From:
To:
 
 

Danish Translator

 • When should we utilize user research?
 • Hvornår skal vi udnytte brugerforskning?
 • What we as designers think a user wants is not necessarily the same as what a user actually wants. Without research, we might make decisions for ourselves instead of for our users.
 • Hvad vi som designere tror, at en bruger ønsker, er ikke nødvendigvis det samme som hvad en bruger rent faktisk ønsker. Uden forskning kan vi træffe beslutninger for os selv i stedet for for vores brugere.
 • Why do we do user research?
 • Hvorfor laver vi brugerforskning?
 • We want to ensure that we are solving a problem that actually exists in people’s lives. Research done properly prevents us from designing for ourselves and instead for the needs and wants of our users
 • Vi ønsker at sikre, at vi løser et problem, der rent faktisk eksisterer i folks liv. Forskning udført korrekt forhindrer os i at designe for os selv og i stedet for de behov og ønsker af vores brugere
 • Dansk mobeldesign reolvaeg af fyr bestaende af to skabe me skydelager to store, mellem samt to sma bogkasser
 • Danish mobeldesign shelving of lighthouse best of two closes me shooting stock two large, medium as well as two small bookcases
 • Because the Colorado is pink
 • Fordi Colorado er pink
 • The Danish Nordic Service AS will be jointly established by the national service companies owned with 1/3 each - The Nordic Trademark is jointly owned by each national organisation with 1/3 each in a
 • Nordic Service AS vil blive etableret i fællesskab af de nationale servicevirksomheder, der ejes med 1/3 hver - Det nordiske varemærke ejes i fællesskab af hver national organisation med 1/3 hver i en
 • May your days be filled with wonder and your nights with peaceful slumber.
 • Må dine dage være fyldt med undren og dine nætter med fredelig søvn.
 • Yola
 • Yola
 • peril
 • Fare
 • cassenvorrath vom monat
 • cassenvorrath vom monat
 • Refusion


  Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller ande
 • Refund

  In the case of a refund, please provide bank details in the form of a refund and account no so that the agreed amount can be transferred. This information may be provided without risk by e-mail or
 • Thankyou for being my first order to Greenland
 • Tak for at være min første ordre til Grønland
 • 已交航空公司运输,
 • 已交航空公司运输,
 • Sådan så dagens levering fra Jonesco ud, gods der ser stablet oven på hinanden og skærme der er trukket skæve.
  Vi vil sortere skærme fra som er skæve/defekte eller som ikke overholder mål

  Vil du tag
 • That's what today's delivery from Jonesco looked like, goods that look stacked on top of each other and screens drawn askew.
  We will sort screens from which are skewed/defective or that do not meet targets

