No settings found.

Dutch Translator
From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • drukopnemer
 • pressure taker
 • Woist
 • Woist
 • Ist
 • Ist
 • Ist
 • Ist
 • Me too!
 • Ik ook van jou!
 • you too mr
 • u ook mr.
 • Erwin Raymond Java (Assen, 18 juli 1956) is een Nederlands gitarist.

  Java studeerde Nederlandse Taal en Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar rondde deze studie nooit af. Op het Groningse
 • Erwin Raymond Java (July 18, 1956) is a Dutch guitarist.

  Java studied Dutch Language and Literature at the University of Groningen, but never completed this study. On Groningen
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Erwin_Java
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Erwin_Java
 • ben er pas achter hoe goed die george harrisson dit eigenlijk wel is
 • I just found out how good this George Harrisson is.
 • Dweil
 • Mop
 • Dwile
 • Dwile
 • Love don't cost a thing
 • Liefde kost niets
 • The preacher is going past
 • De prediker gaat voorbij.
 • The preacher has gone by
 • De prediker is voorbij gegaan
 • The pastor is going by
 • De pastoor gaat langs
 • AD en Krant.nl maken deel uit van DPG Media. Onze sites gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ('cookies') onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoo
 • AD and Krant.nl are part of DPG Media. Our sites use cookies and similar technologies ('cookies') among other things to offer you an optimal user experience. We can also
 • creATION
 • Oprichting
 • Kenisologie
 • Kenisologie
 • Laethemsche Brieven Over de Lente
 • Laethemsche Letters About Spring
 • Broeck
 • Broeck
 • We hadden graag wat meer informatie over deze tour gehad
 • We would have liked to have had some more information about this tour
 • We would have liked to have had some more information about this tour
 • We hadden graag wat meer informatie over deze tour gehad
 • Ik moet huipen
 • I have to cry.
 • SLUTA
 • SLUTA
 • Jun
 • Jr
 • Jan
 • Januari
 • Wide
 • Breed
 • England
 • Engeland
 • Step One: Open the DJI Fly app and tap to connect the aircraft to enter the live camera view. Alternatively, wait for the remote controller to scan for five seconds and tap the linking button on the s
 • Stap één: Open de DJI Fly-app en tik om het vliegtuig aan te sluiten om de live cameraweergave in te voeren. U ook wachten tot de afstandsbediening vijf seconden scant en tik op de koppelingsknop op de s
 • ober installeren
 • waiter install
 • Hello from Calgary,
  we hope you are doing well and think of you often.
  please take care and stay safe.
  We are good but stay home as much as possible.
 • Hallo uit Calgary,
  we hopen dat je het goed doet en denk vaak aan je.
  wees voorzichtig en blijf veilig.
  We zijn goed, maar blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Hello from Calgary,
  we hope you are doing well and think of you often.
  please take care and stay safe.
 • Hallo uit Calgary,
  we hopen dat je het goed doet en denk vaak aan je.
  wees voorzichtig en blijf veilig.
 • nest
 • Nest
 • Hartelijk dank voor je aanmelding voor de nieuwsbrief.
 • Thank you very much for signing up for the newsletter.
 • Dear Opa and Oma,

  We are thinking of you and praying for you both every day. It's a tough time when especially when you cannot be together. We hope that you are doing well. We heard and saw that Oma
 • Beste Opa en Oma,

