From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • gunpower units affected by ballistics
 • gunpower-eenheden die worden beïnvloed door ballistiek
 • Kan ook bij de koekrij Runstraat, de 2.0-versie van de stroopwafel #nixgeleerd
 • Can also be found at the Runstraat biscuit, the 2.0 version of the stroopwafel #nixgeleerd
 • kaarten en contanten
 • cards and cash
 • betaalingen exclusief keerten
 • payments excluding reversals
 • algemene rekeningdiensten
 • general account services
 • samenvatting van vergoedingen en rente
 • summary of fees and interest
 • de schepen naar binnen getakeld. Dinsdag en woensdag werden de jachten met de uiterste precisie op een ponton geladen en naar binnen gebracht.
 • hoisted the ships in. On Tuesday and Wednesday, the yachts were loaded onto a pontoon with the utmost precision and brought in.
 • Een megaklus voor scheepswerf de Vries in Makkum. Drie superjachten zijn tijdelijk terug op de werf voor onderhoud. Normaal worden deze naar binnen gevaren, maar omdat deze ruimte al bezet was, werden
 • A mega job for shipyard de Vries in Makkum. Three superyachts are temporarily back at the yard for maintenance. Normally these are sailed in, but because this space was already occupied,
 • Maar tot deze gebeurtenis had ik geen beeld van dood.
 • But until this event, I had no image of death.
 • www.hollandamerica.comExpress Docs | boarding pass
  (en 02/22)welcome
  You have successfully completed the online registration process for your Express Docs. We look forward to serving
  you on your vacat
 • www.hollandamerica.comExpress Docs | instapkaart
  (en 02/22)welkom
  U hebt het online registratieproces voor uw Express-documenten met succes voltooid. We kijken ernaar uit om te serveren
  u op uw vacat
 • Verzuring
 • Acidification
 • I love you doctor Jones you are like the God Allah himself
 • Ik hou van je dokter Jones je bent als de God Allah zelf
 • Cf esti in belgia
 • Cf esti in belgia
 • match is likely to be rescheduled for Sunday or early next week
 • wedstrijd wordt waarschijnlijk verplaatst naar zondag of begin volgende week
 • Nightwish je výnimočná heavy metalová skupina,lebo skľbila možné s nemožným.Aj texty jedna veľká nádhera
 • Nightwish je výnimočná heavy metalová skupina,lebo skľbila možné s nemožným. Aj texty jedna veľká nádhera
 • Flax
 • Vlas
 • Hallo,

  dies ist eine automatische Antwort. Dieses Postfach wird nicht überwacht.

  Ihre E-Mail ist an die Plattform elopage gegangen, die für die Abwicklung der Zahlungen vom Anbieter genutzt wird.
 • Hello

  dies ist eine automatic Antwort. Dieses Postfach wird nicht überwacht.

