From:
To:
 
 
 

Greek Translator

 • tracky
 • tracky
 • exciteable
 • exciteable
 • XRONIA POLLA IN OLLOYS TOUS GIORGOYS
 • XRONIA POLLA IN OLLOYS TOUS GIORGOYS
 • ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΟΡΓΟΥΣ
 • XRONIA POLLA IN OLLOYS TOUS GIORGOYS
 • vaporize


 • εξάτμιση
 • vapor

 • ατμός
 • vapor store
 • ατμός κατάστημα
 • Ximeroi
 • Ximeroi
 • καλά είμαι μακριά για ένα ντους τότε στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις για να τρέξει την ελπίδα μου αίματα είναι όλα καλά αυτή τη φορά και να έχουν μερικές καλές ειδήσεις για μένα να έχουν μια ωραί
 • well I'm off for a shower then in the hospital for some tests to run my bloods hope all is well this time and have some good news for me to have a nice body
 • well i am off for a shower then to hospital for some tests to be run hope my bloods are all good this time and they have some good news for me have a nice day people
 • καλά είμαι μακριά για ένα ντους τότε στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις για να τρέξει την ελπίδα μου αίματα είναι όλα καλά αυτή τη φορά και να έχουν μερικές καλές ειδήσεις για μένα να έχουν μια ωραία μέρα άνθρωποι
 • its the greek blood malaka
 • είναι το ελληνικό αίμα ΜΑΛΑΚΑ
 • Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένα! Να σε χαίρονται όλοι αυτοί που αγαπάς.
 • Happy birthday and happy! To enjoy all those you love.
 • I love my wife zafeera I miss her like crazy every day I wish she was home with me always
 • Λατρεύω μου zafeera γυναίκα που θα λείψει σαν τρελός καθημερινά, θα ήθελα να ήταν μαζί μου πάντα στο σπίτι
 • the titan
 • Τιτάν
 • Prometheus by Max Masiello
 • Προμηθέα από Max Masiello
 • Our international private investment source have 40 offices across the globe and deals in all major currency . Our minimum funding is $10 million and we prefer 100% funding of the projects in debts or
 • Μας πηγή διεθνών ιδιωτικών επενδύσεων έχουν 40 γραφεία σε όλη την υδρόγειο και προσφορές σε κάθε σημαντικό νόμισμα. Ελάχιστη χρηματοδότηση μας είναι 10 εκατομμύρια δολάρια και να προτιμούμε 100% χρηματοδότηση των έργων σε χρέη ή
 • Seven Sins
 • Επτά αμαρτίες
 • I believe it is a matter of respect to try to speak to someone who has touched your life in their native language when possible George.
 • Πιστεύω ότι είναι θέμα σεβασμού για να προσπαθήσει να μιλήσει σε κάποιον που έχει αγγίξει την ζωή σας στη μητρική τους γλώσσα, όταν είναι δυνατόν Γιώργος.
 • It is a matter of respect to try and speak to those who have touched your in their language i would think George.
 • Είναι θέμα σεβασμού για να προσπαθήσουμε και να μιλήσει σε όσους έθιξαν σας στη γλώσσα τους θα ήθελα να πιστεύω Γιώργος.
 • Goodnight my lovely
 • Καληνύχτα μου, υπέροχο
 • eykuoc
 • eykuoc
 • So good to speak with you my brother.
 • Τόσο καλό να μιλήσω μαζί σας τον αδελφό μου.
 • μένος
 • fierceness
 • κουρασ
 • koyras
 • film capacitor
 • ταινία πυκνωτή
 • αυτο συνεβει μια μονο φορα αλλα το φταιξιμο δεν ειναι δικο μου.ελπιζω να μου στειλεις τη λυχνια Cossor CV1120 SU2150A
 • Auto synebei a mono fora but the ftaiximo is not my own. I hope my steileis to the CV1120 SU2150A lychnia Cossor
 • Dear Tula,
 • Αγαπητέ Τούλα,
 • ΘΕΣ/ΚΗΣ 16 (ΝΤΕΠΩ) - ΕΛΤΑ
 • THES/KIS 16 (NTEPW)-ELTA
 • Uncle George
 • Ο Γιώργος ο θείος
 • Thank you very much for your mail.Please give our love and kisses too everyone.
  Aunt m
 • Σας ευχαριστώ πολύ για το ταχυδρομείο σας.Παρακαλώ δώστε μας αγάπη και φιλιά πάρα πολύ όλους.
  Θεία m
 • Gratulerer med navnedagen
 • Gratulerer med navnedagen
 • Ρωμαίοι
 • Romans
 • αναστήθηκε
 • resurrected
 • σε τάφο που ήταν σκαλισμένος στο βράχο.
 • in a tomb that was sculpted in the rock.
 • In Praise of a Capable Wife