  We denken aan jullie en bidden elke dag voor jullie beiden. Het is een moeilijke tijd wanneer vooral wanneer u niet samen zijn. We hopen dat het goed met je gaat. We hoorden en zagen dat Oma
 • cogs
 • Radertjes
 • tandwiel
 • Gear
 • en de boek voor afrikaan
 • and the book for African
 • kop koppen en de boek
 • headline headlines and the book
 • en de afrikaan en de
 • and the African and the
 • en de boek voor boek dat ander afrikaan zoek nederland
 • and the book for book that other African looking netherlands
 • ober dat nederland
 • waiter that netherlands
 • maar dat zien we nu niet meer
  dat kan de PPS storing geweest zijn
 • but we don't see that anymore.
  that may have been the PPS failure
 • passament
 • passes
 • of een dergelijk misverstand
 • or such a misunderstanding
 • misschien is hun tijd toch de tijd van de volgende PPS pulse
 • maybe their time is the time of the next PPS pulse anyway
 • nou, niecht echt dus
 • Well, really so
 • Honeycomb
 • Honingraat
 • ander en de boek zoek en de afrikaan dat nederland
 • another and the book search and the african that netherlands
 • afrikaan Nederland installeren
 • install the Netherlands
 • Morning Koen, your accent makes me fondly think of a back firing car. I hope you enjoyed the quiz last year Jim smells of cheese and I own some winkel picker shoes. You two are awesome. Mustard.
 • Morning Koen, jouw accent doet me denken aan een auto die in brand steekt. Ik hoop dat je genoten hebt van de quiz vorig jaar Jim ruikt naar kaas en ik zelf een aantal winkel picker schoenen. Jullie zijn geweldig. Mosterd.
 • Volgens de Franse radio-dj Francis Zegut stellen Pearl Jam en Billie Eilish hun tours uit tot 2021. Pearl Jam zou deze zomer headlinen op Rock Werchter en Lollapalooza Parijs en Stockholm. Billie Eili
 • According to French radio DJ Francis Zegut, Pearl Jam and Billie Eilish will postpone their tours until 2021. Pearl Jam was supposed to headline rock werchter and Lollapalooza Paris and Stockholm this summer. Billie Eili
 • Morning Koen, thanks for your patience with us and hope you are not too offended by the fact Jim smells of cheese and I own some winkel picker shoes. Great to see the two of you last night.
 • Morning Koen, bedankt voor uw geduld met ons en hoop dat je niet al te beledigd door het feit Jim ruikt naar kaas en ik zelf een aantal winkel picker schoenen. Geweldig om jullie gisteravond te zien.
 • De Belastingdienst wil een bedrag aan u overmaken, maar beschikt niet over voldoende gegevens om die uitbetalung te kunnen doen.
 • The Tax Office wants to transfer an amount to you, but does not have enough data to do so.
 • diamantslijper
 • diamond cutter
 • passamentawerker
 • passamentaworker
 • passamentswerker
 • pass worker
 • mal mals indien indein sterven en de gratis
 • mal tender if indein die and the free
 • berg burg openen opennen installeren
 • open mountain burg
 • nivel niveau niveaw
 • level level niveaw
 • Wie je bent
 • Who you are
 • Je moet een gebruikersnaam hebben om mee te doen op het forum. Kies deze zorgvuldig, je kunt hem niet meer aanpassen!
 • You must have a username to join on the forum. Choose these carefully, you can't customize it anymore!
 • en de dat nederland dat afrikaan
 • and the that netherlands that african
 • dat afrikaan
 • african
 • Beveilig jouw huis met het Verisure Alarmsysteem
 • Secure your home with the Verisure Alarm System
 • ja hallo holla gunstig
 • yes hello holla favorable
 • een van ander afrikaan dat ander nederland de boek
 • one of other african that other Netherlands the book
 • een van afrikaan
 • one of African
 • vogelvrij
 • outlaw
 • een van nederland dat afrikaan
 • one of the Netherlands that
 • Fortrolighedspolitik ,klik her.
 • Fortrolighedspolitik
 • gerade réponse gestreet pesci a proceda
 • gerade réponse street pesci a proceda
