From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Nitrogen
 • Stikstof
 • tank
 • tank
 • Kies een optie
 • Choose an option
 • We are pleased and enthusiastic that we are selected for the ESICM LIVES
 • We zijn blij en enthousiast dat we geselecteerd zijn voor de ESICM LIVES
 • We are pleased and enthusiastic to be selected for the ESICM LIVES
 • We zijn blij en enthousiast om geselecteerd te worden voor de ESICM LIVES
 • enjoy town life until rosa has completed her office in the town center
 • geniet van het stadsleven totdat rosa haar kantoor in het stadscentrum heeft voltooid
 • Leuk eamuten
 • Cute eamuten
 • Ik heet wesley
 • My name is wesley
 • Good morning,
  Im looking for a GC55 what is the quickest shipping to the uk, Does it come with a stalk control.

  Thanks in advance
  Ivor
 • Goedemorgen
  Im op zoek naar een GC55 wat is de snelste verzending naar het Verenigd Koninkrijk, Komt het met een steel controle.

  Alvast bedankt
  Ivor
 • In anum ursae mortae capitum tuum inserte
 • In anum ursae mortae capitum tuum inserte
 • Gang bang
 • Gangbang
 • Gangbang
 • Gangbang
 • je kan me tot soep koken
 • you can cook me into soup
 • Vanaf 30 dagen tot 48 uur (74 uur voor langeafstandsvluchten) voor vertrek kan je tegen betaling een stoel reserveren.
 • From 30 days to 48 hours (74 hours for long-haul flights) before departure, you can reserve a seat for a fee.
 • Kinderen onder 12 jaar zitten altijd naast een volwassene uit de boeking. Zij zitten naast elkaar op dezelfde rij of aan de andere kant van het gangpad.
 • Children under the age of 12 always sit next to an adult from the booking. They sit next to each other in the same row or on the other side of the aisle.
 • Belastingen & toeslagen inbegrepen
 • Taxes & fees included
 • PRIJS INBEGREPEN
  Gemiddelde reissom per persoon
 • PRICE INCLUDED
  Average travel sum per person
 • ik ben er rond 8 uur
 • I'll be there around 8am
 • Als je je verzekering nu opzegt is je auto niet meer verzekerd. Let op! Nadat je hebt opgezegd kan je altijd een nieuwe aanvraag doen. Maar met dezelfde auto wel pas na 2 maanden.
 • If you cancel your insurance now, your car is no longer insured. Please note! After you have cancelled, you can always make a new application. But with the same car only after 2 months.
 • We hebben ook voor jouw nieuwe auto een aantrekkelijk aanbod. Bereken hier je premie voor je nieuwe auto en pas je verzekering snel en makkelijk aan.
 • We also have an attractive offer for your new car. Calculate your premium for your new car here and adjust your insurance quickly and easily.
 • Deze auto heb ik niet meer omdat…
  Ik heb mijn auto verkocht.
  Mijn auto is gestolen.
  Mijn auto is gesloopt.
 • I don't have this car anymore because...
  I sold my car.
  My car was stolen.
  My car has been demolished.
 • Ik wil mijn verzekering niet meer omdat…
  Ik ben niet tevreden
  Ik heb ergens anders een beter aanbod
 • I don't want my insurance anymore because...
  I am not satisfied
  I have a better offer somewhere else
 • ben je een man
 • are you a man
 • Hartelijk dank voor je bericht, ik ben onder de indruk van je werk, en het lijkt me een goed idee als je langs komt om te bekijken of we kunnen samen werken.  Helaas heb ik wel een paar vrije dagen
 • Thank you very much for your message, I am impressed with your work, and I think it would be a good idea if you come by to see if we can work together.

  Unfortunately I do have a few days off
 • khakiel-looper
 • khakiel-looper
 • actie-winkel
 • action shop
 • I’m in love with you
 • Ik ben verliefd op je
 • Keine Einträge gefunden
 • Keine Einträge gefunden
 • Vik ihop på hälften så att du kan virka genom både varv 104 och baksidan på första varvet.

  Ihopvirkning: 69fm genom varv 104 och baksidan på första varvet. 12fm genom slutet av varv 104 till 93 och b
 • Vik ihop på hälften så att du kan virka genom både varv 104 och baksidan på första varvet.

