From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • 2. Line a loaf pan (or a 21 cm/8 inch cake tin) with parchment paper or grease the pan well.

  3. Mash the bananas in a bowl using a fork. 

  4. Pit the dates and finely chop.
  5. Add the dates, applesau
 • 2. Lijn een broodpan (of een 21 cm/8 inch cakeblik) met bakpapier of vet de pan goed in.

  3. Pureer de bananen in een kom met een vork. 

  4. Pit de data en fijn hakken.
  5. Voeg de data, applesau
 • gaffelbok
 • gaffbok
 • ratten duizelig maken
 • make rats dizzy
 • ratten zat draaien
 • rats sat spinning
 • 4 Gucot Medjoul dates
  100 g/3.5 oz. applesauce, unsweetened, from a jar
  40 ml/3 tbsp plant-based milk
  1 tsp Gucot baking soda
  2 tbsp Gucot apple cider vinegar
  250 g/9 oz. Gucot oat flour
  3 tsp Gucot
 • 4 Gucot Medjoul data
  100 g/3,5 oz. appelmoes, ongezoet, uit een pot
  40 ml/3 el plantaardige melk
  1 tl Gucot zuiveringszout
  2 el Gucot appelciderazijn
  250 g/9 oz. Gucot havermeel
  3 tl Gucot
 • De sprints worden dus gevuld met de items uit de sprint backlog waarvan het team zegt de items binnen 2 weken op te leveren.
 • The sprints are thus filled with the items from the sprint backlog which the team says will deliver the items within 2 weeks.
 • Het opknippen in tasks is een terugkerende activiteit tussen het team, scrum master en de product owner om zo de werkvoorraad goed te kunnen beoordelen op “velocity”.
 • Cutting into tasks is a recurring activity between the team, scrum master and the product owner in order to be able to assess the work stock on "velocity".
 • Alle stories die voortkomen vanuit de epics zullen verder verfijnd moeten worden tot duidelijk is welke functionele wensen er zijn vanuit de business (en de requirements)
 • All stories that emerge from the epics will need to be further refined until it is clear what functional wishes there are from the business (and the requirements)
 • But of course
 • Maar natuurlijk
 • hot chic
 • hot chic
 • hot mama
 • hete mama
 • Ready for delivery to the hungry customers
 • Klaar voor levering aan de hongerige klanten
 • Dansk mobeldesign reolvaeg af fyr bestaende af to skabe me skydelager to store, mellem samt to sma bogkasser
 • Dansk mobeldesign reolvaeg af fyr skabe de to skabe me skydelager to store, mellem samt to sma bogkasser
 • Ingénieur de production
 • Ingénieur de production
 • Op vrijdag 25 september ontvingen drie vrijwilligers en een verpleegkundigen uit handen van Mascha de Haan – algemeen coördinator Jacobshospice – het certificaat ‘Leerwerkplek Zingeving in de palliati
 • On Friday 25 September, three volunteers and a nurse from mascha de Haan – general coordinator Jacobshospice – received the certificate 'Learning workplace Meaning in the palliati
 • Carbon Geleidend Samenstelling Pasta
 • Carbon Conductive Composition Pasta
 • carbon
 • Carbon
 • Ik keek naar de vrouw met de verrekijker.
 • I looked at the woman with the binoculars.
 • Hij moet zijn hond leren gehoorzamen.
 • He needs to learn to obey his dog.
 • Ik ga naar de bank.
 • I'm going to the bank.
 • De bleek
 • The bleach
 • ober afrikaan en de nederlander nederland
 • waiter african and the dutch netherlands
 • voornam
 • prenam
 • This amount has been automatically refunded to your credit/debit card (MASTERCARD, 5xxxxxxxxxxx6058). Depending on your bank, it may take up to 21 days to show on your credit/debit card account statem
 • Dit bedrag is automatisch terugbetaald aan uw creditcard (MASTERCARD, 5xxxxxxx6058). Afhankelijk van uw bank kan het tot 21 dagen duren voordat u op uw creditcard/betaalkaart staat
 • You have received a refund of EUR 73.10 from Stronger AB for your purchase made on 14/07/20.
 • U heeft een terugbetaling van EUR 73,10 ontvangen van Stronger AB voor uw aankoop op 14/07/20.
 • kruiphoogte
 • crawl height
 • Beste Damjan Kus,
  Dank voor uw email.
  in de bijlage heb ik de offerte toegevoegd.
  wij horen graag wanneer u de afspraak wil inplannen
 • Beste Damjan Kus,
  Dank voor uw e-mail.
  in de bijlage heb ik de offerte.
  wij horen graag bij u de afspraak wil inplannen
 • Nu ben ik echt onder de indruk!
 • Now I'm really impressed!
 • I speak loads of languages
 • Ik spreek heel veel talen
 • Omdat u niet tot bij ons kan komen, bieden wij u ons ATEX trainingsseminarie aan onder de vorm van een virtuele webinar!
 • Because you can't get to us, we offer you our ATEX training seminar in the form of a virtual webinar!
 • what is the triangular trade?
 • wat is de driehoekshandel?
 • Niet zomaar, dan moeten we Team Vieweren met iemand van hun IT
 • Not just like that, we have to create Team Viewer with someone from their IT
 • WASHING ASHORE
 • AANGESPOELD
 • Voor mij is de 8 ste oktober niet meer mogelijk
  Ik kan jullie zien op maandag 5 oktober om 14 uur.
 • For me, the 8th of October is no longer possible
  I can see you on Monday, October 5th at 2:00.
 • ik heb ook problemen met
 • I also have problems with
 • Badkamer
 • Bathroom
 • And do not mess it up
 • En verknoe het niet
 • And don't mess it up
 • En verknoe het niet.
 • En verkloot het niet!
 • And don't it up!
 • And don't fuck it up
 • En verkloot het niet.
 • Trump made it hard to watch - he kept talking over and being immature
 • Trump maakte het moeilijk om naar te kijken - hij bleef praten over en onvolwassen
 • Het was een geweldige ervaring met hele aardige mensen! Slapen tussen de koala’s en een geweldig uitzicht! Een aanrader voor iedereen!
 • It was a great experience with very nice people! Sleeping among the koalas and a great view! Highly recommended for everyone!
 • He, Lust zum wass mache?
 • Lust zum wass mache?
 • We get information from people with ALS to try to figure out better ways of measuring the disease.
 • We krijgen informatie van mensen met ALS om te proberen betere manieren te vinden om de ziekte te meten.
 • We get information from people with ALS to try to figure out better ways of measuring the disease.
 • We get information from people with ALS to try to figure out better ways of measuring the disease.
 • geen
 • No
 • This is what we do
 • Dit is wat we doen
 • we are not testing a drug in a clinical trial
 • we testen geen medicijn in een klinische studie
 • Thanks for replying to my email.
 • Bedankt voor het beantwoorden van mijn e-mail.
 • Ik heb nog geen terugbetaling ontvangen.
  Ik u dit nakijken en mij hierover berichten .
 • I haven't received a refund yet.
  I'll check you this and report to me about this.
 • Tot op heden heb ik nog geen terugbetaling ontvangen.
  Kan u mij hierover berichten?
 • To date, I have not received a refund.
  Can you tell me about this?
 • no name
 • geen naam
 • Godsmacked
 • Godsmacked
 • beledigen
 • Offend
 • Hier de eigenaars van het patent op het corona vaccine. Waaronder Ab Osterhaus. Oorlogstribunaal
 • Here the owners of the patent on the corona vaccine. Including Ab Osterhaus. Criminal tribunal
 • Eigenschappen

