No settings found.

Danish Translator
From:
To:
 
 

Danish Translator

 • I am teaching my pet hamster tricks and now he can play the banjo
 • Jeg underviser mit kæledyr hamster tricks og nu kan han spille banjo
 • Det ar ikke so vanskelig
 • It scars not so difficult
 • Nu rabler det da fuldstændig for den cirkus klovn - han er da helt ude i hampen
 • Now it's completely ravibbling for that circus clown - he's all out in the hemp.
 • things that could have been brought to my attention yesterday
 • ting, der kunne have været bragt til min opmærksomhed i går
 • Efbs Disjtupqifs:
 • Efbs Disjtupqifs:
 • detblivergodtigen
 • its
 • Your are a monkey's anus
 • Du er en abe 's anus
 • strøm ikone bremse
 • power icon brake
 • Ström av gunstig består på strå ikone ikon
 • Ström av favorable consists on straw icon icon
 • Strömung Strömung Ström Sensur. 133 likes. Sensur er ei gruppe som består av 5 medlemmar. Nemner i fleng: Ann Kristin, Martin, Sverre, Aleksander og Arild. Gruppa blei stifta...
  Sensur. 133 likes.
 • Strömung Strömung Ström Sensur. 133 likes. Sensur is an group that consists of 5 members. Nemner in fleng: Ann Kristin, Martin, Sverre, Aleksander and Arild. Gruppa blei stifta...
  Sensur. 133 likes.
 • amazing human being
 • fantastisk menneske
 • cool dude
 • cool dude
 • Hvis du ønsker at ændre din e-mail-adresse
 • If you want to change your e-mail address
 • Fortrolighedspolitik ,klik her.
 • Privacy Policy ,click here.
 • Greyhound
 • Greyhound
 • får sikkert ingen men af blodproppen i hjernen. fået mr scanning som var fin, ct scanning af hals pulsåre som også er fin. og udvendig ultralyd undersøgelse af hjertet som var fin. Så fik jeg en slang
 • probably get none but from the blood clot in the brain. got mr. scan which was fine, ct scan of the neck artery which is also fine. and external ultrasound examination of the heart which was fine. Then I got a slang
 • navnedag
 • name day
 • ikon ikone
 • icon icon
 • strom strøm
 • strom power
 • ja strå gunstig
 • yes straw favorable
 • brems bremse ja holla hallo daag god dag
  dansk norsk
 • brems brake ja holla hello daag good day
  Danish Norwegian
 • Telefon formand
 • Phone Chairman
 • En rct all― dcig,llncn Ldct undcrs② gt f¨ sk stcdnavmcりpC Cr navnc pa― ●0 1 Navnc
  af dcnncりPc fOrckommcr i alc skandhavЪ kc sprogoコd瓢cr― badc ddligcrc og nuti
  dlgc― og i dcn hcllsccndc cr stcdnavncりPc
 • En rct all, dcig,llncn Ldct undcrs(2) gt f ̈ sk stcdnavmc啦pC Cr navnc pa) ●0 1 Navnc
  by dcnnc啦Pc fOrckommcr i alc skandhav kc sprogo啦d啦cr, badc ddligcrc and nuti
  dlgc, and in dcn hcllsccndc cr stcdnavnc啦Pc
 • \"Toften rundt\"
  ―Et blik pa fbroske stednavne pa― Jo/
 • \"Toften around\"
  A glance at fbroske place names on the
 • "Toften rundt"
  ―Et blik pa fbroske stednavne pa― Jo/
 • "Toften around"
  A glance at fbroske place names on the
 • bremse dansk norsk
 • brake Danish Norwegian
 • Som du kan se er det ikke det nemmeste at gennemskue - når de sender så mange forskellige fakturaer og opgørelser, men på min oversigt (5 Outstanding LIV-ING 2.4.20)ser det ud til at vi skylder :
 • As you can see it is not the easiest to see through - when they send so many different invoices and statements, but on my overview (5 Outstanding LIV-ING 2.4.20)it seems that we owe :
 • TRÆK alle vedhæftninger ( bilag ) ud på skrivebordet, så kan du åbne dem hver for sig og evt. få Charlotte til at printe dem ud for dig?
 • DRAG all attachments (attachments) onto the desktop, and you can open them separately and, if necessary, open them separately. Get Charlotte to print them out for you?
 • Nu har jeg været på detektivarbejde for at prøve at finde hoved og hale i Deepak's fakturaer, og hvad vi reelt skylder
 • Now I've been on detective work to try to find the head and tail in Deepak's invoices and what we really owe
 • darken
 • darken
 • Big violet rubber boat
 • Stor violet gummibåd
 • Happy Birthday!!
 • Tillykke med fødselsdagen!!
 • Yoghurt and berores om mulighederne mobning commute
 • Yoghurt and beroed about the possibilities bullying commute
 • Traditionen tro skulle Berit og jeg luftes i det gode vejr på torsdag
 • The tradition was to berit and I aired in the good weather on Thursday
 • har samme naeringsvaerdi som hver af de paa dette billede gengivne fodevarer i de anførte kvantiteter
 • have the same value of the value of the value of the food as each of the feet indicated in that image;
 • We apologize for the inconvenience
 • Vi beklager ulejligheden
 • Star Wars: Episode III Revenge of the sith
 • Star Wars: Episode III Revenge of the sith
 • God bless you, I'm a better person for knowing you!
 • Gud velsigne dig, jeg er en bedre person for at kende dig!
 • No idea what you mean
 • Ingen idé om hvad du mener
 • My drink
 • Min drink
 • gunstig god daag dag ja hallo holla
 • favorable good daag day ja hello holla
 • Anders Nielsen

