From:
To:
 
 

Danish Translator

 • breakfast bar
 • Morgenmad bar
 • That way i can bring the books into New Zealand with my free customs allowance
 • På den måde kan jeg bringe bøgerne ind i New Zealand med min gratis toldgodtgørelse
 • please invoice each volume separately
 • fakturer venligst hvert bind separat
 • Kildevæld
 • Sources
 • I have one more favor to ask
 • Jeg har endnu en tjeneste at spørge
 • Many thanks. I have paid with Paypal
 • Mange tak. Jeg har betalt med PayPal
 • Jeg tror, du skylder mig et billede af din Københavnercyke
 • I think you owe me a picture of your Copenhagen cycle
 • I believe you owe me a photo of your Copenhagen bike
 • Jeg tror, du skylder mig et billede af din Københavnercykel
 • Tak for din Danske sprog! Jeg startede undervisningen i dag!
 • Thank you for your Danish language! I started classes today!
 • do you have a table for two people
 • Har du et bord til 2 personer
 • do you have a table for 2 people
 • Har du et bord til 2 personer
 • Leisure does not agree with you.
  Mouth stuffed with garlic cloves
  “I have no work to push me,
  I have no love to hold me, I have no hope to lift me. Only cleaning—”
 • Fritid er ikke enig med dig.
  Mund fyldt med hvidløgsfed
  "Jeg har intet arbejde til at presse mig,
  Jeg har ingen kærlighed til at holde mig, jeg har intet håb om at løfte mig. Kun rengøring —"
 • I'm close to 70. I have bitten my nails since I was a kid. I find it so relaxing when I bite my nails, the feeling when I can bite a bit off is so nice, I don't know how to stop ever. I have posted pi
 • Jeg er tæt på 70. Jeg har bidt negle, siden jeg var barn. Jeg finder det så afslappende, når jeg bider negle, følelsen af, hvornår jeg kan bide lidt af, er så dejlig, jeg ved ikke, hvordan jeg skal stoppe nogensinde. Jeg har sendt pi
 • From your mail dated 24.06.2022 you mentioned that the sales/ buying cost of 20,000 DKK will be shared.
  We received sales documents from Mr Vindrup where we have been charged the full amount. Could
 • Fra din mail af 24.06.2022 nævnte du, at salgs-/købsomkostningerne på 20.000 kr. vil blive delt.
  Vi har modtaget salgsdokumenter fra hr. Vindrup, hvor vi er blevet opkrævet det fulde beløb. Kunne
 • We will attend to the required paperwork for the sale of Kodrivervej 24 as soon as we possibly can.
 • Vi vil tage os af det nødvendige papirarbejde til salg af Kodrivervej 24, så snart vi overhovedet kan.
 • Dear Mr Vinter
  Please accept my apologies for not replying earlier. We have had Covid in our family and have therefore not been able to organise the necessary copying, signing and scanning required.
 • Kære Hr. Vinter
  Accepter venligst mine undskyldninger for ikke at svare tidligere. Vi har haft Covid i vores familie og har derfor ikke været i stand til at organisere den nødvendige kopiering, signering og scanning, der kræves.
 • Hello friend, How are you doing? I would like to know you. My name is Bernard from living in Istanbul. What is your name?
 • Hej ven, hvordan har du det? Jeg vil gerne kende dig. Mit navn er Bernard fra at bo i Istanbul. Hvad hedder du?
