From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Koken
 • Cook
 • Wat Fijn voor je, dat je weer aan herh benl
 • How nice for you, that you are back to herh
 • deze stoel is niet beschikbaar tenzij je de aansluitende stoel naast jouw gekozen stoel ook kiest.
 • This seat is not available unless you select the connecting seat next to your chosen seat.
 • Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze geliefde man en vader
  Dit melden u met diepe droefheid:
  de heer Chris
 • Very saddened, but with an indelible memory of his life, we had to say goodbye to our beloved husband and father quite unexpectedly
  This is with deep sadness:
  Mr Chris
 • Translate Spanish to English Website
 • Vertaal Spaans naar Engels Website
 • Tijd voor tonijn
 • Time for tuna
 • Time for tuna
 • Tijd voor tonijn
 • Actionproducts
 • Actieproducten
 • Redeem your
 • Wissel uw
 • Subscribe to The Box and receive your first box for only €44
 • Abonneer je op The Box en ontvang je eerste box voor slechts €44
 • Who can blame you!
 • Wie kan het je kwalijk nemen!
 • Still thinking about our 6-piece travel bag?
 • Denk je nog aan onze 6-delige reistas?
 • From seasonal edits to collaborations with trending brands we know you love!
 • Van seizoensgebonden bewerkingen tot samenwerkingen met trending merken waarvan we weten dat je ze leuk vindt!
 • Bram Lattré is een kunstenaar die de beperkingen en mogelijkheden van de menselijke waarneming onderzoekt. Zijn werk bestaat uit interactieve video-installaties, projecties en lichtsculpturen.

  Sinds
 • Bram Lattré is an artist who explores the limitations and possibilities of human perception. His work consists of interactive video installations, projections and light sculptures.

  Since
 • Volksvlijt
 • People's diligence
 • ONTSLUITEN
  Toegankelijk maken
  beschikbaar stellen
  presenteren
  het toegankelijk maken van de data,het ontsluiten van de gegevens
 • UNLOCK
  Make it accessible
  Make available
  present
  making the data accessible, unlocking the data
 • no we do not
 • Nee, dat doen we niet
 • Birds of passage
 • Vogels van doorgang
 • Geert rocks
 • De rotsen van Geert
 • Thank you my friend! I hope you and the family are all doing well.
 • Dank je wel mijn vriend! Ik hoop dat het goed gaat met jou en de familie.
 • Gefeliciteerd met het 35-jarig jubileum bij
 • Congratulations on the 35th anniversary at
 • Dirk,

  Deze meneer heeft zojuist contact met ons opgenomen. Kan jij dit oppakken? In iedergeval een reactie geven?
  Bij voorbaat dank.
 • Dirk

  This gentleman has just contacted us. Can you pick this up? In any case, give a response?
  Thanks in advance.
 • Scheit toch op jonge
 • Doesn't on young
 • Sheit toch op jonge
 • Sheit anyway on young
 • Shiet toch op jonge
 • Still on young
 • Shite toch op jonge
 • Shite anyway on young
 • Ja kijk er naar uit moet nog kleine dingetjes uit werken
 • yes look forward to it still need to work out small things
 • “Een no-nonsense sauna met een rijke geschiedenis aan de Da Costakade in Amsterdam”, zo omschrijft iamsterdam.com onze hotspot. Een rijke historie hebben we zeker, en nog altijd vervullen we ook een s
 • "A no-nonsense sauna with a rich history at the Da Costakade in Amsterdam," is how iamsterdam.com describes our hotspot. We certainly have a rich history, and we still fulfil a lot of
 • Maandag tot en met zaterdag 14:00 tot 22:30 uur
  Zondag 14.00 tot 21:30 uur

  Dinsdag is vrouwendag

  Prijzen
  >STADSPAS IS ALLEEN GELDIG MET GROENE STIP
 • Monday to Saturday 14:00 to 22:30
  Sunday 2:00 p.m. to 9:30 p.m.