  AttachmentsApr 1, 2020, 6:13 AM (1 day ago)

  to me

  - - - - - -

  Med venlig hilsen
 • Anders Nielsen

  AttachmentsApr 1, 2020, 6:13 AM (1 day ago)

  to me

  - - - - - -

  Yours sincerely
 • efterfølgere
 • Successors
 • Big purple rubber boat
 • Stor lilla gummibåd
 • Landnám og upphaf allsherjarríkis. In Sigurdur Líndal (ed): Saga Íslands Reykjavík:
 • Landnám and upphaf allsherjarríkis. In Sigurdur Líndal (ed): Saga Íslands Reykjavík:
 • Sofapuf
 • Sofapof
 • Stay safe and well.
 • Hold dig i sikkerhed og godt.
 • common
 • Fælles
 • segg
 • segg
 • Hey friend, nice to meet you too!
 • Hey ven, rart at møde dig også!
 • Jussipussi
 • Jussipussi
 • sienna_millers_plockar_cigaretter_fran_gatan
 • sienna_millers_plockar_cigaretter_fran_gatan
 • Svovldioxid
 • Sulphur dioxide
 • skibe
 • Ships
 • Milenaxxll Feels comfortable on the bed and since she has no clothes on she feels a bit cold so she warms herself up by tugging her cunt lips with a dildo
 • Milenaxxll Føles behageligt på sengen, og da hun ikke har noget tøj på, føler hun sig lidt kold, så hun varmer sig selv op ved at trække sine kusse læber med en dildo
 • I would like six apple pies
 • Jeg vil gerne have seks æbletærter
 • Hauptverwaltung Aufklärung - Ozonloch, Waldsterben, Klimahysterie, Atomunfall, Masseneinwanderung & Bevölkerungszuwachs, Voodoo, Weltrettung, Volksverdummung.
 • Hauptverwaltung Aufklärung - Ozonloch, Waldsterben, Klimahysterie, Atomunfall, Masseneinwanderung & Bevölkerungszuwachs, Voodoo, Weltrettung, Volksverdummung.
 • Geavanceerde analyses dragen bij aan betere beheersing zorgkosten bij CZ
 • Geavanceerde analyses dragon bij aan betere beheersing zorgkosten bij CZ
 • Facebook og Youtube er lige nu en effektiv stopklods for at hele Danmark får Fitness motion


  Kære Susan og Mark

  Jeg skriver til jer med et nødråb. Verden er gået grassat. Intet er lige nu som vi
 • Facebook and Youtube are right now an effective stop-block for the whole of Denmark to get Fitness exercise

