From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Hello, hope you have had a good year. Best wishes for 2017
 • Hallo, hoop dat u een goed jaar heb gehad. Beste wensen voor 2017
 • VOLG ONS EN BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE VAN NIEUWS EN AANBIEDINGEN
 • FOLLOW US AND STAY UP TO DATE WITH NEWS AND OFFERS
 • Bewaar mijn gegevens voor de volgende keer dat ik een online afspraak maak
 • Remember me for the next time I make an online appointment
 • Geen tijden beschikbaar op deze datum
 • No times available on this date
 • De Föhnbar signature blowdry + extra shot (uitgebreide hoofdmassage met extra haarverzorging)
 • The Föhnbar signature blowdry + extra shot (extended master massage with extra hair care)
 • De Föhnbar signature blowdry (onze meest geboekte behandeling; wassen en föhnen)
 • The Föhnbar signature blowdry (our most booked treatment; wash and blow dry)
 • parky
 • Parky
 • Een erg gedreven en volledig MCSE, MCSA, MCP, MCTS, MCITP, CCE-V, CCP-V, CCA-V, CCA-N, CCA en CCAA gecertificeerde ICT'er die streeft naar een hoog klant tevredenheidsgehalte met als hoofddoel het cre
 • A very driven and fully MCSE, MCSA, MCP, MCTS, MCITP, CCE, CCP-V-V-V, CCA, CCA-N, CCA and CCAA certified ICT ' there that seeks to ensure a high customer satisfaction levels with the main objective of cre
 • Groot veld gekopeld aan eigendommen
 • Large gekopeld field to property
 • wanneer de gebouwen te klein bleken
 • When the buildings were too small
 • when the premises proved to small
 • Wanneer de gebouwen bleek te klein
 • geen dekking
 • no cover
 • Toen het mooi weer was gisteren, reed ik het gras af.
 • When the weather was yesterday, I drove the grass.
 • Please change her appiotement after above date.
 • Gelieve te veranderen haar appiotement na boven datum.
 • Momenteel ben ik werkzaam als docent Engels in beroepsgericht en media gerelateerd onderwijs.
  Ik combineer daarin mijn expertise als musicus met mijn ervaring in multicultureel onderwijs. Tevens ben
 • Currently I am working as a teacher of English in vocational and media related education.
  I combine in it my expertise as a musician with my experience in multicultural education. Also am
 • in je eigen betoog op te nemen
 • to include in your own speech
 • coagulating
 • stollen
 • Haal de pan van het vuur en voeg de mix voor de chocolade toe en meng het geheel goed door elkaar. Kook het geheel al roerend nog 5-10 seconden door
 • Remove the pan from the heat and add the mix for the chocolate and mix it well together. Boil the whole stirring for another 5-10 seconds by
 • Doe de 200 slagroom in een steelpan en breng dit al roerend met de garde aan de kook
 • Do the 200 whipped cream in a saucepan and bring to the boil, stirring with whisk
 • Don't keep calm! I'm 25 ninjas!! A quarter of a century
 • Don die 't kalmte bewaren! I ben 25 ninjas! Een kwart van een eeuw
 • opnemen en serveren van eten
 • recording and serving of food
 • Trainingstijd en locatie
  Op dit moment is de Hunze dojo in Groningen en wordt geleid door Jaap Buitink. De trainingen zijn elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, met uitzondering van de schoolvak
 • Training time and location
  At present, the Hunze dojo in Groningen and is led by Jaap Buitink. The workouts are every Wednesday evening from 20:00 to 22:00, with the exception of the school subject
 • Geschiedenis en ontstaan
  Vanaf 1 juni 1981 wordt in Groningen Kyudo beoefend. De eerste leraar was Tom Drent. Per 1 september 1985 nam Hans de Wekker Sensei de lessen over. Aan het eind van de jaren t
 • History and Genesis
  From 1 June 1981 in Groningen Kyudo practiced. The first teacher was Tom Delgado. The alarm clock on 1 september 1985, Hans Sensei lessons on. At the end of the years t