  Tuesday is Women's Day

  Praise
  > CITY PASS IS ONLY VALID WITH GREEN DOT
 • Vieze vuile rukkers dat jullie allemaal zijn
 • Dirty dirty that you all are
 • randvoorwaarden
 • Conditions
 • Pieter noem dat spesiale tyd saam met jou kind nie is om saam TV
 • Pieter mention that spesiale timed saam met je kind nie is om saam TV
 • Bruin
 • Brown
 • Weten wat je hebt en waar je naartoe wilt, is key. Daarom is alles wat wij doen data driven. Van je website bezoeken en je nieuwsbrief abonnees, tot retentie op je social kanalen, alles is data georië
 • Knowing what you have and where you want to go is key. That's why everything we do is data-driven. From your website visits and your newsletter subscribers, to retention on your social channels, everything is data oriented.
 • Bij DGTLbase, werken we op kleine schaal met een team van experts dat perfect op elkaar ingespeeld is. We stellen ons graag aan je voor zodat je weet met wie je werkt. Het contact met jou als klant bl
 • At DGTLbase, we work on a small scale with a team of experts who are perfectly attuned to each other. We would like to introduce ourselves to you so that you know who you are working with. The contact with you as a customer bl
 • Wij zijn jouw digital growth agency met focus op zowel quick wins als langetermijngroei. We bieden schaalbare marketing voor elke fase van je marketingfunnel en elke mijlpaal van de customer journey.
 • We are your digital growth agency with a focus on both quick wins and long-term growth. We offer scalable marketing for every stage of your marketing funnel and every milestone of the customer journey.
 • er is weer een bedrag
 • There is another amount
 • Biden wenst Kennedy veel beterschap na aanslag
 • Biden wishes Kennedy a speedy recovery after attack
 • huisvestingswet
 • Housing Act
 • uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
 • Residential Rental Prices Implementation Act
 • gereguleerde woonruimte
 • Regulated housing
 • geliberaliseerde woonruimte
 • Liberalized housing
 • inhoudelijk reaageren
 • Respond substantively
 • I love to eat cheese
 • Ik ben dol op kaas eten
 • 1 Review of Delivery
  All products from motogadget are thoroughly checked to ensure they are completely fault-free when dispatched. Please check the received goods immediately for possible transport da
 • 1 Beoordeling van de levering
  Alle producten van motogadget worden grondig gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze volledig foutloos zijn bij verzending. Controleer de ontvangen goederen onmiddellijk op mogelijk transport da
 • Weinig tickets over
 • Few tickets left
 • een plek reserveren
 • Reserve a spot
 • Als ze worden gepakt. Gelijk uit Nederland
 • If they get caught. Straight from the Netherlands
 • da tent die wordt gemold
 • da tent being molded
 • rideding the waves
 • Surfen op de golven
 • Nachtje overbruggen met een vriendin omdat we in het zuiden zijn en normaal in het noorden zitten
 • Bridging the night with a friend because we are in the south and normally in the north
 • Watered down
 • Verwaterd
 • football penalty
 • voetbal straf
 • "Ik heb geen zin de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen nog eens over te doen."
 • "I don't want to repeat the emancipation of women and homosexuals."
 • Fortuyn bekritiseerde de islamitische cultuur en hij betoogde dat in de Nederlandse samenleving islamisering plaatsvindt. Toen hem werd gevraagd naar zijn kritiek op moslimimmigratie, legde Fortuyn ui
 • Fortuyn criticized Islamic culture and argued that Islamization is taking place in Dutch society. When asked about his criticism of Muslim immigration, Fortuyn explained
 • Fortuyn bekritiseerde de islamitische cultuur en hij betoogde dat in de Nederlandse samenleving islamisering plaatsvindt. Toen hem werd gevraagd naar zijn kritiek op moslimimmigratie, legde Fortuyn ui
 • Fortuyn bekritiseerde de islamitische cultuur en hij betoogde dat in de Nederlandse samenleving islamisering plaatsvindt. Toen hem werd gevraagd naar zijn kritiek op moslimimmigratie, legde Fortuyn ui
 • Would you be so kind as to let me know when you are back and free again?
 • Zou je zo vriendelijk willen zijn om me te laten weten wanneer je terug bent en weer vrij bent?
 • Ze kunnen beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen
 • I come from
 • Ik kom uit
 • Pla
 • Pla
 • Get Game Pass
 • Game Pass kopen
 • Kan dat vanavond? Of anders morgen overdag?
 • Is that possible tonight? Or else tomorrow during the day?
 • Beste,

