From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • no problem Actually, I still want to work with you I am happy to be intervie and speaking comfortably Monday am on At 9:00 or 10:00 or in the evening 14h Or15h time Chicago
 • geen probleem Eigenlijk wil ik nog steeds met je werken Ik ben blij om intervie te zijn en comfortabel te spreken maandag ben om 9:00 of 10:00 of 's avonds 14 uur of 15 uur tijd Chicago
 • Voor geld altijd bereikbaar
 • Always available for money
 • We wish you a happy canada day
 • Wij wensen u een fijne canada dag
 • Is it poisonous?
 • Is het giftig?
 • MOTOR KODU HY200-2240-0240-AC04 İTALYAN MALIDIR 2.1 NM GÜCÜNDE 2.4 AMP FAZ AKIMI VARDIR SARGI BESLEMESİ 84 VOLTA KADAR OLABİLİR SİTEDE SATILAN EN İYİ UYGUN FİYATLI MOTORDUR ADETLİ VARDIR ÖZE
 • ENGINE KODU HY200-2240-0240-AC04 İTALYAN MALIDIR 2.1 NM GÜCÜNDE 2.4 AMP FAZ AKIMI VARDIR SARGI BESLEMESİ 84 VOLTA KADAR OLABİLİR SİTEDE SATILAN AND İYİ UYGUN FİYATLI MOTORDUR ADETLİ VARDIR ÖZE
 • Shop tal van stijlvolle producten bij MADE.COM
 • Shop plenty of stylish products at MADE.COM
 • Vous trouverez, ci-joint, la facture des presetations don't vous avez beneficie dans notre institution. Cette facture reprend toutes les prestations connues de nos services au moment de son elaboratio
 • Vous trouverez, ci-joint, la facture des presetations don't vous avez beneficie dans notre institution. Cette facture reprend toutes les prestations connues de nos services au moment de son elaboratio
 • Wie geht's!
 • Who geht's!
 • Do you people have any plans for the weekend?
 • Hebben jullie plannen voor het weekend?
 • Good Morning! How are you today?
 • Goedemorgen! Hoe gaat het met je vandaag?
 • Tak for din mail. Vi har modtaget din henvendelse og vil behandle den hurtigst muligt
 • Tak for din mail. Vi har modtaget din henvendelse og vil behandle den hurtigst muligt
 • als je het cash zou kopen ben je veel goedkoper uit
 • if you bought it in cash you'd be much cheaper
 • Hello my friend what a day sort have you been being to having?
 • Hallo mijn vriend, wat voor een dag heb je gezeten?
 • Er was niets anders meer voor hen om hun vertrouwen in te stellen.
 • There was nothing else for them to put their trust in.
 • Een Linux-expert uit Zeebrugge
  was achter zijn beeldscherm een vlugge.
  Hij wist alles meteen,
  draaide nergens omheen,
  want hij had zijn privé-ezelsbrugge.
 • A Linux expert from Zeebrugge
  was a quick one behind his screen.
  He knew everything right away,
  didn't revolve around anything,
  for he had his private donkey bridge.
 • تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس. قم بالغسل المتكرر لليدين، خاصة بعد الاتصال المباشر بالمرضى أو بيئاتهم. يجب على الأفراد ا
 • تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس. قم بالغسل المتكرر لليدين، خاصة بعد الاتصال المباشر بالمرضى أو بيئاتهم. يجب على الأفراد ا
 • beraid je voor op kwiljtzscheiden schulden
 • get ahead of you on kwiljtzscheiden debts
 • Het is helaas nog niet helemaal goed gegaan.

  Druk op onderstaande knop om handmatig een foto te maken
 • Unfortunately, things haven't gone quite right yet.

  Press the button below to take a photo manually
 • Yes when you are close text me
  You are now on the street you mean
 • Ja als je dichtbij bent sms me
  Je bent nu op straat, bedoel je.
 • Even over Nederland en de Afrikaan
 • About the Netherlands and the African
 • Have a great weekend
 • Heb een geweldig weekend
 • voorlopig kunnen we leveren maar onder voorbehoud
 • for the time being we can deliver but subject to
 • peenusweenus
 • peenusweenus
 • It’s not what we have in live but who we have in our lives that matters
 • Het gaat er niet om wat we in het leven hebben, maar om wie we in ons leven hebben.
