • Te mooi weer om thuis te zijn!
 • het land van mijn dromen
 • the land of my dreams
 • Mijn 11de kruisje is binnen
 • My 11th gusset is in
 • Hopelijk zijn de doctoren bereid om genoeg pijnstillers te geven. Ik wens jullie veel sterkte.
 • Hopefully the doctors prepared to enough pain medication. I wish you much strength.
 • Wij hopen dat ze het geen uitzichtloos lijden zal zijn. Er is bij Tonny een zeer vervelende ziekte vast gesteld die zover ik weet niet te genezen is en dat hij veel pijn heeft
 • We hope that they will be no hopeless suffering. There is a very nasty disease at Tonny determined that, as far as I know, not a cure and that he has a lot of pain
 • Een dubbele longontsteking op deze leeftijd is denk ik moeilijk te genezen.
 • A double pneumonia at this age I think is difficult to cure.


 • Ik schrijf je in het Nederlands omdat mijn engels slecht is. Wij hoorde van Ine dat het niet goed gaat met je moeder en dat ze in het ziekenhuis light
 • I write to you in the Dutch because my English is bad. We heard of Ine that doesn't go well with your mother and that they are in the hospital light
 • My hovercraft is filled with eels.
 • Mijn hovercraft is gevuld met paling.
 • If you can read this then you are not dreaming.
 • Als u dit lezen kunt dan je niet droomt.
 • kan ik je helpen?
 • can I help you?
 • goteborg direckt

 • Goteborg exclusive location
 • Fruit
  Milk
 • Fruit melk
 • Wat zijn dit voor mensen?
 • What are this for people?
 • Now we can talk about Rick behind his back.
 • Nu kunnen we praten over Rick achter zijn rug.
 • 4 à 5 pains polaire suédois (recette IG bas et classique ici -clic),
  - 1/2 concombre,
  - 6 tranches de saumon ou de truite fumés,
  - 300 g de fromage frais type "St Môret" ou "Philadelphia",
  - 4 K
 • 4 to 5 pains polar suédois (recette IG bas et classique ici-clic),
  -1/2 concombre,-6 installments the saumon ou de truite fumés,-300 g de fromage frais type "St Môret" ou "Philadelphia",-4 K
 • Heartfealt thanks
 • Heartfealt Bedankt
 • Martijn, Mijn vrouw en ik gewoned in Amsterdam bijna drie jaar vanaf 2005 naar 2008.
 • Martijn, my wife and I gewoned in Amsterdam almost three years from 2005 to 2008.
 • plain stitch

 • gewone stitch
 • miezena

 • miezena
 • please give me reason to dislike you
 • Gelieve te geven me een reden om je een hekel
 • please do something to make me dislike you
 • Gelieve iets doen om mij u een hekel
 • Your sweetness makes you dangerous to me
 • Uw zoetheid maakt u gevaarlijk voor mij
 • You are dangerous in your gentleness
 • U bent in uw zachtheid gevaarlijk
 • I make me forget my rules
 • Ik maak mij vergeten mijn regels
 • I lose my sense with you
 • Verlies ik mijn gevoel met u
 • You make my logic fall off
 • Je maakt mijn logica af vallen
 • Verstandhouding
 • Understanding
 • Mr. and Mrs. Smith

  . JiB.
 • Mr. and Mrs. Smith

  . JiB.
 • The best to Mevrouw
  . JiB.
 • Het beste voor Mevrouw
  . JiB.
 • Best wishes to Mrs. JiB.
 • Beste wensen aan Mrs. JiB.
 • Ik geef al mijn wensen door naar jou in de hemel


 • I give all my wishes to you in heaven
 • I forward all my wishes to you
 • Ik doorgeven al mijn wensen aan u
 • I forward

 • Ik vooruit
 • Toesturen

 • Send you
 • Ik stuur al mijn wensen door naar jou in de hemel
 • I send all my wishes to you in heaven
 • hiding place • verbergen van plaats
 • safe harbor • veilige haven
 • safe together • samen veilig
 • saturday night equals cocktail time
 • zaterdagavond is gelijk aan de cocktail tijd
 • elegant image • elegante afbeelding
 • energetic bond


 • energieke band
 • tenderness

 • tederheid
 • poorest little baby
 • armste kleine baby
 • sweetness in his eyes

 • zoetheid in zijn ogen
 • sweetness
 • zoetheid
 • new love
 • nieuwe liefde
 • leidinggevende