  10 Who can find a capable wife?[a]
  She is far more precious than jewels.[b]
  11 The heart of her husband trusts in her,
  and he will not lack anything good.
  12 She rewards
 • Τον έπαινο του μια ικανή γυναίκα 10 που μπορεί να βρει μια ικανή γυναίκα;[α] αυτή είναι πολύ πιο πολύτιμο από κοσμήματα.[b] 11 εμπιστεύεται η καρδιά του συζύγου της σε αυτήν, και ότι θα στερείται τίποτα καλό.
  12 αυτή ανταμείβει
 • me polles thermes euxes

 • polles thermes euxes me
 • Για τα παιδάκια των ελλήνων που μπήκαν οι πατεράδες των φυλακή εξαιτίας του αλβανού κατά συρροήν δολοφόνου και τώρα δεν έχουν να φάνε, ΔΕΝ βάζετε κανένα άρθρο. Αλλά οι εκλογές πλησιάζουν και η Ελληνικ
 • For the children of Greeks who took the fathers of prison because of Albanian killer successively and now you don't have to eat, you don't put any article. But elections are approaching and the Ind
 • ταφή του Κυρίου
 • burial of the Lord
 • αμαρτία
 • Sin
 • Και η γη τραντάχτηκε.
 • And the Earth trantachtike.
 • κουρασμενη
 • koyrasmeni
 • amalgamation of many natural characteristics
 • συγχώνευση της πολλά φυσικά χαρακτηριστικά
 • It's all greek to you
 • Είναι ακατάληπτη για σας
 • foresight, creativity, luck and a dedication to hard work
 • διορατικότητα, η δημιουργικότητα, η τύχη και η αφοσίωση στην σκληρή δουλειά
 • oypeoeiahe
 • oypeoeiahe
 • I am currently researching the Qatar infrastructure and underground construction market for an event that I’m producing and came across useful information about several projects that have just started
 • Αυτή τη στιγμή είμαι ερευνά το Κατάρ υποδομής και υπόγεια κατασκευαστική αγορά για ένα γεγονός που εγώ είμαι παραγωγής και συνάντησα τυχαία χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα έργα που ξεκίνησαν
 • Dear Member,
  I am currently researching the Qatar infrastructure and underground construction market for an event that I’m producing and came across useful information about several projects that have
 • Αγαπητέ μέλος, προς το παρόν είμαι έρευνα Κατάρ υποδομής και υπόγεια κατασκευαστική αγορά για ένα γεγονός που εγώ είμαι παραγωγής και συνάντησα τυχαία χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα έργα που έχουν
 • imitate
 • μιμηθούν
 • Yurie's Graduation Recital
 • Βοήθεια του Yurie αποφοίτηση αιτιολογική σκέψη
 • στρώματα
 • layers
 • αεροστρωμα κατακλισης
 • aerostrwma kataklisis
 • στρώμα
 • layer
 • Χρονια πολλα και καλα σε ολους, γιατι μπορει να μη σας λενε ολους ''Γιωργο/Γεωργια'' αλλα γιορταζει σιγουρα ο διπλανος σας!
 • Best wishes and Merry at all, why can not you say everyone '' Giorgo/Georgia '' but definitely the diplanos celebrates you!
 • Χρονια Πολλα σε ολους με υγεια!!!! Ο,τι επιθυμει ο καθενας ξεχωριστα..
 • Best wishes to everyone with health!!!! What wishes the kathenas seperately.
 • Tell me and I forget. Teach me and I remember. Engage me and I learn.
 • Πες μου και εγώ ξεχνάμε. Διδάξτε μου και θυμάμαι. Συμμετάσχουν μου και μάθετε.
 • Victory tomorrow.
 • Νίκη αύριο.
 • hello my name is mia
 • Γεια σας το όνομά μου είναι μια
 • the bike, then the correct charge should be 'theft'.
 • το ποδήλατο, τότε τη σωστή χρέωση πρέπει να «κλοπή».
 • intention occur. If it occurred upon the violent punching of the youth from the bicycle, then 'robbery' could be proved, but if the 'dishonest' intention occurred when walking back and coming across t
 • πρόθεση να συμβεί. Εάν αυτό συνέβη κατά του βίαιες διάτρησης της νεολαίας από το ποδήλατο, τότε θα μπορούσε να αποδειχθεί «ληστεία», αλλά αν η πρόθεση της «ανέντιμους» παρουσιάστηκε κατά την περπάτημα πίσω και να έρχονται σε όλη τ
 • the two corresponded with the facts of the case to either find 'theft' or 'robbery'. The bike was obviously 'appropriated', as defined in the TA 1968 but where did the necessary 'dishonest' intention
