From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Mijn overgrootmoeder is in de oorlog opgepakt omdat ze brood stal van de buurman
 • My great-grandmother was arrested in the war for stealing bread from the neighbor.
 • Ik ga naar de bank om mijn geld te storten
 • I'm going to the bank to deposit my money
 • Geliefde broeders, en dierbare vrienden!

  Ik heb jullie al een tijdje niet meer rechtstreeks gesproken, via dit kanaal. Maar vandaag werd ik gevraagd door onze Ngari, om precies te vertellen wat er op
 • Beloved brothers, and dear friends!

  I haven't spoken to you in a while, through this channel. But today I was asked by our Ngari, to tell exactly what was on
 • Jungstuten Baden Splitternackt Im Pool - Schamlos Rasiert Mädchen Nude Naakt Fkk Nudism Frivol Nass Wichsvorlage Watersport
 • Jungstuten Baden Splitternackt Im Pool - Schamlos Rasiert Mädchen Nude Nude Fkk Nudism Frivol Nass Wichsvorlage Watersports
 • Meti
 • Meti
 • as teachers we need to know and be very sure about what our standards and values are
 • als leerkrachten moeten we weten en zeer zeker zijn over wat onze normen en waarden zijn
 • normen en waarden
 • standards and values
 • Volgens mij zie ik de taal is erg belangrijk als je in België wil wonen omdat je niet goed met mesen kan contacteren. Zonder taal je kan niet werk vinden of studeren.

  Als je Nederlands of Frans kan p
 • I think I see the language is very important if you want to live in Belgium because you can't contact knifes properly. Without language you can't find work or study.

  If you can use Dutch or French
 • I miss you and Rozi but will see you both before the week is over
 • Ik mis u en Rozi, maar zal u beiden zien voordat de week voorbij is
 • crooked man
 • kromme mens
 • crooked
 • Crooked
 • Gevonden in www.delpher.nl, dé historische database van Nederland met miljoenen pagina’s uit kranten, boeken en tijdschriften.
 • Found in www.delpher.nl, the historical database of the Netherlands with millions of pages from newspapers, books and magazines.
 • Bekijk hier het artikel:
 • Check out the article here:
 • look what my mother found!
 • Kijk wat mijn moeder gevonden heeft!
 • rijksoverheids
 • state government
 • Fagansvarlig råvare- og emballasjekontroll PET
 • Fagansvarlig råvare- og emballasjekontroll PET
 • Psychisch gestoorden ontsnapt uit het gekkenhuis
 • Psychically disturbed escapes from the madhouse
 • Let goed op dat je de code exact overtikt. Beter is om deze te knippen en te plakken. Let ook op hoofdletters, cijfers en verbindingsstreepjes. Werkt het toch niet, neem dan contact op met de klantens
 • Make sure you tap the code exactly. Better to cut and paste it. Also pay attention to capitalletters, numbers, and connection dashes. If it doesn't work, please contact the customers
 • Beste Roland,

  Bedankt voor je bericht. Graag zou ik meer informatie willen over beide functies. Wat houden de functies in, wat zijn de eisen en heb je een salarisindicatie?

  Met vriendelijke groet,
  T
 • Dear Roland,

  Thank you for your message. I would like more information about both functions. What do the positions mean, what are the requirements and do you have a salary indication?

  Sincerely
  T
 • Een manier waarop iemand meer kan verkrijgen dan schadeloosstelling is als die persoon een volledige vereffening krijgt van zijn verzekeraar en dan ook schadevergoeding eist van de persoon die verantw
 • One way in which a person can obtain more than compensation is if that person receives a full settlement from his insurer and therefore demands compensation from the person who pays
 • met overmacht
 • force majeure
 • Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning.
 • Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning.
 • Kunden spør om å få kreditert en faktura da de mener vi har fakturert feil.
  Jeg prøver å finne ut hva som har skjedd her, for Collection vil kreve ny PO om det er kundens feil.

  Fra kvitteringen ved
 • Kunden spør om å få kreditert en faktura da de mener vi har fakturert feil.
  Jeg prøver å finne ut hva som har skjedd her, for Collection vil kreve ny PO om det er kundens feil.