  Afneembare rugleuning

  Verstelbare rugleuning

  Slaapstand

  Zijbescherming
 • Properties

  Removable backrest

  Adjustable backrest

  Sleep

  Side protection
 • Hebben jullie 8mm dik polycarbonaat op voorraad, 100% licht dicht?

  Zo ja, in wat voor breedtes?

  Met vriendelijke groet,
 • Do you have 8mm thick polycarbonate in stock, 100% lightly closed?

  If so, in what widths?

  Sincerely
 • resident in
 • woonachtig in
 • Dear Arjan, I cannot dispatch any samples until the outstanding invoices
  have been paid, sorry !
 • Beste Arjan, ik kan geen monsters verzenden tot de openstaande facturen
  zijn betaald, sorry!
 • October 6. we will receive over 50.000 PBA8, 8 slit flower-pouch
 • 6 oktober. we ontvangen meer dan 50.000 PBA8, 8 spleet bloemzakje
 • Het spel zegt wacht op de volgende update . Maar ik heb deze update nog niet gespeelt . Weet iemand een oplossing?
 • The game says wait for the next update. But I haven't played this update yet. Does anyone know a solution?
 • Het spel zecht wacht op de volgende update . Maar ik heb deze update nog niet gespeelt . Weet iemand een oplossing?
 • The game zecht is waiting for the next update. But I haven't played this update yet. Does anyone know a solution?
 • er schiet me niet direct iets te binnen
 • Nothing comes to mind right away.
 • Terug naar de toekomst
 • Back to the future
 • Back to the Future
 • Terug naar de toekomst
 • ober ander en de afrikaan nederlander
 • waiter other and the African Dutchman
 • I'm not perfect,I'll annoy you tease you say stupid things but you'll never find anyone who loves you as much as I do
 • Ik ben niet perfect, ik zal irriteren je plagen je domme dingen zeggen, maar je zult nooit iemand vinden die zoveel van je houdt als ik
 • Een beroep op algemene middelen kan
  gevolgen hebben voor het verblijfsrecht
 • An appeal to general resources may be
  affect the right of residence
 • • APS pakt de tickets for Qlik, maar daar waar de problemen upstream veroorzaakt worden gaat APS op zoek en coordineert met ETL team, DB (postgres) team, evt source applicatie teams.
 • • APS picks up the tickets for Qlik, but where the problems are caused upstream, APS searches and coordinates with ETL team, DB (postgres) team, evt source application teams.
 • tegenvallen
 • disappointing
 • De meeste Incident tickets zullen echter gecreeerd worden voor Qlikview/Sense: de front end applicatie.
 • However, most Incident tickets will be created for Qlikview/Sense: the front end application.
 • Duowagen