 • Zullen wij in het nederlands praten
 • Shall we speak in Dutch
 • International Criminal Court
  Trial Chamber VISituation in the Stoker
  RepublicProsecutor v. Renfeld, Murray,
  Ratray, and Impaler
  Judges Javier (Mexico), Robertson (U K), and
  *Kim (Japan), Presidin
 • Internationaal Strafhof
  Proefkamer VISituation in de Stoker
  RepublicProsecutor tegen Renfeld, Murray,
  Ratray en Impaler
  Rechters Javier (Mexico), Robertson (U K), en
  *Kim (Japan), voorzitter
 • Voor de werkneemster Tania was dit een beetje moeilijker omdat u hebt aangegeven dat zij per uur wordt betaald en andere uren per week werkt waardoor wij een aparte concept voor haar hebben opgesteld
 • For the employee Tania this was a bit more difficult because you indicated that she is paid per hour and works other hours per week so that we have drawn up a separate concept for her
 • اخبرني صفات سيئة او جيدة املكها انا
 • اخبرني صفات سيئة او جيدة املكها انا
 • presenteer klussen
 • present jobs
 • Pince a gaufrer
 • Tweezers a gaufrer
 • Golden
 • Gouden
 • kijk wat RTL in de donkerblauwe banner heeft staan
 • see what RTL has in the dark blue banner
 • Lui
 • Lazy
 • Je zult verbaasd staan over de opvattingen van de evangelie schrijvers over het onderwerp.
 • You will be amazed at the views of the gospel writers on the subject.
 • How, then, do we start to develop a curriculum with real
  meaning and purpose, a curriculum which truly ‘draws
  out’ learning? The approach explored in this Teachers’
  Guide is based on four key elements
 • Hoe beginnen we dan met het ontwikkelen van een curriculum met echte
  betekenis en doel, een curriculum dat echt 'tekent
  leren? De aanpak die in deze Teachers'
  Guide is gebaseerd op vier belangrijke elementen
 • ADMINISTRATIVE PERIOD
 • ADMINISTRATIEVE PERIODE
 • where is main street
 • waar is hoofdstraat
 • speak english
 • Spreek Engels
 • Good Afternoon,
  Sorry but you have sent this email the UK. I dont believe this is for us.
 • Goedemiddag
  Sorry, maar u hebt deze e-mail in het Verenigd Koninkrijk verzonden. Ik geloof niet dat dit voor ons is.
 • nasal congestion or stuffine
  s
 • neusverstopping of stuffine
  S
 • afdragen aan
 • pay to
 • Bij het invoeren van een transactie door een medewerker van London bestaat er een risico dat dit vanuit regulatoir oogpunt gezien kan worden als het nemen van een beleggingsbeslissing in de UK.
 • When a London employee introduces a transaction, there is a risk that from a regulatory point of view this could be seen as making an investment decision in the UK.
 • dednering
 • dednering
 • Hebben jullie deze al kunnen nakijken.
  Wij hebben de factuur voor 20 stuks ontvangen,
 • Have you been able to check these yet?
  We have received the invoice for 20 pieces,
 • AANSCHAF
 • Purchase
 • ANSCHAF
 • ANSCHAF
 • purchase
 • purchase
 • Wout had an off day?, or pidcock maybe underrated?
 • Wout had een vrije dag?, of pidcock misschien onderschat?
 • De beste heft gewonnen awa
 • The best lift won awa
 • IK zijn toch den beste awa
 • I'm the best awa after all.
 • hunt
 • Hunt
 • Je pakket is helaas vertraagd
 • Unfortunately, your package has been delayed
 • field salad
 • veldsalade
 • Hoe kun je zien dat een baby oudere broers of zussen heeft ?
 • How can you tell a baby has older siblings?
 • een dikke kus
 • a big kiss
 • with severe impacts on the worldwide pollination of seed plants and crop yields in agriculture
 • met ernstige gevolgen voor de wereldwijde bestuiving van zaadplanten en gewasopbrengsten in de landbouw
 • Bee populations have been declining dramatically in the last few decades due to habitat degradation, widespread pesticide use and climate change, with severe impacts on the worldwide pollination of se
 • Bijenpopulaties zijn de afgelopen decennia dramatisch afgenomen als gevolg van habitatdegradatie, wijdverspreid pesticidengebruik en klimaatverandering, met ernstige gevolgen voor de wereldwijde bestuiving van se
 • The mugs are sublimated with fine art prints to support Aculea, a working group of Natuurpunt that is exclusively focused around the conservation of native bee and wasp populations in Belgium.