  Fra kvitteringen ved
 • Mijn excuses voor het ongemak dat is veroorzaakt doordat we op dit moment niet kunnen bezoeken.
 • I apologize for the inconvenience caused by our incapa-new visit at this time.
 • Hartelijk dank dat u ons op de hoogte heeft gehouden. Zoals aangegeven in onze vorige e-mailuitwisseling, bevestigen we dat we het leuk vinden dat u Victoria namens ons verplaatst. Mijn excuses voor h
 • Thank you for informing us. As indicated in our previous email exchange, we confirm that we would like you to move Victoria on our behalf. I apologize for h
 • Utrikesminister Mike Pompeo har tipsat folk att följa general John E Hyten tillika en av de vice försvarscheferna i amerikanska försvarsmakten, som nu har börjat skicka ut en ström av uppdateringar vi
 • Utrikesminister Mike Pompeo har tipsat folk att följa general John E Hyten tillika en av de vice försvarscheferna i amerikanska försvarsmakten, som nu har börjat skicka ut en ström av uppdateringar vi
 • Doorvoeren
 • Carry through
 • Hoi,

  Ik heb op 23 december 2020 een \\\\\\\'b.tan: i want the darkest tan possible\\\\\\\' besteld. Dezelfde dag kreeg ik de verzendbevestiging, maar ik wacht nog steeds op de komst ervan! Ik weet niet of het al
 • Hi

  On December 23, 2020, I ordered a \ The same day I got the shipping confirmation, but I'm still waiting for it to arrive! I don't know if it's
 • gums
 • Tandvlees
 • petroleum jelly
 • vaseline
 • Ik had papier gecontroleerd en ik heb verkeerd verpakkingsmateriaal gebruikt. Het spijt me dat dit product in de winkel verkocht, dat gaat niet nog een keer gebeuren .
 • I checked paper and I used the wrong packaging material. I'm sorry that this product sold in the store, that's not going to happen again.
 • Hoeveel jaar werkervaring hebt u in de functie Verkoop
 • How many years of work experience do you have in the Sales feature
 • verkleedkledij superhelden
 • costumed superheroes
 • een separaat hoofdstuk is geschreven in 2020 en toegevoegd aan het protocol
 • a separate chapter is written in 2020 and added to the protocol
 • he is aroused by her big ass
 • hij wordt gewekt door haar grote kont
 • Voor deze zendingen aub export dokumenten opmaken en in de UK inklaring via jullie agent laten regelen. Instructies zijn toegevoegd op de fakturen. Als deze nog aangepast moeten worden dan hoor ik dat
 • Please prepare export documents for these shipments and have customs clearance arranged in the UK through your agent. Instructions have been added on the fakturen. If these still need to be modified, I hear that
 • I think it is crucial explaining Mark the importance of the Rule analysis, especially regarding stability and structure.
 • Ik denk dat het van cruciaal belang is om Mark het belang van de regelanalyse uit te leggen, met name wat betreft stabiliteit en structuur.
 • oke, ik heb de baas gevraagd en u kunt betalen nadat de goederen ontvangen zijn.
  Wij zullen de goederen verzenden.
 • Okay, I've asked the boss and you can pay after the goods are received.
  We will ship the goods.
 • Since we have been doing business with AE sensors for a few years now., my boss has requested we do not do prepay anymore. Once we receive product we are good for the payment on our next run. we make
 • Aangezien we al een paar jaar zaken doen met AE-sensoren., heeft mijn baas gevraagd om niet meer vooruit te betalen. Zodra we product ontvangen zijn we goed voor de betaling op onze volgende run. maken we
 • Overijverige
 • Overzealous
 • Bestest bitch
 • beste teef
 • Hi im just tring this
 • Hallo im gewoon tring dit
 • felting
 • Vilten
 • wat is de inhoud van de laadruimte in kubieke meter
 • what is the contents of the cargo space in cubic meters
 • Professional in the area of Investigation, Avoidance and Engineering.
 • Professioneel op het gebied van Onderzoek, Ontwijking en Engineering.
 • Professional at avoidance, introverting and investigation.
 • Professioneel in vermijden, introvert en onderzoek.
 • the focused one
 • de gerichte
 • Vandaag is Dirk zijn laatste dag, we hebben een video gemaakt van de leukste
 • Today is Dirk's last day, we made a video of the most fun
 • Measurement is the process of mapping the magnitude of an attribute to a numerical value
 • Meting is het proces van het in kaart brengen van de omvang van een attribuut aan een numerieke waarde
 • Graag per ommegaande uitsturen. Deze lampen moeten er zijn. Is vorige week besproken.thanks!
 • Please send each way forward. These lamps must be there. Was discussed last week.thanks!
 • Good evening, hoping you and Rico are feeling a bit better. This morning we were in the car when my parents called, the package arrived.
 • Goedeavond, in de hoop dat jij en Rico zich een beetje beter voelen. Vanmorgen zaten we in de auto toen mijn ouders belden, het pakketje kwam.
 • Good evening, hoping you and Rico are feeling a bit better
 • Goedeavond, in de hoop dat jij en Rico zich een beetje beter voelen
 • We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.
 • We will do everything we can to deliver this item on time. However, in a single case it is possible that due to circumstances the delivery is delayed.
 • Sehr geehrte Damen und Herren


  ultimatebikes.de steht in Kürze zur Verfügung, hätten Sie Interesse daran?