  Dear Susan and Mark

  I'll write to you with a distress call. The world has gone rampant. Nothing is right now like we
 • He then envisioned the demand for milk chocolate
 • Han forestillede sig efterspørgslen efter mælkechokolade
 • Kindest regards
 • Venlige hilsner
 • Thankyou so much for your lovely email
 • Tak så meget for din dejlige e-mail
 • Thankyou for your lovely email
 • Tak for din dejlige e-mail
 • DU SENDER DIN KOMMENTAR FOR HURIGT, VENT LIDT OG TRYK SKRIV KOMMENTAR IGEN
 • YOU POST YOUR COMMENT TOO HURIGT, WAIT A WHILE AND PRESS WRITE COMMENT AGAIN
 • Vise ansvar for folk omkring dig. Kan du få en hverdag til at hænge sammen? Penge,rengøring, mad, venner og familie.
 • Show responsibility for the people around you. Can you make a weekday hang together? Money,cleaning, food, friends and family.
 • Det at flytte hjemmefra, er et tegn på du er ved at blive voksen. Du skal til at stå på egne ben, og lave dine egne regler for dig selv.
 • Moving away from home is a sign you're growing up. You're about to stand on your own two feet and make your own rules for yourself.
 • I don't see the problem
 • Jeg kan ikke se problemet
 • Uddannelse for mig er en vigtig ting, at vise man gerne vil stå på egne ben. Ikke altid få hjælp, af sine forældre til alt.
 • Education for me is an important thing, to show you want to stand on your own two feet. Not always get help, by his parents for everything.
 • jeg har en drøm, om at få min egen lejlighed. Som 18-årig , være i gang med at tage en uddannelse. Tjene mine egne penge, og sørger for mig selv.
 • I have a dream to get my own apartment. At 18, be in the process of taking an education. Earn my own money and take care of myself.
 • strøm strom
 • power strom
 • Farting
 • Farting
 • Livet på frømandsskolen var hårdt og planlagt ned til mindste detalje. Til tider varede natøvelserne indtil næste morgen, hvor næste dags program startede, og så måtte de gennem en ny dags strabadser
 • Life at the frogman's school was hard and planned down to the last detail. At times, the night exercises lasted until the next morning, when the next day's programme started, and then they had to go through the hardships of a new day.
 • Het spijt ons, maar de opgevraagde pagina zit vast op het moment en het kan niet worden gevonden.
  Als je vindt dat je dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, neem dan contact op met onze technische o
 • Het spijt ons, maar de opgevraagde pagina zit vast op het moment en het can niet worden gevonden.
  Als je vindt dat je dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, neem dan contact op met onze technische o
 • legal advice
 • juridisk rådgivning
 • regulator
 • Regulator
 • real estate
 • fast ejendom
 • real estate regulator
 • ejendomstilsynsmyndighed
 • Stay safe.
 • Hold dig i sikkerhed.
 • fucking bastard
 • fucking bastard
 • hængsler
 • Hinges
 • hengsler
 • hengsler
 • fanger fisker
 • prisoners fishing
 • This was a game changer
 • Dette var en game changer
 • gamechanger
 • gamechanger
 • Sjöunda
 • Sjöunda
 • gerade response gestreept pesci a proceda
 • gerade response gestreept pesci a proceda
 • i love you mad
 • Jeg elsker dig gal
 • Loft
 • Ceiling
 • Der snorkes for fuld udblæsning på sofaen
 • There is a full blow-out on the sofa
 • I am an ER MD in New Orleans. Every one of my colleagues have now seen several hundred Covid 19 patients and this is what I think I know:

  Clinical course is predictable.
  2-11 days after exposure (day
 • Jeg er en ER MD i New Orleans. Hver eneste af mine kolleger har nu set flere hundrede Covid 19 patienter, og det er, hvad jeg tror, jeg ved:

  Klinisk kursus er forudsigeligt.
  2-11 dage efter eksponering (dag
 • Herrenknecht
 • Herrenknecht
 • cloche
 • Cloche
 • dansk norsk gunstig daag dag god
 • danish Norwegian favorable daag day good
 • Hmm okay, abere ko kin kohun aso, konko onkin kohun odo, oro tokete baba ile so ni ile ngbo, oya go to the store and get me the card tori wipe eni mu oti ni oti npa, ori kinpa igo
 • Hmm okay, abere ko kin kohun aso, konko onkin kohun odo, oro tokete baba ile so ni ile ngbo, oya go to the great and get me the card tori wipe eni mu oti ni oti npa, ori kinpa igo
 • i’m vika
 • Jeg er vika
 • you are so beautiful
 • Du er så smuk
 • Elisif barn 1/12, född: 1882-11-28 på Kungsholmen.
  Mor: Kristina Bydén, Johansson född 1864-03-14, i Fröskog, Älvsborgs län,
  död 1912-10-05 på Kungsholmen.
  Fader
 • Elisif child 1/12, född: 1882-11-28 at Kungsholmen.
  Mother: Kristina Bydén, Johansson född 1864-03-14, in Fröskog, Älvsborgs län,
  död 1912-10-05 at Kungsholmen.
  Father
 • i much desire to speak with him
 • Jeg meget lyst til at tale med ham
 • #COVID19 Er du nordmann og befinner deg fortsatt i USA? Regjeringen anbefaler å returnere til Norge. Situasjonen er i rask utvikling. Det er færre rutefly til Europa, og kanskje du må finne ny reiseru
 • #COVID19 Are you nordmann and are you still in the United States? The regjeringen recommends stream return to Norway. The situasjonen is in quick development. There are fewer scheduled flights to Europe, and you can't get to do it again.
 • condolences my good friend
 • kondolerer min gode ven