 • De mokken zijn gesublimeerd met fine art prints ter ondersteuning van Aculea, een werkgroep van Natuurpunt die zich uitsluitend richt op het behoud van inheemse bijen- en wespenpopulaties in België.
 • The ceramic mug is ideal for your daily hot drinks at home or your workspace. Their ceramic material makes them conduct less heat than enamel mugs, and their volume is larger.
 • De keramische mok is ideaal voor uw dagelijkse warme dranken thuis of op uw werkplek. Hun keramische materiaal zorgt ervoor dat ze minder warmte geleiden dan emaille mokken en hun volume is groter.
 • Experienced engineering and innovation manager with a track record of building and driving engineering and research teams.
 • Ervaren engineering en innovatie manager met een track record van het bouwen en aansturen van engineering en onderzoeksteams.
 • Experienced engineering and innovation manager with a track record of building and driving engineering and research. I led project teams of highly skilled software engineers and researchers, managing
 • Ervaren engineering en innovatie manager met een track record van het bouwen en aansturen van engineering en onderzoek. Ik leidde projectteams van hooggekwalificeerde software engineers en onderzoekers,
 • اعمل تحت ضغط العمل
  اعمل فى جميع الظروف المناخية
  اعمل ضمن فريق العمل
 • اعمل تحت ضغط العمل
  اعمل فى جميع الظروف المناخية
  اعمل ضمن فريق العمل
 • اعلم ان الامر ليس سهلا
 • اعلم ان الامر ليس سهلا
 • Hoeveel knoppen loopt uw schip
 • How many buttons does your ship run
 • How many buttons does your ship walk
 • Hoeveel knoppen loopt uw schip
 • Excellent strength mate proud on you
 • Uitstekende krachtmaat trots op je
 • Hoi, als het goed is hebben wij 1 mei afspraak staan voor de spinnen behandeling kan ik dan om 9 uur langs komen
 • Hi, if it's ok do we have May 1st appointment for the spider treatment can I come by at 9am
 • • RICE - separates the chalky, immature and broken grains;
  • BEANS - separate the damaged grains , the opened and the half grain from the whole ones;
  • SEEDS - select seeds of soybean, wheat, rice, b
 • • RIJST - scheidt de krijtachtige, onrijpe en gebroken korrels;
  • BONEN - scheid de beschadigde korrels, de geopende en de halve korrel van de hele;
  • ZADEN - selecteer zaden van soja, tarwe, rijst, b
 • Paskeharens have
 • Paskeharens have
 • Trombose
 • Thrombosis
 • Wij zouden graag willen zien dat je aanwezig bent. Afhankelijk van de bevestiging van advocaat David Kock zouden wij graag voorafgaande aan het gesprek met dhr. Marquez om 08.15 uur een voorbereidings
 • We would like to see you present. Depending on the confirmation of lawyer David Kock, we would like to have a prior conversation with Mr. Kock. Marquez at 8:15 a.m.
 • Kwartaallimiet binnen 2 weken ING Rood Staan
  ESI Formulier.pdf
  08 Apr 2021
  Let op, de bijlage(n) van berichten kunnen alleen via Mijn ING geopend worden, niet met de Mobiel Bankieren App

  Beste mevro
 • Quarterly limit within 2 weeks ING Red Standing
  ESI Form.pdf
  08 Apr 2021
  Please note, the attachment(s) of messages can only be opened via My ING, not with the Mobile Banking App

  Dear mevro
 • Wij zullen zo overgaan tot het uitnodigen van dhr. Marquez via zijn advocaat voor een gesprek m.b.t. onderzoeksresultaten op ons kantoor morgenochtend om 09.00 uur.
 • We will thus proceed to invite Mr. Marquez through his lawyer for an interview on.b the investigation results at our office tomorrow morning at 9:00 a.m.
 • aangename contacten
 • pleasant contacts
 • Voor een langdurige opdracht met thuiswerk mogelijkheden (ook na covid) ben ik op zoek naar een devops en/of unix system engineer:

  https://www.procarus.be/nl/job/devops-engineer-enof-unix-system-eng
 • For a long assignment with homework possibilities (even after covid) I am looking for a devops and/or unix system engineer:

  https://www.procarus.be/nl/job/devops-engineer-enof-unix-system-eng
 • I realised I am so dull that, even though I have spent more than a month in Covid
  captivity, I miss remarkably little of the life I led before.