  Ihre E-Mail ist an die Plattform elopage gegangen, die für die Abwicklung der Zahlungen vom Anbieter genutzt wird.
 • heerlijk speciaal bier uit Antwerpen voor levens genieters
 • delicious special beer from Antwerp for life enjoyers
 • hello dear one
 • hallo lieverd
 • i missed you
 • Ik heb je gemist
 • you are so wonderful
 • je bent zo geweldig
 • Happy birthday have a good day
 • Gelukkige verjaardag hebben een goede dag
 • Sorry vergeef mjj
 • Sorry forgive mjj
 • behouden vaart en goede wacht
 • maintain momentum and good watch
 • Gin and tonic please
 • Gin-tonic alstublieft
 • Interpolis Verzekeringen - Autoverzekering Seat - 24/7 hulp van Interpolis
 • Interpolis Insurance - Car Insurance Seat - 24/7 help from Interpolis
 • Ik kan er niet persoonlijk bij zijn, maar ik kan met trots ondersteunen
 • I can't be there personally, but I can proudly support
 • I can't be there in person, but I can support with pride
 • Ik kan er niet persoonlijk bij zijn, maar ik kan met trots ondersteunen
 • Tulips in bloom
 • Tulpen in bloei
 • Ym stor
 • Ym stor
 • Turkish lira
 • Turkse lira
 • Turkish lira
 • Turkish lira
 • Meer informatie
  Functie Vrijdraaiend
  Afneembaar Ja
  Montage Zichtbaar
  Materiaal Gietzink
  Belasting axiaal per scharnierpunt (N) max. werkbelasting 2200N
  Belasting radiaal per scharnierpunt (N) max. wer
 • Learn More
  Free-turning function
  Detachable Yes
  Mounting Visible
  Material Cast zinc
  Load axial per pivot point (N) max. workload 2200N
  Radial load per pivot point (N) max. Wer
 • nothing we are doing changes the URI
 • niets wat we doen verandert de URI
 • dtafelrondes brachten heel wat enthousiasme teweeg om daarna nog verder verhalen uit te wisselen tijdens een lekkere BBQ als verwennerij.
  De verrassings-coolbox was een fijne meenemer om thuis nog na
 • dtafelrondes brought a lot of enthusiasm and then exchanged even more stories during a delicious BBQ as a treat.
  The surprise coolbox was a nice take-away from home
 • tafelrondes brachten heel wat enthousiasme teweeg om daarna nog verder verhalen uit te wisselen tijdens een lekkere BBQ als verwennerij.
  De verrassings-cgenieten van een babbeltje en een welkomstdra
 • table rounds brought about a lot of enthusiasm and then exchanged stories during a delicious BBQ as a treat.
  The surprise cgenjoys of a chat and a welcomedra
 • Dinsdag 26 april was het dan eindelijk zover: nog eens een Management Assistant Day live met de collega’s!
  Zalig: je collega’s terug zien, gewoon relaxed genieten van een babbeltje en een welkomstdra
 • Tuesday, April 26th, the time had finally come: another Management Assistant Day live with the colleagues!
  Blissful: see your colleagues again, just relax and enjoy a chat and a welcomedra
 • Deel 2 programma Zomergasten met Nico Wulffraat in het auditorium
  - 16.30- 18.30 hr Receptie en borrel in het kindertheater
 • Part 2 program Zomergasten with Nico Wulffraat in the auditorium
  - 16.30- 18.30 hr Reception and drinks in the children's theatre
 • 13.30- 14:00 hr Inloop met koffie in het kindertheater
  - 14.00- 15.00 hr Deel 1 programma Zomergasten met Nico Wulffraat en verwachte en verrassende genodigden in
 • 13.30- 14:00 hr Walk-in with coffee in the children's theatre
  - 14.00- 15.00 hr Part 1 program Zomergasten with Nico Wulffraat and expected and surprising guests in
 • Weert
 • Weert Hotels
 • A total of 369 PTs opened the survey, and 352 responded to the questions. If we consider that there are 3,578 PTs in the 2 provinces who work in the musculoskeletal field (29), then our response rate
 • In totaal openden 369 PT's de enquête en 352 reageerden op de vragen. Als we bedenken dat er 3.578 PT's zijn in de 2 provincies die werkzaam zijn op musculoskeletale gebied (29), dan is ons responspercentage
 • rekeningen
 • Accounts
 • interlocutor
 • gesprekspartner
 • We sturen je dit bericht omdat we verplicht zijn je te informeren over wijzigingen die betrekking hebben op je rekening. Dit bericht staat los van de door jou opgegeven marketingvoorkeuren
 • We are sending you this message because we are obliged to inform you of changes that affect your account. This message is separate from the marketing preferences you have specified
 • We brengen enkele wijzigingen aan in onze juridische overeenkomsten, die op jou van toepassing kunnen zijn.

  Je hoeft op dit moment niets te doen, maar wil je meer informatie hi
 • We are making some changes to our legal agreements, which may apply to you.