 • Enthousiast, weet van aanpakken en ben bereid om nieuwe dingen te leren.
 • Excited, know of and am willing to learn new things.
 • jaar van slagen
 • years of success
 • Afwassen en schoonmaken
 • Washing dishes and cleaning
 • Zorgen voor het entertainment van de bezoekers door acts uit te voeren en avondshows te organiseren.
 • Provide for the entertainment of the visitors by acts and evening shows.
 • bedienen in het reastaurant
 • operate in the reastaurant
 • oberin
 • oberin
 • haven hulp. keukenhulp
 • port help. kitchen help
 • Schoonmaken en eenvoudig administratief werk.
 • Cleaning and simple administrative work.
 • It is both a framework and proof that a coherent plan exists.
 • Het is zowel een kader en een bewijs dat een samenhangend plan bestaat.
 • Verzorgen van danslessen en workshops.
 • Take care of dance classes and workshops.
 • Werkzaam bij
 • Working at
 • werkervaringen
 • work experiences
 • Wij wensen u succes met zoeken
  .
 • We wish you success with search
  .
 • Wij zijn een vakantiepark en wij mogen onze bungalows niet voor langere tijd verhuren.
 • We are a holiday park and we must not let our bungalows for an extended period of time.
 • Ik hou van een uitdaging en ben vaak opzoek naar nieuwe dingen en een nieuw avontuur, daarom denk ik dat deze ervaring bij mij past.
 • I love a challenge and am often looking for new things and a new adventure, I therefore believe that this experience for me.
 • . In Indonesië heb ik geleerd om flexibel te zijn met situaties en deze eigenschap denk ik heel goed weer in dit project te kunnen toepassen.
 • . In Indonesia I have learned to be flexible with situations and this feature I think very good weather in this project.
 • vak of beroep
 • box, or job
 • Het lijkt me heel interessant om het dansvak te zien en te ervaren in een ander land.
 • It seems to me very interesting to the dansvak to see and experience in another country.
 • Voor mijn persoonlijke ontwikkeling lijkt dit me een project waarmee ik een grote ervaring rijker wordt. Ik zou graag zien hoe anders deze cultuur is dan in Nederland en Indonesië.
 • For my personal development this seems to me a project that I have a great experience. I would like to see how different this culture than in Netherlands and Indonesia.
 • Een combinatie van activiteiten lijkt me ook leuk.
 • A combination of activities seems to me nice too.
 • ik sta open voor
 • I am open to
 • Iedereen verdient het om momenten van geluk te ervaren en ik hoop daar aan bij te kunnen dragen met de danslessen. Ik sta ook open voor het geven van andere onderwijs activiteiten. Een combinatie van
 • Everyone deserves to experience moments of happiness and I hope to be able to wear with the dance classes. I am also open to giving other educational activities. A combination of
 • Deze kinderen hebben niet veel luxe in hun leven en zijn vaal kansarm. Ik wil deze kinderen graag een moment geven waarin ze zich gelukkig en blij voelen.
 • These children do not have a lot of luxury in their lives and are David underprivileged. I want to give these children like to take a moment in which they are happy and feel happy.
 • Ik wil graag mijn passie voor dansen over brengen. Het lijkt me super leuk om te dansen met deze kinderen
 • I would like to express my passion for dancing about. I think it would be super fun to dance with these children
 • Ik wil graag vrijwilligers werk doen bij “Het andere dansen”. Ik heb lang gezocht naar een vrijwilligers project wat goed bij me past en waar ik mijn vaardigheden kan benutten. • I would like to volunteer at "the other dances". I have long searched for a volunteer project which is good suits me and where I can utilize my skills.
 • Ik zet me graag in voor het goede doel om mensen te helpen en zelf ook veel te kunnen leren van andere mensen en de cultuur.