 • Hej! Søger en fyr, der lige som mig er ærlig og seriøs. Du meget gerne alm bygget og også gerne lidt behåret, men ikke nogen kra...
 • Hello! Looking for a guy who, like me, is honest and serious. You very much like alm built and also like a little hairy, but not any kra...
 • furstrommings fuleer
 • furstrommings fuleer
 • Silk Mohair fra Sandnesgarn
  Korall, melert 4217
  § Sammen med Tynn Alpakka
  fra DA kode 173 pudderros
 • Silk Mohair from Sandnesgarn
  Korall, melert 4217
  § Together with Tynn Alpaca
  from DA code 173 powder roses
 • Silk Mohair fra Sandnesgarn
  Korall, melert 4217
  § Sammen med Tynn Alpakka
  fra DA kode 173 pudderrosa
 • Silk Mohair from Sandnesgarn
  Korall, melert 4217
  § Together with Tynn Alpaca
  from DA code 173 powder pink
 • How are your dogs going
 • Hvordan går det med dine hunde
 • Afvisning af ansøgning om tilladelse til en udenlandsk direkte investering efter investeringsscreeningsloven
  Erhvervsstyrelsen har den 18. marts 2022 modtaget jeres ansøgning på
  vegne af Ares Manageme
 • Rejection of the application for a permit for a foreign direct investment under the Investment Screening Act
  On 18 March 2022, the Danish Business Authority received your application for
  behalf of Ares Manageme
 • ta criss de face j'va la demolir
 • ta criss de face j'va la demolir
 • lempelse
 • Relaxation
 • workstation
 • Arbejdsstation
 • work station
 • arbejdsstation
 • Tankvogn
 • Tanker
 • Blonde warrior
 • Blond kriger
 • Retfærdig kriger
 • Just Warrior
 • Fair warrior
 • Retfærdig kriger
 • Próbujesz pobrać plik o rozmiarze 8,37 MB. Każdy plik powyżej 1 MB wymaga opłacenia kosztów trasferu
 • Próbujesz pobrać plik o rozmiarze 8,37 MB. Każdy plik powyżej 1 MB wymaga opłacenia kosztów trasferu
 • i love being all alone and eating grass
 • Jeg elsker at være helt alene og spise græs
 • hyggelig kollega
 • cozy colleague
 • Kommunikatør med et stærkt marketinggen, der er tryk i rollen som frontløber.
 • Communicator with a strong marketing gene, there is pressure in the role of frontrunner.
 • Kommunikatør med et stærkt marketinggen, der er tryk i rollen som frontløber.
  Jeg er kendt for at være en ansvarsfuld entusiast med et løsningsorienteret overblik, der elsker udfordringer
 • Communicator with a strong marketing gene, there is pressure in the role of frontrunner.
  I am known for being a responsible enthusiast with a solution-oriented overview who loves challenges
 • Dette er den mand, der styrer spejlet, hans navn er Yoru. Han ville bekæmpe enhver. Han vil kæmpe med alle,
 • This is the man who controls the mirror, his name is Yoru. He would fight anyone. He will fight with everyone,
 • ik wil je gewoon bedanken dat je in mijn wereld bent gekomen, ik beloof van je te houden en aleen van jou zolang je besluit bij mij te zin
 • ik wil je gewoon bedanken dat je in mijn wereld bent gekomen, ik beloof van je te houden en aleen van jou zolang je besluit bij mij te zin
 • Freue mich mein Privat Leben mit dir zuteilen.