  Do you want to take
 • Avspoining
 • Avspoining
 • Af tekniske årsager er det desværre ikke muligt, at opsige dit medlemskab indenfor de første 24 timer.
 • Unfortunately, for technical reasons, it is not possible to cancel your membership within the first 24 hours.
 • Dood
 • Dood
 • Dode
 • Dode
 • Death manifest
 • Death manifesto
 • Dode mandfion
 • Dode mandfion
 • Kul att du uppskattar den, igen
 • Coal att you uppskattar den, again
 • May
 • Maj
 • Yainia
 • Yainia
 • Yannia
 • Yannia
 • I am learning
 • Jeg lærer
 • Skellefteå
 • Skellefteå
 • Aania suuresta lamasta
 • Aania suuresta lamasta
 • løytnantsuniform, sto hele tiden ved alteret og tok imot gjestene. Og til slutt kom bruden i klassisk hvit tyll. Forsamlingen tørket en tåre da de stemte i bryllupsalmen «Det er så yndig at følges ad
 • løytnants uniform, sto all the time at the altar and tok imot gjestene. And finally, the bride came in classic hvit tulle. The assembly shed a tear when they voted in the wedding hall 'It's so adorable to go along
 • Nonce
 • Nonce
 • For the bible tells me so
 • For Bibelen fortæller mig så
 • furloughed
 • furloughed
 • ubekendt pa adressen
 • unknown at the address
 • Dear Orsted Investments,
  I am interested in further information on how to invest with Orsted.
  Could you please direct me to the correct department where investment could be discussed?
 • Kære Orsted Investments,
  Jeg er interesseret i yderligere information om, hvordan man investerer med Orsted.
  Kan du venligst henvise mig til den rigtige afdeling, hvor investeringer kan drøftes?
 • snur
 • snout
 • axe
 • Økse
 • Kalrabi
 • Kalrabi
 • Jeg tænker på hvor dejlig du er!
 • I'm thinking about how nice you are!
 • Så har jeg en dobbelt ugerapport. To uger siden var jeg ude på en tredages tur. Vi vandrede fra kalø til Ebeltoft om halvanden dage med en nat ved en shelter. Jeg sov på stranden men det var lidt kold
 • Then I have a double weekly report. Two weeks ago, I was out on a three-day trip. We hiked from kalø to Ebeltoft in a day and a half with a night at a shelter. I slept on the beach but it was a bit cold
 • Baroniet Juellinge & Det Juelske Fideikommis
 • Baroniet Juellinge & The Judeo
 • slip and slide challenge
 • slip og slide udfordring
 • decimus punctus
 • decimus punctus
 • Mulch
 • Barkflis
 • 1 johan vibes beskrivelse av Akershus amt staar der om Egeberg
 • 1 johan vibes description of Akershus county standing there about Egeberg
 • Prestige
 • Prestige
 • You are a bitch
 • Du er en kælling
 • adelige
 • Nobles
 • Konventualinde
 • Conventionualin
 • Herrens veje
 • The Lord's Ways
 • axe time
 • øksetid
 • Pors
 • Pors
 • I am the sweedish grandmother
 • Jeg er den sweedish bedstemor
 • Omg xazepsane oloi edo gia gelia kai paixnidakia pou kanoume san morakia
 • Omg xazepsane oloi edo gia gelia kai paixnidakia pou kanoume san morakia
 • LEVERINGSFORM:
 • MODE OF DELIVERY:
 • Brazil nut
 • Brasilien møtrik
 • for those who followed the series alias, it’s as if arvin sloane, hired sark to defame jack bristow,
 • for dem, der fulgte serien alias, er det som om arvin Sloane, hyret sark at bagvaske jack børster,
 • matrikelgrænse
 • cadastral limit
 • arbejd
 • Work
 • Until Valhalla! We shall feast, drink, and fornicate with Valkyries until the end of time.
 • Indtil Valhalla! Vi skal fest, drikke og hore med Valkyries indtil udgangen af tid.
 • GOD STRIKKELYST
 • GOOD KNITTING
 • En “Knold” på vejen
  Naturbreve til sejlere og andet godtfolk
  ”af manden ved bålet”.
  Forord.
  Jeg havde i grunden ikke tidligere i mit liv forestillet mig, at jeg engang skulle til at skrive noget
  andre
 • A "Tuber" on the road
  Nature letters to sailors and other good people
  "by the man at the fire"
  Foreword.
  Basically, I had not imagined earlier in my life that I was about to write anything
  Other
 • Meny 1.

  Assorterte snitter med blant annet:
  Skagenrøre med dill, håndpillede reker, og sitron (gluten,laktose,egg,skalldyr)
  Laks røket på egen grill med eggerøre. (fisk,egg,laktose)
  Hjemmelagede karb
 • Meny 1.

  Assorted cuts with blant annet:
  Skagentube with dill, hand-peeled reker, and sitron (gluten, lactose, egg,shellfish)
  Salmon smoked on its own grill with egger ear. (fish,egg,lactose)
  Home-layered carb
 • warrior woman
 • kriger kvinde
 • Easy to do
 • Let at gøre
 • Er dine planer usikre? Vælg gratis afbestilling.

  Benyt dig af fleksible bookingmuligheder til din næste rejse.
 • Are your plans uncertain? Select free cancellation.