 • managerial
 • Puzzeltjes, de een wat makkelijker dan de ander, hebben we thuis al opgelost en dus zijn we ook benieuwd of we dat goed gedaan hebben. Prettige bijkomstigheid is, dat we (dankzij Meten en navigeren) w
 • Puzzles, a somewhat easier than the other, we have at home already solved and so we are also wondering if we have done that well. Happy consequence is that we (thanks to measure and navigate) w
 • Super weertje vandaag, dus een uitstekende gelegenheid om er een geo-fiets-cache-dag van te maken. Derhalve hebben we afgesproken met team Davinki om er weer eens gezamenlijk op uit te trekken. Dit ke
 • Super weather today, so an excellent opportunity to make a geo-bicycle-cache-day out of it. Therefore we agreed to once again jointly with team Davinki. This ke
 • # 5020 gelogd om 12.30 uur
  Woensdag. Boodschappenmiddag met de 87+er.
  Maar... eerst zijn er belangrijkere dingen te doen .
  Ik moet vandaag nog twee verschillende caches zien te loggen.
  En die zou ik m
 • # 5020 logged at 12:30 pm
  Wednesday. Shopping afternoon with the 87 + there.
  But ... first there are more important things to do.
  I have today two different caches to see login.
  And who would I m
 • Deze cache ligt niet op de aangegeven coordinaten, wel op een droge plaats.
  De locatie is op 11130 meter vanaf de Drommedaris in Enkhuizen, en op 12085 meter vanaf de PTT straaltoren in Lelystad
 • This cache is not on the specified coordinates, in a dry place.
  The location is on 11130 metres from the Drommedaris Tower in Enkhuizen, 12085 metres from the PTT and on Jet Tower in Lelystad
 • werving
 • recruitment
 • Jij hebt oog voor de natuur, samen met je trouwe viervoeter!
 • You have an eye for nature, together with your four-legged friend!
 • er gaat geen dag voorbij dat ik er aan denk
 • not a day goes by that I think of it
 • er gaat geen dag voorbij
 • not a day goes by
 • en maakt niks uit op deze manier ga je het ook leren in iedergeval schrijven spreken komt nog wel
 • and business in this way will you also learn in any event write speak still comes
 • de opdruk 1947 is bedoeld ais contole-maatregel t.o.v. de voorraden die tijdens de bezetting in handen van onbevoegdheden kwamen
 • the imprint 1947 is meant ais control-measure t.o.v. stocks that came during the occupation in the hands of onbevoegdheden
 • Cheers from Holland
 • Prosit vanuit Holland
 • hoe laat is het nu daar
 • What time is it now there
 • Time to leave the ship and instead visit one of Jamaica’s premiere attractions, the gorgeous Dunn’s River Falls near Ocho Rios, which you’ll reach after a scenic drive. A plaque provided by the Jamaic
 • Tijd om het schip te verlaten en in plaats daarvan, bezoek dan een van Jamaica s première attracties, de prachtige Dunn s River Falls in de buurt van Ocho Rios, welke u ll bereiken na een schilderachtige rit. Een plaquette geboden door de Jamaic
 • verder bestaan ernog meerdere afwijkingen in de opdruk, o.a. zonder punt achter java
 • further existence ernog multiple abnormalities in the imprint, including without point behind java
 • I leave work at 8
 • Ik laat werk bij 8
 • tot hoe laat moet je werken
 • how late you should work
 • I will look it up. Enjoy watching the film. I need to learn more words in dutch
 • Ik zal opzoeken. Genieten van het kijken van de film. Ik moet leren meer woorden in het Nederlands
 • nee kan cloppen heft zich volgens mij alleen in Europa afgespeeld. maar zoek het op is echt een super geweldige film
 • No can cloppen lifts itself according to me only in Europe played. but look it up is really a super great movie
 • dit is een uitdrukking voor extra steun
 • This is an expression for extra support
 • dit is een uitdrukking voor s extra steun
 • This is an expression for s extra support
 • dit is een uitdrukking als je iemand voor iemands extra steun wild
 • This is an expression if you someone for someone's extra support wild
 • intramurale
 • inpatient
 • voorkeuren nieuwsoverzicht
 • preferences all news items
 • advertenties aanmaken
 • create ads
 • pagina anmaken
 • Build page
 • stroomlijn

 • streamline
 • allignment


 • Allignment
 • allign


 • align
 • ensure


 • zorgen
 • Health Sector Consultant
  Ministry of Health and UNICEF, Garowe, Puntland, Somalia; 09/2013- 12/2014
  Key responsibilities:
  • Develop concept note for the health sector decentralization pilot p


 • Gezondheid Sector Consultant
  Ministerie van volksgezondheid en UNICEF, Garowe, Puntland, Somalië; 09/2013-12/2014
  Belangrijkste verantwoordelijkheden:
  • Ontwikkelen concept nota voor de gezondheid sector decentralisatie piloot p
 • 12-Bob Dechamps - Kanifechtone
 • 12-Bob Davidson-Kanifechtone
 • on track


 • on track
 • police raid
 • politie-inval
 • commodities

 • grondstoffen
 • In afwachting van jullie reactie.
 • In anticipation of your response.
 • Is het mogelijk om een afspraak te maken om te kijken of we bij jullie kunnen inkopen?
 • Is it possible to make an appointment to see if we can purchase from you?
 • Wij zijn geïnteresseerd in jullie product Voss.
  Kunnen wij een afspraak maken om te kijken of we bij jullie kunnen inkopen?
 • We are interested in your product Voss.
  We can make an appointment to see if we can purchase from you?
 • Gulden draak
 • Gulden draak
 • Momenteel zijn wij een nieuwe high end gym aan het opzetten in het financieel district Zuidas in Amsterdam.
 • Currently we are a new high end gym set up in the financial district to the Zuidas in Amsterdam.
 • meiden zijn beter in beffen;-P
 • girls are better in cunnilingus;-P
 • look forward to

 • Kijk uit naar
 • Brandnetels
 • Nettles
 • groeiring
 • growth ring
 • enthusiasme
 • enthusiasme
 • the unlikely alliance
 • de onwaarschijnlijke Alliantie
 • I forward all my wishes to you in heaven
 • Ik toesturen al mijn wensen u in de hemel
 • je raakt niet uitgespeeld
 • you hit not completed
 • French President François Hollande announced his intention of finding his inner-Robespierre and employing the guillotine to execute ISIS or ISIS-linked terrorists.
 • Franse President François Hollande kondigde zijn voornemen van het vinden van zijn innerlijke-Robespierre en dienst van de guillotine ISIS of ISIS-linked terroristen uit te voeren.
 • verzamel doosje
 • collect box
 • Following the terrorist attacks in Paris last November, which claimed 129 lives, the recent capture of suspect Salah Abdeslam, and the most recent attack in Nice killing over 80 people,
 • Na de terroristische aanslagen in Parijs in november vorig jaar, die beweerde 129 leven, de recente opname van verdachte Salah Abdeslam, en de meest recente aanval in Nice meer dan 80 doden,