  You don't have to do anything at the moment, but want more information hi
 • Seeing tree love trough jou both make our heart happy. We see perfection in both of you
 • Het zien van boomliefde door jou maakt ons hart blij. Wij zien perfectie in jullie beiden
 • MA baker! She taught all her sons
  MA Baker! To handle their guns
 • MA bakker! Ze gaf les aan al haar zonen
  MA Bakker! Om hun geweren te hanteren
 • fellgrobe
 • fellgrobe
 • stremsel
 • rennet
 • Goed bericht! Heel accuraat en ook wat ik over de licensies van Jimmy Story kreeg. Er zijn chevron 2 en 3 in verschiet maar nu nog niet. Er zit op alle maatregelen een snap back.
  Regime denkt idd dat
 • Good post! Very accurate and also what I got about the licenses of Jimmy Story. There are chevrons 2 and 3 on the horizon but not yet. There is a snap back on all measures.
  Regime thinks idd that
 • no content
 • geen inhoud
 • The Premium and Essential subscription types give each Business Central customer one production environment and three sandbox environment free of extra charge. If the customer requires more production
 • De Premium- en Essential-abonnementstypen geven elke Business Central-klant gratis één productieomgeving en drie sandbox-omgevingen. Als de klant meer productie nodig heeft
 • Rode hond
 • Rubella
 • Sweet potatoes
 • Zoete aardappelen
 • Kijk is wat ik vandaag zag wandelen
 • Look's what I saw walking today
 • Waar ik graag zou willen leven. Daar heb ik nog nooit over nagedacht aangezien we allemaal in een huis wonen.
  Maar als ik er over nadenk, zou ik graag in de bioscoop willen wonen. Waarom?
  In een dier
 • Where I would like to live. I've never thought about that since we all live in a house.
  But when I think about it, I'd love to live in the cinema. Why?
  In an animal
 • As a child, music from the Beatles, among others, was poured into me.
 • Als kind werd muziek van onder andere de Beatles in mij gegoten.
 • ik zoog de muziek van de beatles in mij op als een spons
 • I sucked in the music of the Beatles like a sponge
 • ik zoog
 • I sucked
 • Wij reizen met een camper
 • We travel with a camper
 • De afgelopen weken hebben wij onze voorraad uitverkocht en daarom delen wij hierbij het spijtige nieuws dat Vegan Fresco gaat sluiten.
 • In recent weeks we have sold out our stock and that is why we hereby share the unfortunate news that Vegan Fresco will close.
 • Ik zou graag een campus kaart willen aanvragen in verband met het starten van mijn PhD aan de TU Delft.
  My Peoplesoft nummer is 920293.
 • I would like to apply for a campus card in connection with starting my PhD at TU Delft.
  My Peoplesoft number is 920293.
 • De bedrijfsarts of de consultant zal u toelaten in het gesprek.
 • The company doctor or the consultant will allow you into the interview.
 • Op verzoek van uw werkgever/bedrijfsarts is er een Teams afspraak voor u ingepland met .
 • At the request of your employer/company doctor, a Teams appointment has been scheduled for you with .
 • FENIKS zaprasza do rejestracji na http://witajnafeniksie.nyj.pl

  Zapaszamy na stronê Feniks-Site PL
  Torrent
  Warez
  Online
  oraz wiele wiecej support dla graczy nasze realisy gier na PC(GTX BOX Team),
 • FENIKS zaprasza do rejestracji na http://witajnafeniksie.nyj.pl

  Zapaszamy na stronê Feniks-Site PL
  Torrent
  Warez Hotels
  Online
  oraz wiele wiecej support dla graczy nasze realisy gier na PC(GTX BOX Team),
 • onverhoopd
 • unexpected
 • Hag
 • Heks
 • schikking
 • arrangement
 • animal shelter
 • dierenasiel
 • Hoofdluizen
 • Head lice
 • Subject to PO confirmation, stock availability applies
 • Onder voorbehoud van po-bevestiging is voorraadbeschikbaarheid van toepassing
 • Dat wil alleen maar zeggen dat ik perziken at die in de ijskast zaten en dat ik misschien aan het sparen was voor het ontbijt.
 • That's just to say that I was eating peaches that were in the fridge and that maybe I was saving up for breakfast.
 • gewapend beton
 • ferroconcrete
 • 13.30 hr: inloop met koffie in het kindertheater
  - 14.00-16.30 hr (met tussendoor 30 min pauze): programma Zomergasten met Nico Wulffraat en verwachte en verrassende genodigden
  - 16.30-18.30 hr recept
 • 13.30 hr: walk-in with coffee in the children's theatre
  - 14.00-16.30 hr (with 30 min break in between): program Zomergasten with Nico Wulffraat and expected and surprising guests
  - 16.30-18.30 hr prescription
 • Beste allemaal,