  Ihopvirkning: 69fm genom varv 104 och baksidan på första varvet. 12fm genom slutet av varv 104 till 93 och b
 • Good morning beau. I am not trying to interfere with your plans. The hotel only does evening meal for actual events. The restaurant is ‘La Bella Vita’ Hitchin. They have a web site with menus.
 • Goedemorgen beau. Ik probeer me niet te bemoeien met uw plannen. Het hotel verzorgt alleen een avondmaaltijd voor actuele evenementen. Het restaurant is 'La Bella Vita' Hitchin. Ze hebben een website met menu's.
 • Hey Bjorn,

  Hieronder het voorstel voor de activiteiten van Q4, een mix van online en offline (folders).
  Voor volgend kwartaal zullen wij de banners ook aanpassen, deze zijn in basis van de Intel Mar
 • Hey Bjorn,

  Below is the proposal for the activities of Q4, a mix of online and offline (leaflets).
  For next quarter we will also adjust the banners, these are based on the Intel Mar
 • impact
 • impact
 • 2 opvolgende order nummers
 • 2 consecutive order numbers
 • Zorg dat dit ticket leesbaar en in zijn geheel
  geprint is.
 • Make sure this ticket is legible and in its entirety
  printed.
 • Ik heb een brief ontvangen ivm. uitbetaling CLSF II IV Case n°12-30081 EPK om registratie en doorgeven van mijn bankgegevens. Het is helaas niet mogelijk om dit te doen.
 • I have received a letter about this. payment CLSF II IV Case n°12-30081 EPK to register and pass on my bank details. Unfortunately, it is not possible to do this.
 • Ik heb een brief ontvangen ivm
 • I have received a letter about
 • rustiek wit
 • rustic white
 • Camembe
 • Camembe
 • ZUSS
 • SISTERS
 • Welcome to the yacht experience
 • Welkom bij de jachtervaring
 • Girls received menstrual hygiene kits
 • Meisjes kregen menstruatiehygiënekits
 • More than 1,800 people now have healthy and nutritious food at home thanks to new gardens. Technical training is also helping young people use their new skills to earn an income and support themselves
 • Meer dan 1.800 mensen hebben nu gezond en voedzaam voedsel in huis dankzij nieuwe tuinen. Technische training helpt jongeren ook hun nieuwe vaardigheden te gebruiken om een inkomen te verdienen en zichzelf te onderhouden
 • Het aangekondigd bezoek is nog niet gearriveerd, ik ben op de zaak tot 11.00 uur daarna heb ik andere afspraken.
 • The announced visit has not yet arrived, I am at the store until 11.00 am after which I have other appointments.
 • dank je wel voor je sollicitatie. jammer genoeg moeten we afwijzen, je voldoet niet aan onze functie eisen. Daarnaast is het in ons ziekenhuis verplicht dat je de Nederlandse taal goed beheerst.
 • thank you so much for your application. unfortunately we have to reject, you do not meet our job requirements. In addition, it is mandatory in our hospital that you have a good command of the Dutch language.
 • windows en grote piek in de video
 • windows and big peak in video
 • hallo in een switch student bent al
 • hello in a switch student are already
 • aanhuur. inhuur. verhuur.
 • hire. hire. Rental.
 • I am currently investigating a case of investment fraud where an Australian victim has lost funds through cryptocurrencies to the fraudulent website, xxxx.com.
 • Ik onderzoek momenteel een geval van beleggingsfraude waarbij een Australisch slachtoffer geld heeft verloren via cryptocurrencies aan de frauduleuze website, xxxx.com.
 • I am a (State/Territory) Police Force Officer XXXX with station XXXX.
 • Ik ben een (State/Territory) Police Force Officer XXXX met station XXXX.
 • Dear Sir/Madam,
 • Geachte heer/mevrouw,
 • Goedemorgen ik heb er maar negentien ontvangen terwijl ik er twintig besteld had
 • Good morning I only received nineteen while I ordered twenty
 • Die week op het net: Baby Yoda, de Tesla Cybertruck en het genie Walt Disney
  Het beste van het internet, vers geplukt van de internetkersenboom.
 • That week on the net: Baby Yoda, the Tesla Cybertruck and the genius Walt Disney
  The best of the internet, freshly picked from the internet cherry tree.
 • Vandaag een beetje vroeg weg... nog een fijne avond
 • Gone a little early today... have a nice evening
 • Hello! I would like to request transportation services to the Culver's dining establishment! I will not have a vehicle at this time; it will be with the automotive technician!
 • Hallo! Ik wil graag vervoer aanvragen naar de eetzaal van de Culver! Ik zal op dit moment geen voertuig hebben; het zal met de autotechnicus zijn!
 • Geachte heer/mevrouw,

  Ik heb via "Weekenddesk" een reservering geboekt in uw hotel.

