From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Ook al was het verhaal vaak langdradig, er waren veel spannende stukken en het was weer eens wat anders dan andere verhalen

 • Even though it was the story often wordy, there were many exciting pieces and it was something different than other stories
 • het verhaal was langdradig
 • the story was wordy
 • incurred
 • gemaakte
 • Yours faithfully,
 • Uwe trouw,
 • Wenst hier een verkennend gesprek over te hebben met iemand van DLW die dit kan uitvoeren (indien mogelijk bij hen in Meulebeke...Vroeger was Philippe Pannecoucke hun contactpersoon hieromtrent...
 • Wishes to have an exploratory talk about with someone of DLW viewing can perform (if possible on them in Meulebeke ... Philippe P used to be their contact on this subject ...
 • voor die goederenbeweging moet er een transactie getriggerd worden in zowel de Slovaakse BTW-aangifte als de Belgische BTW-aangifte vd Slovaakse entiteit). Hoe moeten ze dit aanpakken? Wenst hier een
 • for those goods movement must be a transaction triggered in both the Slovak VAT statement if the Belgian sales tax reporting vd Slovak entity). How should they approach this? Wish here a
 • CVO/ Reinier Steven, tel: 051/48.00.49, 0470/29.12.60  Voor hun Slovaakse entiteit hebben ze een consignment flow nodig (goederen worden verstuurd naar magazijn in België, voor die goederenbeweging mo
 • CVO/Reinier Steven, tel: 051/29.12.60 for their 48.00.49, 0470/Slovak entity they have a consignment flow required (goods are sent to warehouse in Belgium, for those goods movement mo
 • Rokers
  Rookstop
  Middelen voor rookstop
  Sociaal economische status
  Vlaanderen
  Volwassen
 • Smokers
  Smoking cessation
  Resources for smoking cessation
  Social economic status Flanders
  Adult
 • Kostenafrekening nr. 79025479
  Bewijsstuk in bijlage
  Verrichting 531 van 13/02/2018 - valuta 12/02/2018
 • Cost statement No. 79025479
  Supporting document in annex
  Operation 13/02/2018-531 of currency 12/02/2018
 • poring quality
 • gebogen kwaliteit
 • onmitted
 • onmitted
 • inconvience
 • ongemak
 • heb je genoeg aan de buitenzijde
 • do you have enough on the outside
 • heeft het zin
 • does it make sense
 • downblouse
 • downblouse
 • consultee
 • bindends
 • geboorteaangifte;
 • birth Declaration;
 • Waar vind ik informatie over de gedragscodes en richtlijnen
 • Where can I find information on the codes of conduct and guidelines
 • Ik heb een klacht. Hoe kan ik deze indienen?
 • I have a complaint. How can I submit it?
 • De ouder van het aangemelde kind heeft op deze school een dienstverband voor o nbepaalde tijd.
 • Notified the parent of the child has on this school for o nbepaalde of service time.
 • Mijn kind beschikt over een VVE ja-indicatie én gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de
  voorschool behorend bij de school van mijn eerste voorkeur én heeft de school als voorrangschool.

 • My child has a VVE Yes-indication and is at least 8 months 4 half-days per week to the
  for school related to the school of my first preference and has the school as for grade school.
 • regulatory affairs
 • regelgevende zaken
 • Mijn kind gaat tenminste 8 maanden, 4 dagdelen per week naar het IKC

 • My child is at least 8 months, 4 half-days per week to the IKC
 • Schoolvoorkeur

 • School preference
 • koopovereenkomst
 • purchase agreement
 • De slang in de tuin is een geblazen uit kaars.
 • The serpent in the garden is a blown out candle.
 • draagvlak creeeren onder de staf
 • create support under the staff
 • Το φίδι στον κήπο είναι ένα φυσητό έξω κερί.
 • Το φίδι στον κήπο είναι ένα φυσητό έξω κερί.
 • Laatste aanmaning
 • Latest collection letter
 • handtekening ouder

 • signature parent
 • ndtekening ouder

 • ndtekening older
 • verzorger

 • caregiver
 • wall clock
 • Wandklok
 • table clock
 • tabel klok
 • clock
 • klok
 • Aanvullende opmerkingen
 • Additional comments
 • Heeft u een ander woonadres dan uw kind
 • Do you have another residential address than your child
 • omcirkelen wat van toepassing is
 • circle all that apply
 • where will the India Pops be located
 • waar zal de India Pops worden gevestigd
 • initialize
 • initialiseren
 • Pressure Ulcers
 • Decubitus
 • weekend
 • weekend
 • order
 • bestelling
 • Win a citytrip on water in Rotterdam