 • Ik realiseerde me dat ik zo saai ben dat, ook al heb ik meer dan een maand in Covid doorgebracht
  gevangenschap, mis ik opmerkelijk weinig van het leven dat ik eerder leidde.
 • Last weekend I was lolling on the sofa reading the papers in the afternoon sun when
  I was struck by an awful thought.
 • Afgelopen weekend lag ik op de bank de krant te lezen in de middagzon toen
  Ik werd getroffen door een vreselijke gedachte.
 • My urge to splurge is over and won’t be returning soon
  An artist who once destroyed everything he owned offers insight to our
  future selves
 • Mijn drang om te splijten is voorbij en zal niet snel terugkeren
  Een kunstenaar die ooit alles vernietigde wat hij bezat, biedt inzicht in onze
  toekomstige zelf
 • We manufacture high precision-, optical components of diamond for a wide range of applications.
 • Wij produceren zeer nauwkeurige, optische componenten van diamant voor een breed scala aan toepassingen.
 • Amigo: kom een wijntje halen op de Nest!
 • Amigo: come and get a wine at the Nest!
 • Wat vraag je voor deze 30 pins ?
 • What are you asking for these 30 pins?
 • Het is zo ver!
 • It's so far!
 • IK ZIT IN BOEK-ARREST... Dus ik mag niet instagrammen. Ik moet schrijven. Het nieuwe boek is bijna af. En nee, ik mag nog niet vertellen waar het over gaat! To be continued...
  .
  Wat doe jij vandaag?
 • I'M IN BOOK ARREST... So I can't instagram. I have to write. The new book is almost finished. And no, I can't tell you what it's about yet! To be continued...
  .
  What are you doing today?
 • Densimetric tables are used for the efficient separation of dry materials by density. The GSort is especially used in separation of products with a high density and grain size up to 80 mm.
 • Densimetrische tabellen worden gebruikt voor de efficiënte scheiding van droge materialen door dichtheid. De GSort wordt vooral gebruikt bij het scheiden van producten met een hoge dichtheid en korrelgrootte tot 80 mm.
 • binnen
 • Within
 • Gareth you ready for the call?
 • Gareth, ben je klaar voor het telefoontje?
 • Jeg har sendt Nelly kjolen retur, de læg som i skrev var på siden af kjolen, kunne jeg først se da jeg fik den. de var ikke lige efter min smag, da jeg ikke er så høj kom starten af læggene til at sid
 • Jeg har sendt Nelly kjolen retur, the læg som i skrev var på siden kjolen, kunne jeg først se da jeg fik den. the var ikke lige efter min smag, da jeg ikke er så høj start off læggene til at sid
 • De laatste tijd ervaren we veel afwijkingen en of verkeerde artikelen in leveringen op de door ons bestelde artikelen. Als we dan een onderzoekje inzetten blijkt vaak dat het ‘Vendor Material’ niet co
 • Lately we have experienced many deviations and or wrong items in deliveries to the items we ordered. When we use a little research, it often turns out that the 'Vendor Material' does not co-
 • Nog 1 jaar tot Floriade Expo 2022
 • 1 more year until Floriade Expo 2022
 • Heeft u de verpakking nog
 • Do you still have the packaging
 • Uw vraag
 • Your question
 • Mama ik weet wat je zou zeggen op deze mooie dag, huil niet, want dat zei je ook voordat je overleed in mijn armen. Maar toen je overleed liet jij een traan, een traan van liefde en een traan die ik n
 • Mama, I know what you'd say on this beautiful day, don't cry, because that's what you said before you died in my arms. But when you died, you shed a tear, a tear of love and a tear that I n
 • Voorspelbaarheid
 • Predictability
 • Du saknar en fantastisk film, utsokt mat och mychet rolight!
 • Du saknar and fantastisk film, utsokt mat och mychet rolight!
 • Sour cream
 • Zure room
 • Hello, my name is Rose.
 • Hallo, mijn naam is Rose.
 • blanda
 • Blanda
 • They're so cute!
 • Ze zijn zo schattig!
 • Ik probeer zoveel mogelijk open te zijn in mijn scripts door geen encryptie toe te passen. Het voordeel hiervan is dat er minder valse (virus)meldingen zijn.
 • I try to be as open as possible in my scripts by not applying encryption. The advantage of this is that there are fewer false (virus) reports.
 • Jouw virusscanner(s) verwijderen een (crack) bestand.
 • Your virus scanner(s) delete a (crack) file.