  Bij deze reservering hoorde één dag toegang tot de thermen. Moeten wij hiervoor een tijdslot reserveren of hoe ga
 • Dear Sir/Madam,

  I have booked a reservation at your hotel via "Weekenddesk".

  This reservation included one day of access to the thermal baths. Do we need to reserve a time slot for this or how to go
 • Ja , een vriend uit de ‘Engeland tijd’ die wanhopig contact probeert te houden. Niet leuk dat hij jou zo benadert.
 • Yes, a friend from the 'England era' who is desperately trying to keep in touch. Not nice that he approaches you like that.
 • In dienst
 • In service
 • In welke mate zijn ecologische producten belangrijk in jouw huishouden? Onbelangrijk, Enigszins belangrijk, Neutraal, Belangrijk, Zeer belangrijk
 • To what extent are ecological products important in your household? Unimportant, Somewhat important, Neutral, Important, Very important
 • These colorful pillows are little clouds of softness. They come in different colors and shapes, each featuring a custom pattern from the brand Petit Pan. Each pattern and color is picked with care. Co
 • Deze kleurrijke kussens zijn kleine wolken van zachtheid. Ze zijn er in verschillende kleuren en vormen, elk met een aangepast patroon van het merk Petit Pan. Elk patroon en elke kleur wordt met zorg gekozen. Co
 • towel
 • handdoek
 • t-towel
 • t-handdoek
 • tea towel
 • theedoek
 • koekoek
 • cuckoo
 • Beste heer/mevrouw RETURNS DEPARTMENT,Ondanks eerdere berichtgeving, hebben we nog g
 • Dear Sir/Mrs RETURNS DEPARTMENT,Despite previous reports, we still have g
 • nazomer
 • late summer
 • Thank you. She probably won't eat, but at home she eats well, so don't worry. Kayla is still in her car seat, so I'm taking her to your house after school.
 • Bedankt. Ze zal waarschijnlijk niet eten, maar thuis eet ze goed, dus maak je geen zorgen. Kayla zit nog steeds in haar autostoeltje, dus ik neem haar na school mee naar je huis.
 • Maaf bertanya..siapa tahu apa nama sticker yg dalam bulatan merah tu?...kalau proceed jugak pasang LCD tanpa buh sticker tu ada apa2 effect tak??..sticker tu terkoyak plak..naya2..
 • Maaf bertanya.. siapa tahu apa nama sticker yg dalam bulatan merah tu?... kalau proceed jugak pasang LCD tanpa buh sticker tu ada apa2 effect tak??.. sticker tu terkoyak stick.. naya2..
 • To mark the 100th year anniversary of the Legion of Mary, a concert will be taking place in the historical surroundings of St Patrick's Cathedral, Dublin. With very special guests including award winn
 • Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Legioen van Maria vindt er een concert plaats in de historische omgeving van St Patrick's Cathedral, Dublin. Met zeer speciale gasten waaronder award winn
 • Pretty eyes
 • Mooie ogen
 • Ik zag u
 • I saw you
 • fae dem et
 • Fae dem et
 • fae dem et
 • fae dem et
 • fae dem
 • fae dem
 • drink a toast
 • drink een toast
 • drink a toast to
 • drink a toast to
 • fisting
 • fisting
 • Tschetschenische fahrzeuge sind mit einme markiert
 • Tschetschenische fahrzeuge sind mit einme markiert
 • squirel
 • Squirel
 • Seinsleutel van pen 7 naar GND
 • Signal key from pen 7 to GND
 • Seinsleutel
 • Signal key
 • Zoals ik het al in mijn vorige mail noemde zit een fout op de tekening van jullie architect.
  De fout is hier in paars omcirkeld. Het nummer dat hiero