 • Win a city trip on water in Rotterdam
 • Alert
 • Waarschuwen
 • gentleman caring squads appreciated
 • zorgzame squads gentleman gewaardeerd
 • sea air long chats en coffee
 • zee lucht lange chats nl koffie
 • handsome man 35
 • knappe man 35
 • youthful olderman 50 zoekt oprechte jongere vrouw voor veel knuffels and reizen in de zon ik ben rijk veelzijdig if you niet gebonden zijn and could be my soul mate plezse write with foto
 • jeugdige olderman 50 zoekt oprechte jongere vrouw voor veel knuffels en reizen in de zon ik ben rijk veelzijdig als u niet gebonden zijn en zou mijn zielsverwant plezse schrijven met foto
 • attractive
 • aantrekkelijke
 • attaractive
 • attaractive
 • good-looking tall slank school man oprecht kind 40's enjoys sport travel the arts history zoekt warm amusing cultured female 35-45
 • knap lang slank school man oprecht vriendelijk 40 van geniet sport reizen de kunst geschiedenis zoekt warme amusant gekweekte vrouwelijke 35-45
 • reply
 • antwoord
 • handsome
 • knappe
 • soulmates
 • Soulmates
 • goodlooking man from the seaside likes italian food pet-owner zoekt attractive lady for romance and maybe more pla
 • Goodlooking man uit de zee houdt van Italiaans eten huisdier-eigenaar zoekt aantrekkelijke dame voor romantiek en misschien meer pla
 • caring
 • Zorg
 • attractive
 • aantrekkelijke
 • the Arts
 • de Arts
 • slim pub
 • slanke pub
 • seeks attractive lady for romance
 • zoekt aantrekkelijke dame voor romantiek
 • caring
 • Zorg
 • seeks someone special
 • beoogt een speciaal iemand
 • stylish
 • stijlvolle
 • smiling
 • glimlachend
 • male
 • man
 • waiting to be swept off your feet
 • wachten om te worden weggevaagd aan je voeten
 • seeks someone special who wants to spend mere smilling laughing. • beoogt een speciaal iemand die wil besteden slechts smilling lachen.
 • waiting to be swept off your feet male 31 stylish who enjoys the better things in life seeks someone special who wants to spend more time smiling laughing please send photo to box
 • wachten om te worden weggevaagd je voeten mannelijke 31 stijlvolle die geniet van de betere dingen in het leven zoekt een speciaal iemand wie wil meer tijd glimlachend lachen gelieve ZoomFoot Stuur photo vak
 • Male 31 stylish who enjoys the better things in life


 • Mannelijke 31 stijlvolle die geniet van de betere dingen in het leven
 • waiting to be swept off your feet
 • wachten om te worden weggevaagd aan je voeten
 • Waiting to be swept off your feet?

 • Wachten om te worden weggevaagd aan je voeten?
 • mijn peetoom en meter en peter
 • My Godfather and godmother and peter
 • bevestigd door
 • confirmed by
 • is het gewoonte om
 • is the habit
 • raar toeval dat je dochter
 • weird coincidence that your daughter
 • Kan je me laten weten als je alles goed ontvangen hebt
 • Can you let me know if you have everything well received
 • De nummering is identiek aan de offerte, weet niet wat daar misgelopen is.
 • The numbering is identical to the quote, do not know what is wrong there.
 • Medallion
 • Medaillon
 • Als iets niet duidelijk is neem dan zeker contact op
 • If something is not clear take some contact on
 • In de bijlage kan je de dorpel plannen terug vinden
 • In the annex you can find back the sill plans
 • maar jammer genoeg
 • but unfortunately
 • Of all customers wo are impacted and want to take advantage of this change,
  are there any which require a higher priority where we must take into account?
 • Van alle klanten wo worden beïnvloed en wilt profiteren van deze verandering, zijn er waarvoor een hogere prioriteit waar we rekening moeten houden?
 • regenbui
 • rain shower
 • do you sence the difference
 • heb je gevoel het verschil
 • waar we rekening mee moeten houden
 • where we must take into account
 • voel je het
 • do you feel it
 • ze voelen precies aan wat je denkt
 • they feel exactly what you think
 • zemelen
 • Bran
 • Van alle klanten die geraakt zijn en gebruik willen maken van deze wijziging, zijn er die een hogere prioritet vereisen
 • Of all customers who hit his and want to take advantage of this change, there are those require a higher prioritet
 • the sources of crude wastes
 • de bronnen van ruwe afvalstoffen
 • Rad like dad
 • RAD als vader
 • Self-righteous people are uncompassionate
 • Vol eigendunk mensen zijn uncompassionate
 • chiuwawa
 • chiuwawa
 • Verlaag de kans op een jojo-effect
 • Reduce the chance of a yo-yo effect
 • Afgaande op je naam
 • Judging by your name
 • vermoeden
 • suspect
 • Schulung
 • Schulung
 • Filthy Lucre
 • Smerige gewin
 • van melter
 • of melter