  Ich freue mich auf Ihre Antwort!

  Einen guten Start in die Woche

  Matthias Jung
 • Sehr geehrte Damen und Herren

  ultimatebikes.de steht in Kürze zur Verfügung, hätten Sie Interesse daran?

  Ich freue mich auf Ihre Antwort!

  Einen guten Start in die Woche

  Matthias Jung
 • de ranglijst, voor hun su
 • the rankings, for their su
 • De Klassieker is de naam waaronder in Nederland de wedstrijden tussen de voetbalclubs Ajax en Feyenoord in Nederland bekendstaan. Door de grote rivaliteit tussen beide clubs horen deze wedstrijden, on
 • The Classic is the name under which in the Netherlands the matches between the football clubs Ajax and Feyenoord in the Netherlands are known. Due to the great rivalry between the two clubs, these matches belong, on
 • Op het moment de klant het geld overmaakt aan een verkeerde account (BV ipv VNA), hoe moet Gaetano dan in godsnaam weten dat het geld is betaald?
  Graag emails feitelijk houden en je emotie hierin wegl
 • At the moment the customer transfers the money to the wrong account (BV instead of VNA), how on earth should Gaetano know that the money has been paid?
  Please keep emails factual and your emotion in this
 • groenewald
 • groenewald
 • For matte films only
 • Alleen voor matte films
 • OMG ranzig. Geen marshmellow smaak, veel alcohol weing bier
 • OMG rancid. No marshmellow taste, lots of alcohol weing beer
 • C&E Draad Bewerking B.V.
 • C&E Wire Editing B.V.
 • Pebble Rug is produced by combining the
  hand loom techniques of loop pile weaves
  and flat weaves
 • Pebble Rug wordt geproduceerd door het combineren van de
  hand weefgetouw technieken van lus stapel weeft
  en plat geweefsels
 • rolpoort
 • roller port
 • wagenparkbeheerder
 • fleet manager
 • We gaan er weer een feestje van maken... de slingers moeten jullie dit jaar (thuis) wel zelf ophangen!
  Voor meer en actuele informatie volg ons op facebook: Lampegatse Carnavalsmis.
  Studio 040 zendt
 • We're going to make it a party again... the garlands you have to hang this year (at home) yourself!
  For more and more up-to-date information follow us on facebook: Lampee Carnavalsmis.
  Studio 040 broadcasts
 • nivel niveau niveau ander en de ober niveaw
 • nivel level level other and the waiter niveaw
 • I really hope you're doing good
 • Ik hoop echt dat je het goed doet.
 • O, Papa sit down, and hear my song.
  O, and if you feel like it then please sing along
  No nothing that I wanna say, I haven't said before
  But to use your words, you can never be to sure
  See, even thoug
 • O, papa gaat zitten en hoort mijn liedje.
  O, en als je er zin in hebt, zing dan alsjeblieft mee.
  Nee niets dat ik wil zeggen, heb ik niet eerder gezegd
  Maar om uw woorden te gebruiken, u nooit zeker zijn
  Zie je, zelfs gij
 • hallo weet u de weg naar het museum
 • hello you know the way to the museum
 • beschikbaar hier in Arendonk, 2de helft week 04, uiterlijk week 05.
 • available here in Arendonk, 2nd half week 04, no later than week 05.
 • Thx… het lijkt me niet helemaal het goed veld om nog een tijdschrift te beginnen...
 • Thx... It doesn't seem quite the right field to start another magazine...
 • Een voorstel voor een nieuw tijdschrift
 • A proposal for a new magazine
 • We are very proud to announce that of the 1st of Februari our Share Logistics Headquarters will be relocated to our new Headquarters in Barendrecht (Rotterdam). Our new building will increase efficien
 • We zijn erg trots om aan te kondigen dat vanaf 1 februari ons Share Logistics Hoofdkantoor zal worden verplaatst naar ons nieuwe hoofdkantoor in Barendrecht (Rotterdam). Ons nieuwe gebouw zal de efficiëntie verhogen
 • Bedankt voor je bericht,


  De Canon EOS 5Ds hebben wij in voorraad: https://www.photospecialist.co.uk/canon-eos-5ds-body

  Succes en veel plezier van je aankoop
 • Thank you for your message,

  We have the Canon EOS 5Ds in stock: https://www.photospecialist.co.uk/canon-eos-5ds-body