  Melde dich ruhig, ich beiße nicht...
 • Freue mich mein Privat Leben mit dir zuteilen.

  Melde dich ruhig, ich beiße nicht...
 • mærkeligere ting
 • weirder things
 • Hej Kevin Collier,

  Dit domæne dns-master.co.uk er blevet migreret til one.com, men vi har bemærket, at du stadig skal opdatere konfigurationen af din DNS-server for at tillade zoneoverførsler fra axf
 • Hi Kevin Collier,

  Your domain dns-master.co.uk has been migrated to one.com, but we've noticed that you still need to update the configuration of your DNS server to allow zone transfers from axf
 • Mærkeligt at han skriver business only. Det var det ikke da jeg kiggede / ser lige på det❤️
 • Strange that he writes business only. It wasn't when I looked/looked right at it❤️
 • reginel
 • reginel
 • kummen
 • Basin
 • velothe
 • Velothe
 • Det er svært og smertefuldt, og det vil det altid være, når man har været sammen i mange år. Men vi måtte erkende, at vi var vokset fra hinanden, siger Bjarne Henriksen om bruddet og sin nu ekskone
 • It's hard and painful, and it always will be when you've been together for many years. But we had to admit that we had grown apart, says Bjarne Henriksen about the breakup and his now ex-wife
 • Bjarne har bedt om at blive fritaget, da han skal skilles, stod der ligeud i den pressemeddelelse, han via sin agent sendte ud i sommeren 2010, hvor han altså aflyste en forestilling på grund af
 • Bjarne has asked to be exempted, as he is to be divorced, it said bluntly in the press release he sent out via his agent in the summer of 2010, where he thus canceled a performance due to
 • Mountain Man
 • Bjergmand
 • 4.1 The Parties agrees that the Recipient and / or its Representatives shall not, directly or indirectly, engage or solicit any employee, director or officer of the Disclosing Party or any of its
 • 4.1 Parterne er enige om, at Modtageren og/eller dennes Repræsentanter ikke direkte eller indirekte må engagere eller anmode om nogen medarbejder, direktør eller officer i den Afslørende Part eller nogen af dens
 • Helper
 • Hjælper
 • aarhus
 • Aarhus
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.
 • "Different types of energies are available to enjoy.
  This summer, why don't you recharge your batteries with Smartbox, thanks to the fresh air and the warmth of the sun?
  Re-charge your batteries
 • "Forskellige typer energier er tilgængelige for at nyde.
  Hvorfor oplader du ikke batterierne denne sommer med Smartbox takket være den friske luft og solens varme?
  Genoplad batterierne
 • almægtig
 • almighty
 • Tak for din tilmelding. Vi er så spændte på at glæde dig inspirerende nyhedsbreve!
 • Thank you for signing up. We are so excited to welcome you inspiring newsletters!
 • Hvorfor modtager du denne e-mail?
 • Why are you receiving this email?
 • Du er tilmeldt vores nyhedsbrev
 • You are subscribed to our newsletter
 • UPS - VI KAN IKKE FINDE DEN SIDE DU LEDER EFTER!
 • OOPS - WE CAN'T FIND THE PAGE YOU'RE LOOKING FOR!
 • faeries dancing upon blossoms
 • faeries danser på blomster
 • Boil the pasta, drain.
  Make the cheese sauce by combining a fat (butter), and starch (flour), then whisking in the milk products.
  Cook the sauce until it’s nice and thick.
 • Kog pastaen, afløb.
  Lav ostesaucen ved at kombinere et fedt (smør) og stivelse (mel), og pisk derefter mælkeprodukterne i.
  Kog saucen, indtil den er pæn og tyk.
 • halvtag
 • half-roof
 • Penalhus
 • Pencil case
 • Ellers rigtig dejligt hus med alle bekvemligheder! Området er dejligt med mange gode vandreturer og udsigter.
 • Otherwise really nice house with all the conveniences! The area is lovely with many good walks and views.
 • Man kan mærke fjedrene igennem dem, og det er lidt for mørkt, et tagvindue eller to i stuen ville løse problemet. Eller
 • You can feel the springs through them and it's a little too dark, a roof window or two in the living room would solve the problem. Or
 • Rigtig god tur, dejligt hus, eneste minusser er at top-madrasserne er for tynde. Man kan mærke fjedrene igennem dem, og det er lidt for mørkt, et tagvindue eller to i stuen ville løse problemet. Eller
 • Really good trip, nice house, only minuses are that the top mattresses are too thin. You can feel the springs through them and it's a little too dark, a roof window or two in the living room would solve the problem. Or