  Bij boot 1 zaten de brackets mooi gelijk met zwem
 • As I mentioned in my previous email, there is an error on your architect's drawing.
  The error is circled in purple here. The number that hiero

  At boat 1 the brackets were nicely flush with swimming
 • Bij boot 2 is het nu allemaal heel goed uitgezet door Naval architect and gaat het kantelen ook goed ( zie bijlage de tekeningen hoe ze achter boo

  Bij boot 1 zaten de brackets mooi gelijk met zwem
 • At boat 2 it is now all very well plotted by Naval architect and the tilting is also going well (see appendix the drawings how they looked behind boo

  At boat 1 the brackets were nicely flush with swimming
 • Boot 2 krijgt een ander onderwater schip met meer volume waardoor de boot achter hoger in het water komt te liggen boot 1 dipte veel te diep en was

  Bij boot 1 zaten de brackets mooi gelijk met zwem
 • Boat 2 gets another underwater ship with more volume so that the boat behind is higher in the water boat 1 dipped much too deep and wash

  At boat 1 the brackets were nicely flush with swimming
 • Where the sun sets high
 • Waar de zon hoog ondergaat
 • onder dikke laag of stof
 • under thick layer or dust
 • Waar kan ik die mooie brownies kopen?
 • Where can I buy those beautiful brownies?
 • Where can i buy those nice brownies?
 • Waar kan ik die mooie brownies kopen?
 • het voortdurende probleem van mensen die spraakmakende projecten en / of promoties krijgen, lijkt geen transparant en op verdiensten gebaseerd proces te volgen.
 • the ongoing problem of people getting high-profile projects and/or promotions doesn't seem to follow a transparent and merit-based process.
 • the ongoing issue of people being given high-profile projects and/or promotions doesn’t appear to follow a transparent and merit-based process.
 • het voortdurende probleem van mensen die spraakmakende projecten en / of promoties krijgen, lijkt geen transparant en op verdiensten gebaseerd proces te volgen.
 • Uiteindelijk hebben de consultants bijna altijd wel de klant live gebracht, gemigreerd, gesetupped etc.
 • In the end, the consultants almost always brought the client live, migrated, setupped etc.
 • Tranen schieten echt in mijn ogen als ik zie waar we als bedrijf zijn aanbeland.
  Heen en weer mailen om de schuldvraagstuk neer te kunnen leggen met de boodschap, jouw schuld jij moet het oplossen, te
 • Tears really come to my eyes when I see where we have arrived as a company.
  Emailing back and forth to be able to put down the blame issue with the message, your debt you have to solve it, too
 • manlief
 • Hubby
 • In Beverwijk zijn de cursusdata 11 en 25 oktober / 1, 8 November. Op 15 november is volgens mij een sessie in het zwembad van Beverwijk om de slagen te beoordelen en het theorie-examen is op 22 novemb
 • In Beverwijk the course dates are 11 and 25 October / 1, 8 November. On November 15th I think there is a session in the swimming pool of Beverwijk to assess the strokes and the theory exam is on November 22nd
 • - Microservices: Applications are treated as independently deployed and manageable pieces of business functionality.

  - API-first: Application functionality is exposed via API to support easy connect
 • - Microservices: Applicaties worden behandeld als onafhankelijk geïmplementeerde en beheersbare stukjes bedrijfsfunctionaliteit.

  - API-first: Applicatiefunctionaliteit wordt via API weergegeven om eenvoudige verbinding te ondersteunen
 • Uterus
 • Baarmoeder
 • Baarmoeder
 • Womb
 • Opbouw
 • Construction
 • Heenreis gedeeltelijk opbouw
 • Outward journey partly built-up
 • Bij onderstaande testcases wordt er vanuit gegaan dat de
  XsSelect client opgestart is met module XS-ID activeren.
 • In the test cases below, it is assumed that the
  XsSelect client is started with module XS-ID activate.
 • Geachte Beste,

  Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw mail.U hoort graag binnen 3 dagen de exacte datum waarop wij u zal ontvangen in ons geliefd land Suriname middels een mail.
  Dit vanwege het f
 • Dear Dear,

  We hereby confirm receipt of your e-mail. You would like to hear within 3 days the exact date on which we will receive you in our beloved country Suriname by means of an email.
  This is because of the f