  Take advantage of flexible booking options for your next trip.
 • RYDDE OP
 • Clean up
 • Du skal heller ikke snydes
 • Nor should you be cheated
 • autocraftengineering
  #Twofortuesday . Do you have a worn out steering worm and peg on your 69-72 baywindow? If so head over to our website at www.autocrafteng.co.uk to grab some new ones that we have
 • autocraftengineering
  #Twofortuesday . Har du en slidt styremåm og pind på din 69-72 baywindow? Hvis ja hovedet over til vores hjemmeside på www.autocrafteng.co.uk at få fat i nogle nye, som vi har
 • I am proficient at Spanish, but I cannot speake German.
 • Jeg er dygtig til spansk, men jeg kan ikke tale tysk.
 • Happy Birthday ! I hope you have a wonderful day. We always pray for you and your happiness
 • Tillykke med fødselsdagen! Jeg håber, du har en dejlig dag. Vi beder altid for dig og din lykke
 • Celebrate 58th Wedding Anniversary 5.10!
 • Fejr 58-års bryllupsdag 5.10!
 • Happy 58th Wedding Anniversary 5.10!
 • Happy 58:e Bryllupsdag 5,10!
 • Vejledning for beboelse

  Vejledning vedrorende lejekontrakt til anvendelse I lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandese lejemal, og vaerelser I prvate udlejningsejendomme.
 • Residential guidance

  Guidance on leases for use in residential apartment rental agreements, including mixed rentals, and services to rental properties.
 • Vejledning for beboelse

  Vejledning vedrorende lejekontrakt til anvendelse I lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandese lejemal, og vaerelser I prvate udlejningsejendomme.
 • Vejledning til beboelse

  Vejledning vedrorende lejekontrakt til anvendelse I lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandese lejemal, og vaerelser I prvate udlejningsejendomme.
 • Mother Marcussen! Happy Birthday tomorrow 24.9.2020!
 • Mor Marcussen! Tillykke med fødselsdagen i morgen 24.9.2020!
 • Birthdays and Anniversaries
 • Fødselsdage og jubilæer
 • Søger en reserve mommy der kan aflaste min mommy som har meget travlt i tiden.

  Jeg savner at blive nusset og kælet for. Kun biologiske kvinder eller FTM skal skrive, alle andre spilder deres tid.
 • Looking for a reserve mommy who can offload my mommy which is very busy in time.

  I miss being cuddled and cuddled. Only biological women or FTM should write, everyone else wastes their time.
 • Pluff
 • Pluff
 • Plaffa
 • Plaffa
 • artier
 • artier
 • Also, kids face painting and arts and crafts will be available.
 • Også, børn ansigtsmaling og kunst og kunsthåndværk vil være til rådighed.
 • ljumske
 • ljumske
 • Tank cap
 • Tankdæksel
 • Tank top
 • Tank top
 • Tanklock
 • Tanklock
 • overvannsledning
 • overreaction
 • brannvann
 • brannvann
 • NJ. Er der aftalt stigning?
 • Nj. Has there been an agreed increase?
 • Ik denk I' m dat in liefde met een meisje I' valt; ve kwam nooit samen
 • Ik denk I'm dat in liefde met een meisje I' valt; ve kwam nooit samen
 • Keep smiling and look forward to seeing you back on the bike!
 • Hold smilende og ser frem til at se dig tilbage på cyklen!
 • 2 stk udstøbninger fjernes
 • Remove 2 pieces of casts
 • a cat and a horse eat
 • en kat og en hest spiser
 • en and og en
 • a duck and a
 • amenities
 • Faciliteter
 • I want to go to the market to buy fish
 • Jeg ønsker at gå til markedet for at købe fisk
 • kollega
 • Colleague
 • FN\'s verdensmål fylder år: Klimaet lider, og fremskridtene går for langsomt
  Verden har nu ti år til at nå FN\'s 17 verdensmål - Og der er lang vej endnu, siger eksperter.
 • UN's World Goals are turning year: climate is suffering and progress is slow
  The world now has ten years to reach the UN's 17 world goals - And there is a long way to go, experts say.
 • FN's verdensmål fylder år: Klimaet lider, og fremskridtene går for langsomt
  Verden har nu ti år til at nå FN's 17 verdensmål - Og der er lang vej endnu, siger eksperter.
 • FN's verdensmål 100: Klimaet lider og går for langsomt
  Verden har nu ti år til hos nå FN's 17 verdensmål - Og der er lang vej endnu, siger han.
 • prima solvplet
 • prima solvplet
 • Is dit nog beschikbaar?
 • Is your nog beschikbaar?