 • I like to turn me in for charity to help people and itself also has a lot to learn from other people and the culture.

 • weeshuis


 • orphanage
 • basisschool en weeshuis


 • elementary school and orphanage
 • steunen


 • support
 • fiets actie

 • Bicycle action
 • provincie


 • province
 • zelfstanding medewerker

 • independent employee
 • zelfstanding zonder pesoneel
 • independent without location
 • . Januari 2017 hoop ik deze opleiding af te ronden en mijn diploma te halen. Daarnaast ben ik zzpér en geef ik danslessen en workshops door Friesland. Ik heb me al vaker ingezet voor het goede doel do
 • . January 2017 to complete this training and I hope to get my degree. In addition, I am zzpér and I give dance lessons and workshops by Germany. I have been doing more often deployed for charity do

 • Toelichting/achtergrond:
  In 2013 ben ik begonnen met de MBO dansopleiding aan het Friesland College in Leeuwarden. Tijdens deze opleiding ben je bezig met dansen en de theorie, maar ook met creat
 • Explanation/background:
  In 2013 I started the MBO dance training at the Friesland College in Leeuwarden. During this training you are involved with dances and the theory, but also with creat
 • Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen
 • If by or on behalf of landlord to take care of additional supplies and services the parties
 • Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten kome partijen
 • As to provide additional supplies and by or on behalf of landlord services kome parties
 • dat maximal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane zoals dat jaarlijks door de minister van VROM wordt vasgesteld.
 • that is equal to the maximum on the effective date of that change legally permitted as that annually by the Minister of HOUSING, SPATIAL PLANNING is State.
 • De kale huurprijs kan op voorstel van verhuurder voor het eerst per 1 juli 2017 en volgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage
 • The basic rent price may, on a proposal from landlord for the first time on 1 July 2017 and be changed by a percentage each year according to
 • De kale huurprijs kan op voorstel van verhuuder voor het eerst per 1 juli 2017 en volgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage
 • The basic rent price may, on a proposal from verhuuder for the first time on 1 July 2017 and be changed by a percentage each year according to

 • Ledande bud
  675 kr
  Slutar 11 dec 16:10
  1 dag 7 tim
  Bud (visa)
  13 st
 • Ledande bud
  675 kr Slutar 11 dec 16:10
  1 day 7 tim Bud (visa)
  13rd
 • You have tried to hire Elvis to play at your 70s diner for over a year now. You came down to the casino to persuade him to play at your diner.

  Clue: You came on the same Las Vegas flight as the lawye
 • U hebt geprobeerd te huren van Elvis te spelen op uw 70s diner voor meer dan een jaar nu. U kwam naar het casino te overtuigen hem om te spelen bij uw diner.

  Aanwijzing: Je kwam op de zelfde vlucht van Las Vegas als de lawye
 • i am thinking on brabant because my light is there
 • Ik denk op brabant omdat mijn licht er is
 • school for Dentist .The students do all the work under supervision. so it is free
 • School voor tandarts. De studenten doen al het werk onder toezicht. dus het is gratis
 • je kan met mij alle richtingen op
 • You can with me all directions on
 • wortelconcentraat
 • root concentrate
 • citroensap
 • lemon juice
 • suiker
 • sugar
 • taoiocazetmeel
 • taoiocazetmeel
 • bevat geen koemelk dus lacyosevrij
 • does not contain cow's milk so lacyosevrij
 • Turn off alarms
 • Alarm uitschakelen
 • ---------- Forwarded message ----------
  From: A.Bootsma
  Date: 2016-12-07 8:29 GMT-05:00
  Subject: Condolences
  To: Frank Weyer


  Hallo Frank, Helena en and
 • — — — — — — — — —-Forwarded message — — — — — — — — — —
  From: A. Bootsma
  Date: 2016-12-07 8:29 GMT-05:00
  Subject: Condolences
  To: Frank Weyer

  Hi Frank, Helena and and
 • de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet
 • the pot calling the kettle black

 • Anders even te vraag. Het schijnt dat veel mensen de Logitech C920 - HD Pro Webcam gebruiken als facecam op youtube. Werkt deze camera zeker op OBS STUDIO voor ik hem koop?
 • Else to question. It seems that many people use as the Logitech HD Pro Webcam facecam C920-on youtube. Does this camera sure on OBS STUDIO before I buy him?
 • Bedankt Josh,

  Met de USB blijft het maar niet lukken. Ik zal inderdaad eens achter een HDMI kabel moeten kopen.
  Anders even te vraag. Het schijnt dat veel mensen de Logitech C920 - HD Pro Webcam g
 • Thanks Josh,

  With the USB it remains but not work. I will indeed even behind a HDMI cable need to buy.
  Else to question. It seems that many people the Logitech HD Pro Webcam C920-g
 • waarmee speelde uw vroeger het liefst?
 • that used to be played your prefer?
 • Uitbating van een automatenshop met cateringactiviteiten
 • Operation of a machine shop with catering activities
 • De Neuberger voltmeter type 1911 is een service meetinstrument waarmee zowel lagere als hogere gelijkspanningen kunnen worden gemeten.