  Zoals we jullie eerder hebben laten weten, neemt Nico op woensdagmiddag 25 mei officieel afscheid van zijn werkzaamheden als kinderreumatoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
  We
 • Dear all,

  As we have told you before, Nico will officially say goodbye to his work as a paediatric rheumatologist at the Wilhelmina Children's Hospital on Wednesday afternoon 25 May.
  We
 • Een kwart eeuw geleden vonden Armand Hessels en enkele anderen dat er fietspaden op Aruba moesten komen. Aan dat fietspadproject, onder andere van Malmok naar Oranjestad, zegde de regering indertijd h
 • A quarter of a century ago, Armand Hessels and a few others thought that there should be cycle paths on Aruba. To that cycle path project, including from Malmok to Oranjestad, the government said at the time h
 • ORANJESTAD – Armand Hessels (68), oprichter van de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA) was lange tijd een roepende in de woestijn. Jarenlang vroeg hij aandacht voor corruptie en politieke malver
 • ORANJESTAD – Armand Hessels (68), founder of the Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA) was a caller in the desert for a long time. For years he called attention to corruption and political malpractice.
 • Diverse AIM data spullen, Zie foto\'s!
  Verzenden mogelijk!
  Prijs is voor alle onderdelen
 • Various AIM data items, See photos!
  Shipping possible!
  Price is for all parts
 • Kies één van onderstaande opties
 • Choose one of the options below
 • Ik heb een andere vraag
 • I have another question
 • Ik heb een vraag over een product
 • I have a question about a product
 • Resumé: Mistænksom(15 søgninger · 0 kommentarer · 0 negativer · 0 positiver · 2021-10-19 opdateret)
  Grundlæggende Info: Danmark · Fastnet eller Mobil (telenor)
 • Summary: Mistænksom(15 søgninger · 0 kommentarer · 0 negativer · 0 positiver · 2021-10-19 opdateret)
  Grundlæggende Info: Danmark · Fastnet eller Mobil (telenor)
 • roth
 • Roth
 • slangpilaar
 • slangpilaar
 • Bedankt voor het winkelen op eBay! Je totaal verschuldigde bedrag is GBP 63,00. Hieronder vind je meer informatie over je aankoop.
 • Thank you for shopping on eBay! Your total amount due is GBP 63.00. Below you will find more information about your purchase.
 • Yess we are emotional, caring, strong and sexyyy
 • ja we zijn emotioneel, zorgzaam, sterk en sexyyy
 • ZIE: Burgerlijke stand - gemeente: Groningen - huwelijksakte nummer: 202, datum: 02-11-1848. Bruidegom: Georges Jean Downer,
  geboortedatum 02-02-1821, Marseille, F. Bruid: Gebbina Koning, Groningen. V
 • SEE: Civil status - municipality: Groningen - marriage certificate number: 202, date: 02-11-1848. Groom: Georges Jean Downer,
  date of birth 02-02-1821, Marseille, F. Bride: Gebbina Koning, Groningen. V
 • Dit zal een van de laatste nummers in het Engels zijn geweest tijdens wo 2
 • This will have been one of the last songs in English during Wed 2
 • I am eating
 • Ik ben aan het eten
 • Fodder
 • Voeder
 • Piet op de vesey
 • Piet on the vesey
 • The horse is on the toilet
 • Het paard staat op het toilet
 • wat vervelend om te horen
 • what annoying to hear
 • Brandstofsysteem
 • Fuel system
 • stookolie
 • fuel oil
 • snel verstuurd
 • shipped quickly
 • Wat gun ik Duitsland na al die slechte jaren een plaats in de TOP 10 vanavond.
 • What do I wish Germany a place in the TOP 10 tonight after all those bad years.
 • Zwarte poot
 • Black leg
 • Cullen skink soup
 • Cullen skinksoep
 • Zondag 27 november 2022 in Paradiso
  Zaal open 19:30, Aanvang 20:30
 • Sunday 27 November 2022 in Paradiso
  Room open 19:30, Start 20:30