  Luchtbanden

  Met autostoeltje
 • Duowagen

  Tyres

  With car seat
 • Ik worstel nog een beetje omtrent 2e lijns (APS) support voor ‘Kafka’/Kubernetes zelf. Het is meer een platform dan een applicatie voor een specifieke business/function.
  De meeste Incident t

  Ik worst
 • I still struggle a bit about 2nd line (APS) support for 'Kafka'/Kubernetes itself. It is more of a platform than an application for a specific business/function.
  Most Incident t

  I sausage
 • * Rédaction du cahier des charges avec les Chefs de Produit,
  * Création des fiches articles et des fournisseurs,
  * Élaboration des descriptifs de produits,
 • * Rédaction du cahier des charges avec les Chefs de Produit,
  * Création des fiches articles et des fournisseurs,
  * Élaboration des descriptifs de produits,
 • Bij deze ontvangt u van ons een offerte aanvraag voor het maken van UO wapeningstekeningen en berekeningen van alle in het werk te storten onderdelen van bovengenoemd project
 • With this you will receive from us a tender request for the making of UO reinforcement drawings and calculations of all the parts of the above mentioned project to be deposited in the work
 • With this you will receive from us a tender request for the making of UO reinforcement drawings and calculations of all the parts of the above mentioned project to be deposited in the work
 • With this you will receive from us a tender request for the making of UO reinforcement drawings and calculations of all the parts of the above mentioned project to be deposited in the work
 • regio
 • Region
 • waar heb je het voor nodig?
 • What do you need it for?
 • Category I: Preventable risks.
  These are internal risks, arising from within the organization, that are controllable and ought to be eliminated or avoided. Examples are the risks from employees’ and m
 • Categorie I: Vermijdbare risico's.
  Dit zijn interne risico's, die voortvloeien uit binnen de organisatie, die controleerbaar zijn en moeten worden geëlimineerd of vermeden. Voorbeelden hiervan zijn de risico's van werknemers en
 • Hoi Salvador, Met ons gaat alles goed. Het is heel begrijpelijk dat de cursus wordt uitgesteld.
  We houden contact over een nieuwe datum als alles weer beter gaat.
 • Hi Salvador, we're fine. It is quite understandable that the course is postponed.
  We'll keep in touch about a new date when things get better.
 • burgerservicenummer
 • social security number
 • Rarely do engineering students appreciate science and mathematics as techniques for improving their creativity in the same that art and design students appreciate sketching, drawing, painting, or scul
 • Zelden waarderen ingenieursstudenten wetenschap en wiskunde als technieken om hun creativiteit te verbeteren in hetzelfde dat kunst- en ontwerpstudenten waarderen schetsen, tekenen, schilderen of beeldhouwen
 • And engineers must learn mathematics, because mathematics is how we construct inexpensive models of both worlds.
 • En ingenieurs moeten wiskunde leren, want wiskunde is hoe we goedkope modellen van beide werelden construeren.
 • Engineers must master science because the physical realities (e.g., thermodynamics) of the way the world is constrains what can be accomplished in remaking the world the way we want it to be. And engi
 • Ingenieurs moeten de wetenschap beheersen omdat de fysieke realiteit (bijvoorbeeld thermodynamica) van de manier waarop de wereld is beperkt wat kan worden bereikt in het remaking van de wereld zoals wij dat willen. Engi engi
 • momentan ist keine datei ausgewägit
 • momentan ist keine datei ausgewägit
 • Zorgen
 • Ensure
 • plagued
 • Geplaagd
 • En da papa mag er ook zijn
 • And that daddy may be there too
 • niets blijft hetzelfde
 • nothing stays the same
 • want de avond
 • for the evening
 • Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our
 • Onze Vader in de hemel, heilige zijn uw naam. Uw koninkrijk komt, jullie zal gedaan worden, op aarde zoals het is in de hemel. Geef ons vandaag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals we ook hebben vergeven onze
 • Eddie is (uiteraard) hier blij mee en zou graag de October klas meedoen.
  Kan jij dat met jullie administratie regelen, of moet ik e.e.a in gang zetten?
 • Eddie is (obviously) happy with this and would like to participate in the October class.
  Can you arrange that with your administration, or should I set e.e.a. in motion?
 • Eddie is geboekt voor de training
  Dit is een ‘gewone’ 5 –daagse training door Marcel van Os.
  Eddie moet z’n eigen boek meenemen.
 • Eddie's booked for practice
  This is a 'regular' 5-day training by Marcel van Os.
  Eddie has to bring his own book.
 • Wiplala
 • Wiplala
 • I can't speak dutch
 • Ik kan geen Nederlands spreken
 • oei dat wordt grave Jan ...tandje bijsteken
 • oei that becomes grave Jan ... joining the teeth
 • Langedijker bewaar
 • Langedijker preserved
 • ober ander en de nederlander nederland afrikaan
 • waiter ander and the dutch netherlands African
 • uitgegeven voor foto-copie conform
 • issued for photo-copy compliant
 • For the bible tells me so
 • Want de bijbel zegt me zo