  Good luck and have fun with your purchase
 • Ga er maar eens goed voor zitten, want het wordt een heel speciale Carnavalsmis, met prachtige nieuwe én oude beelden uit onze eigen Catharinakerk.
 • Sit down for it, because it will be a very special Carnival Mass, with beautiful new and old statues from our own Catharina church.
 • Een Carnavalsmis waarmee we álle Lampegatters en Lampegatterinnekes een heel groot (valentijns)hart onder de riem willen steken met geloof hoop en (veul) liefde
 • A Carnival Mass with which we want to give all Lampegatters and Lampegatterinnekes a very big (Valentine's) heart with faith hope and (veul) love
 • Jij en jij en jij... en jullie allemaal... kunnen op zondag 14 februari de zeer speciale Lampegatse Carnavalsmis 2021 mee beleven!
 • You and you and you... and all of you... on Sunday, February 14th, you can experience the very special Lampeth carnival mass 2021!
 • supply
 • Levering
 • the supply chain is totally in a mess
 • de supply chain is helemaal in een puinhoop
 • plan van aanpak
 • plan of action
 • our path of action
 • ons pad van actie
 • I går fikk nevøen min fagbrev som elektriker. Og samtidig går han rett ut som permittert. Fy søren så nitrist det er å være ung og utsatt nå. Men oppe i alt er det et lyspunkt at han har fått jobb
 • I går fikk nevøen min fagbrev som elektriker. Og samtidig går han rett ut som permittert. Fy søren så nitrist det er å være ung og utsatt nå. Men oppe i alt er det et lyspunkt at han har fått jobb
 • so true
 • zo waar
 • Die Sendung wurde am 15.12.2020 im internationalen Logistikzentrum zur Weiterbeförderung nach Australien übergeben. Weitere Informationen stellt auch das Postunternehmen des Ziellandes auf der eigenen
 • Die Sendung wurde am 15.12.2020 im internationalen Logistikzentrum zur Weiterbeförderung nach Australien übergeben. Weitere Informationen stellt auch das Postunternehmen des Ziellandes auf der eigenen
 • mijn hond is vandaag 1 Jaar
 • my dog is today 1 Year
 • Microsoft hesabı doğrulama kodunuzdur
 • Microsoft hesabı doğrulama kodunuzdur
 • File contain header
 • Bestand bevat koptekst
 • The midsize Rolex is a bestseller among ladies and for good reason. Due to its larger size compared to the traditional ladies models, it wears the same way a Datejust would on a man’s wrist.
 • De middelgrote Rolex is een bestseller onder dames en voor een goede reden. Vanwege zijn grotere formaat in vergelijking met de traditionele dames modellen, het draagt op dezelfde manier een Datejust zou op de pols van een man.
 • why are you terrorists speaking in dutch
 • waarom spreken jullie terroristen in het Nederlands
 • mondspray tnx Rat
 • mouth spray tnx Rat
 • nee je moet het toch thuis volhouden met je vrouw
 • No, you have to keep up at home with your wife.
 • Thanks Hans I trust all is good with you ?
 • Bedankt Hans Ik vertrouw erop dat alles goed is met je?
 • I proud of you
 • Ik ben trots op je.
 • Call me when you arrive
 • Bel me als je aankomt.
 • Welkom bij het ReclameArsenaal

  Het ReclameArsenaal zorgt voor het beheer en behoud van het Nederlands reclame-erfgoed.
  Bezoek voor een overzicht van de collecties van het ReclameArsenaal de Internati
 • Welcome to the Advertising Arsenal

  The Advertising Arsenal takes care of the management and preservation of the Dutch advertising heritage.
  For an overview of the collections of the Advertising Arsenal de Internati, visit
 • de informatie sneeuwt onder
 • the information snows under
 • scherding
 • scherding
 • And they move along their stomachs

  Dragging themselves by their ears,

  Their great encircling ears that go round and round like wheels –

  And they crush under their bellies,
 • En ze bewegen langs hun magen

  Zichzelf aan hun oren slepen,

  Hun grote omringende oren die rond en rond gaan als wielen -

  En ze verpletteren onder hun buik,
 • Is it not strange?

  But on the hill there are creatures.

  They are brown and green all over splotches

  They crouch in the mud as big as houses –

  Obscene crabs –
 • Is het niet vreemd?

  Maar op de heuvel zijn er wezens.

  Ze zijn bruin en groen over vlekken

  Ze hurken in de modder zo groot als huizen -

  Obscene krabben –
 • Down they roll, grinding, heaving,
  Driving headlong to the trenches –
  And the sky, the poor torn shivering sky,
  Watch those aeroplanes go through it
  Watch, you’ll see the azure quiver?
 • Naar beneden rollen ze, slijpen, uitpuilende,
  Halsoverkop naar de loopgraven rijden –
  En de hemel, de arme gescheurde rillende hemel,
  Kijk hoe die vliegtuigen er doorheen gaan.
  Kijk, zie je de azuurblauwe koker?