  Over een paar weekjes start onze vakantie in Colombia. Hiervoor zijn wij nu alvast gestart met wat voorbereidingen. Wij hebben vanaf 2 september voor 5 nachten bij uw accommodatie geboekt. Omd
 • Best

  In a few weeks our holiday in Colombia will start. We have already started some preparations for this. We have booked for 5 nights at your accommodation from September 2nd. Omd
 • Gaat het nog lukken met die call?
 • Is it still going to work with that call?
 • bronnen
 • sources
 • handelend
 • Acting
 • Change to close
 • Wijzigen om te sluiten
 • In this way is currency deviation avoidable.
 • Op deze manier is valutaafwijking te vermijden.
 • klein verlet
 • Short leave of absence
 • Vervangende feestdag
 • Substitute public holiday
 • Op naar de volgende
 • On to the next one
 • Introducing the home care system
 • Introductie van het thuiszorgsysteem
 • Brunette
 • Brunette
 • Dit artikel kan niet worden geretourneerd. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.
 • This item is non-returnable. Please refer to our return policy for more information.
 • en let een beetje op elkaar
 • And look out for each other
 • Beste allen,

  Aan alle mooie dingen komt een eind, zo voor mij ook bij Vlisco, na een mooi avontuur van 2 jaar.
  Het was een genoegen om met iedereen samen te werken….hartelijk dank daarvoor!
  Heel veel
 • Dear all,

  All good things come to an end, and so does Vlisco, after a great adventure of 2 years.
  It was a pleasure to work with everyone....thank you very much for that!
  A lot
 • Hebt u een product besteld? Bijvoorbeeld een koelkast, een bank of een broek? Dan spreekt u meestal een levertijd af. Krijgt u het product niet binnen de afgesproken tijd? Dan kunt u de overeenkomst '
 • Have you ordered a product? For example, a refrigerator, a couch or a pair of pants? Then you usually agree on a delivery time. Are you unable to receive the product within the agreed time? Then you can change the agreement '
 • Mijn aankoop is niet geleverd. Wat kan ik doen?
 • My purchase has not been delivered. What can I do?
 • Wanneer heb ik bedenktijd?
 • When do I have a cooling-off period?
 • Online winkelen
 • Online shopping
 • als levenloos aangegeven dochter.
  Jaar: 1847
 • as a lifeless daughter.
  Year: 1847
 • See you there!
 • Tot dan!
 • Ik lust geen groenten
 • I don't like vegetables
 • I don't like vegetables
 • Ik hou niet van groenten
 • Schiatien
 • Schiatien
 • Arsch mit ohren
 • Arsch mit ohren
 • In your face
 • In je gezicht
 • Dit is wel echt matig hoor! Jammer dat er dan weer hooligans tussen zitten.
 • This is really mediocre! It's a pity that there are hooligans among them.
 • there going home there going home England going home
 • daar gaat naar huis, daar gaat naar huis, Engeland gaat naar huis
 • The greatest bald dart player the world has even seen
 • De grootste kale dartspeler die de wereld ooit heeft gezien
 • Come on Holland and beat the English
 • Kom op Nederland en versla de Engelsen
 • MIX Instructie
  ***************
  WI AE 02.5-35 Kuis instructie/Cleaning Procedure:
  Bevestig dat mixer, ketel en accessoires volledig werden gekuist voor aanvang: .................
  Afwijking op bovenstaa
 • MIX Instruction
  ***************
  WI AE 02.5-35 Cleaning Instruction/Cleaning Procedure:
  Confirm that mixer, kettle and accessories have been completely cleaned before starting: .................
  Derogation from the above
 • jongeren werden gekoppeld aan een coach in het afgelopen jaar
 • Young people were paired with a coach in the past year
 • Geef jongeren een steuntje in de goede richting
 • Give young people a helping hand in the right direction
 • Geef jongeren een duwtje in de goede richting
 • Give young people a nudge in the right direction
 • Risen sprout
 • Gerezen spruit
 • abonement
 • Subscription
 • Fout bij het kopiëren van de inhoud van het bronknooppunt
 • Error copying the contents of the source node
 • Geen hoofdclassificatie opgegeven
 • No Master Classification Specified
 • I’m sorry my love
 • Het spijt me, mijn liefste