 • Hvad har du pa kniple braetter?
 • What do you have pa t truncheon braette?
 • Hvor laenge de kniplet?
 • How laenge de kniplet?
 • har du vaeret til Kniplings festival foer?
 • have you been to Knipling's festival lining?
 • Lækker softice med sprøde kammerjunkere og koldskålsauce. Se det er smagen af dansk sommer. På menuen fra d. 5/4.
 • Delicious soft ice cream with crispy chamber junkers and cold dish sauce. See it is the taste of Danish summer. On the menu from 5/4.
 • Dream as if you will live forever
 • Drøm som om du vil leve for evigt
 • Det er mange innlegg på facebook om frostvæske (som jeg heretter vil kalle kjølevæske) og hva man
  skal bruke. Jeg konsentrerer meg om Volvo Penta dieselmotorer, da det ser ut til at det er de det er
  m
 • It is many innlegg on facebook about antifreeze (which I heretter will kalle kjølevæske) and what to do
  must bruke. I'm connrating on Volvo Penta diesel engines, as it looks like they are
  m
 • Volvo Penta og kjølevæske
  Artikkelforfatter Tor Linnerud
  Det er mange innlegg på facebook om frostvæske (som jeg heretter vil kalle kjølevæske) og hva man
  skal bruke. Jeg konsentrerer meg om Volvo Pen
 • Volvo Penta and kjøle fluid
  Article writer Tor Linnerud
  It is many innlegg on facebook about antifreeze (which I heretter will kalle kjølevæske) and what to do
  must bruke. I'm ringing about the Volvo Pen
 • White wonder
 • Hvidt vidunder
 • Pickering
 • Pickering
 • bicycle
 • cykel
 • arugula
 • sennepskål
 • 13.3.1 En Part er uden ansvar overfor den anden Part, såfremt der foreligger Force Majeure. Som Force Majeure anses blandt andet krig, væbnede konflikter og mobilisering, optøjer, naturkatastrofer, ep
 • 13.3.1 A Party shall be liable to the other Party in the event of Force Majeure. Force Majeure includes war, armed conflicts and mobilization, riots, natural disasters, EP
 • The green door
 • Den grønne dør
 • De; er så flot og kan du oplyse hvor jeg kan få fat i opskriften Mhv Maj-Britt
 • They; is so nice and can you state where I can get hold of the recipe Mhv Maj-Britt
 • Principles of the organization
  The organization is independent, non-governmental, non-profit and addresses peoples seeking to spread the culture of just peace between nations, establish the rules of p
 • Principper for organisationen
  Organisationen er uafhængig, ikke-statslig, non-profit og henvender sig til folk, der søger at sprede kulturen for retfærdig fred mellem nationer, etablere reglerne for p
 • Söguheimurinn sem Guðrún Eva Mínervudóttir dregur upp fyrir lesanda í Aðferðum til að lifa af er kyrrlátur en á sama tíma þrunginn lífi eins og síðsumarið sjálft; í honum streða hundar í taumi á meðan
 • Söguheimurinn sem Guðrún Eva Mínervudóttir dregur upp fyrir lesanda í Aðferðum til að lifa af er kyrrlátur en á sama tíma þrunginn lífi eins og síðsumarið sjálft; í honum streða hundar í taumi á meðan
 • Pregnant
 • Pregnant
 • Pregnancy
 • Pregnancy
 • hoot
 • tude
 • makakaber
 • Macaques
 • Basic
 • Grundlæggende
 • Belastning
 • Load
 • Kaereste
 • Kaereste
 • sender en rykker
 • sends a reminder
 • where is a bank machine
 • hvor er en bankmaskine
 • than you
 • end dig
 • Where is the castle?
 • Hvor er slottet?
 • Egil Aunsson van Varmland Koning van Uppland
  530–
 • Egil Aunsson van Varmland Koning van Uppland
  530–
 • House Of Frogs
 • Frøernes Hus
 • Beer
 • Øl
 • There's eating and drinking, shooting and hunting.
  Diana knows the game, but this year, things will be profoundly different.
 • Der er at spise og drikke, skyde og jage.
  Diana kender spillet, men i år bliver det helt anderledes.
 • The marriage between Princess Diana and Prince Charles has long since grown cold.
  Though rumors of affairs and a divorce abound, peace is ordained for the Christmas festivities at the Queen's estate.
 • Ægteskabet mellem prinsesse Diana og prins Charles er for længst blevet koldt.
  Selvom rygter om affærer og en skilsmisse florerer, er der indstiftet fred til julefestlighederne på dronningens gods.
 • the troubled mind
 • det urolige sind
 • the troubled brother
 • den urolige bror
 • Ikke alle de undskyldninger, bare skaf nogle dollars
 • Not all the excuses, just get some dollars