 • The Neuberger voltmeter type 1911 is a service measuring instrument with which both lower and higher DC voltage can be measured.
 • Dit instrument, van de bekende firma Neuberger, werd \"Zakvoltmeter\"genoemd. De spanningsbereiken bedroegen 0-12 V. en 0-240 V. Omdat het een weekijzermeter was kon dat zowel gelijk- als wisselspanning
 • This instrument, of the well-known firm Neuberger, \ "Zakvoltmeter\". The voltage ranges amounted to 0-12 V and 0-240v. Because it is a weekijzer meter was that both could even-if AC voltage
 • verwarming
 • heating
 • I mentioned mij new medical insurance policy number but from now till 1-1-2017 I still on my old medical as follow
 • Ik noemde mij nieuwe medische verzekering polisnummer maar ik nog steeds op mijn oude medische als Volg vanaf nu tot 1-1-2017
 • Momenteel zijn er echter nog geen directe gevolgen
 • Currently, however, there are still no direct consequences
 • Aangezien het Verenigd Koninkrijk een belangrijke markt is kan de Brexit negatieve gevolgen hebben voor de samenwerking en verkoop van producten in deze markt. Momenteel zijn er echter nog geen direc
 • Since the United Kingdom an important market is the Brexit can have a negative impact on the cooperation and sale of products in this market. Currently, however, there are still no direct
 • De overheid gaat hier gelukkig mee aan de slag.
 • The Government is happy to work.
 • . De value gap is een bedreiging voor de (toekomstige) inkomsten die kunnen worden gegenereerd door artiest Shef Meller.
 • . The value gap is a threat to the (future) revenues that can be generated by artist Shef Meller.
 • De BRIC landen behoren tot de major markten in de muziekindustrie, dit zijn dus kansrijke markten.
 • The BRIC countries are among the major markets in the music industry, so these are promising markets.
 • Ook in de externe ontwikkelingen liggen kansen voor Feusian Music.
 • Also in the external developments are opportunities for Feusian Music.
 • externe omgeving
 • external environment
 • Een zwakte van Feusian Music is dat de ondernemer (nog) niet veel connecties heeft in de muziekindustrie. Dit is overigens wel erg belangrijk in deze business.
 • A weakness of Feusian Music is that the entrepreneur (yet) has a lot of connections in the music industry. This is very important in this business.
 • De marktomstandigheden zijn verbeterd; echter blijft een feit dat er in de muziekwereld enorm veel concurrentie is.
 • Market conditions have improved; However fact remains that there is a lot of competition in the music world.
 • De positieve ontwikkelingen in de muziekindustrie zijn kansen voor Feusian Music. De omzet stijgt door digitale muziekconsumptie, de platenmaatschappijen zijn getransformeerd naar marktomstandigheden
 • The positive developments in the music industry are chances for Feusian Music. The turnover rises by digital music consumption, the record companies are transformed to market conditions
 • Shef Meller heeft de potentie om een groot merk in de globale muziekindustrie te worden. Daarnaast heeft de ondernemer een commerciële- en ondernemersachtergrond wat ook tot de krachten van de onderne
 • SHEF Meller has the potential to be a major brand in the global music industry. In addition, the trader has a commercial and entrepreneurial background whatever to the forces of the companies
 • Artiest en product in ontwikkeling Shef Meller is op dit moment de kracht van Feusian Music.
 • Artist and product in development Shef Meller is currently Feusian the power of Music.
 • De focus van het bedrijf en de ondernemer moet nu vooral liggen op het opbouwen van een netwerk en dit framewerk aan potentiële partners en investeerders presenteren
 • The focus of the company and the entrepreneur must now on building a network and this frame work to present to potential partners and investors
 • Omzetstijging globale muziekindustrie en major markets
 • Sales increase global music industry and major markets
 • sterktes en zwaktes
 • strengths and weaknesses
 • Hiervoor zal er middels de kernwaarden van Feusian Music gekeken worden naar de beste en meest passende manieren om hiervoor te kunnen zorgen.
 • To do this, there will be through the core values of Feusian Music look at the best and most appropriate ways to.