 • gerade résponse gestreept pesci a proceda
 • gerade résponse striped pesci a proceda
 • Ti nisi normalan
 • Ti nisi normalan
 • God dammit
 • De dammit van de god
 • Nip 5 Dagen zal de eerste kieming ontspruiten
 • Nip 5 Days Will Sprout the First Germ
 • Nip 5 Dagenham zal dear eerste morning ontspruiten
 • Nip 5 Dagenham will dear first morning shooting
 • Knip van DER bovenkant
 • Cut from DER top
 • Ik neukte je moeder en at haar kontgat
 • I fucked your mom and ate her butt hole.
 • afrikaan en de ander nederland
 • African and the other netherlands
 • Bedankt voor je aanmelding.
 • Thank you for signing up.
 • ok aan de koude oostkust, waar ijs meestal aangroeit, zijn plaatsen aangetroffen waar het ijs smelt en diepe kloven maakt. Het is de eerste keer dat aan de koude oostkust zoveel plekken zijn aangetrof
 • ok on the cold east coast, where ice usually grows, places have been found where the ice melts and makes deep fissures. It is the first time that on the cold east coast so many places have been tapped
 • Koudste deel Antarctica blijkt warmer dan gedacht
  De Oost-Antarctische ijskap, het zogenoemde koudste deel van de Zuidpool, blijkt veel gevoeliger voor klimaatverandering dan tot nu toe werd aangenome
 • Coldest part of Antarctica turns out to be warmer than thought
  The East Antarctic ice sheet, the so-called coldest part of the South Pole, appears to be much more sensitive to climate change than has been on the rise
 • De koopsom bedraagt tweehonderdvierentachtigduizend dollars, equivalent aan vijfhonderdvijfduizend vijfhonderdtwintig florin
 • The purchase price amounts to two hundred and eighty thousand dollars, equivalent to five hundred and five hundred and fifty-five florin
 • Guido, you have not a clue about that which you are talking...you need to stop listening to your news stations and get to researching...Our President saw it coming LONG before anyone else in this coun
 • Guido, je hebt geen idee over dat wat je praat ... je nodig hebt om te stoppen met luisteren naar uw nieuwsstations en aan het onderzoeken van ... Onze president zag het lang aankomen voordat iemand anders in deze coun
 • Very best regards
 • Zeer beste groeten
 • beter betalen
 • better pay
 • De kracht van Uw Liefde
 • The Power of Your Love
 • Hierbij een voorbeeld van een kuiken van één dag oud waarbij de pennen allemaal even lang zijn. Dit zou volgens de theorie een hen moeten zijn. Over 6 weken volgt hier de uitslag!
 • Here is an example of a one-day-old chick where the pens are all the same length. This should be a hen according to the theory. The results will be followed here in 6 weeks!
 • Ei tijdens het schouwen. Mooi is te zien dat het ei twee dooiers bevat en daarmee niet geschikt is om uit te broeden.
 • Egg while watching. It is beautiful to see that the egg contains two yolks and is therefore not suitable for hatching.
 • Vuil stort
 • Dirt dumps
 • Grof vuil
 • Coarse dirt
 • nederland dat afrikaan
 • the Netherlands
 • Door corona geveld in 2 Dagen hersteld
 • Corona felled restored in 2 Days
 • afrikaan dat nederland ober
 • african that netherlands waiter
 • yes a,llemaal gezond wij kinderen klein en achterkleinkinderen.Hoe is het bij jullie,alles goed??
 • yes a,l totally healthy we children small and great grandchildren. How's you, all right?
 • Ik heb alles vergeten
 • I've forgotten everything
 • Ik Ben alles vergeten
 • I've forgotten everything
 • UPDATE VIRUS COVID-19
  UEFA besliste op 1 april 2020 dat er dit seizoen geen interlands meer plaatsvinden. Ontdek hier alle updates rond de impact van het coronavirus op het voetbal.

  DONDERDAG 2 APRIL
 • UPDATE VIRUS COVID-19
  UEFA decided on 1 April 2020 that there will be no more international matches this season. Discover here all the updates on the impact of the coronavirus on football.

  THURSDAY, APRIL 2
 • Vochtig
 • Moist