 • οι δύο αντιστοιχούσε με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης να βρείτε «κλοπή» είτε «ληστεία». Το ποδήλατο είχε προφανώς «διατεθεί», όπως ορίζεται στο το 1968 τα αλλά πού το απαραίτητο «ανέντιμους» πρόθεση
 • pharmaka
 • pharmaka
 • From our studies one of the fundamental concepts of criminal law is the coincidence of the actus reus to the mens rea. One of the things the Court of Appeal had to decide was how the coincidence of th
 • Από τις μελέτες μας μία από τις θεμελιώδεις έννοιες του ποινικού δικαίου είναι η σύμπτωση της το actus reus να mens rea. Ήταν ένα από τα πράγματα που το Εφετείο έπρεπε να αποφασίσει πώς η σύμπτωση της ου
 • Αγαπη δεν μπορω να εχω θα διαρκεσει για παντα μεσα μου
 • I got no love will last forever in me
 • Χρονια Πολλά χριστός ανέστη με υγεία k αγάπη η χαίρεσαι t γιορτή s πολύχρονος
 • Years Many Christos anesti with love happy health k t s polychronos celebration
 • Αγαπη δεν μπορει να εχω θα διαρκεσει για παντα μεσα μου
 • Love can not I will last forever in me
 • Αγαπη δεν μπορα να εχω θα διαρκεοει για παντα μεοα μου
 • Love Bora to I would not diarkeoei my meoa forever
 • Αγαπη δεν μπορα να εχω θα
 • Love Bora to I will not
 • Διεξαγωγές φιλικών
 • Eco-legal
 • Διεξαγωγές φιλικών αγώνων και εσωτερικών πρωταθλημάτων
 • Legal racing and home friendly leagues
 • Απευθύνεται
 • Addressed
 • The five best insults ever dished out by the Bard
 • Οι πέντε καλύτερες προσβολές ποτέ dished έξω από τον βάρδο
 • spidergram
 • Ιστόγραμμα
 • We went to Cartmel and we saw the Priory. It had scaffolding inside as the were replacing a lot of timbers in the roof
 • Πήγαμε να Cartmel και είδαμε το κοινόβιο. Είχε ικριώματα μέσα ως το αντικαθιστά πολλά ξύλα στην οροφή
 • I was busy in my garden
 • Ήμουν απασχολημένος στον κήπο μου
 • click to add 1 salt
 • Κάντε κλικ για να προσθέσετε αλάτι 1
 • pelts
 • γούνες
 • Βασική αδυναμία του Συντάγματος είναι η αναγνώριση της ιδιότητας του μέλους εθνικής ομάδας και όχι η αναγνώριση της ιδιότητας του ατόμου–πολίτη της Δημοκρατίας η οποία αποτελεί βασικό θεμέλιο λίθο της
 • The Constitution's main weakness is the recognition of membership in the national team and not the recognition of a person's property – a citizen of the Republic which is a key cornerstone of
 • may God bless you, mom
 • ο Θεός ευλογεί εσάς, μαμά
 • ενησχιση αμαξωματος
 • enischisi amaxwmatos
 • Tassos is a Partner, based in Athens, Head of the Transaction Advisory Services practice in Greece and Sub-area leader for Valuation & Business Modelling Services of EY Central & Southeast Europe (CSE). He has over 18 years of financial & valuation advis
 • Τάσος είναι ένας εταίρος, με έδρα την Αθήνα, επικεφαλής της πρακτικής συναλλαγή συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και την επιμέρους ζώνη ηγέτης για αποτίμηση & επιχειρήσεων μοντελοποίηση υπηρεσίες του EY κεντρική & Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΧΑΚ). Έχει πάν
 • ΤΟΥΛΟΥΖ – ΛΥΩΝ: Καλό το φεγγάρι της Λυων με σούπερ νίκη το 1-0 επί της πολύ Παρι στο τελευταίο παιχνίδι του Σαμπιονα. Εξαιρετική εικόνα στα 5 τελευταία ταξίδια της με 4 νίκες 1 ισοπαλία. Η Τουλουζ έρχ
 • TOYLOYZ – SOFA LION: Good Moon of sofa lion with Super winning 1-0 over very Paris in the last game of Sampiona. Excellent picture in the last 5 trips with 4 WINS and 1 tie. The Toyloyz come to your ER w
 • ο χώρος σας
 • your space
 • lurve this riddim
 • Lurve αυτό riddim
 • Fertilize 12 rice for animal feed we can brig
 • Λιπάνετε 12 ρύζι για ζωοτροφές μπορούμε brig
 • καλός
 • good
 • They are known as Ama, and if you’ve dipped into Messy Nessy’s archives, you will have already met the few ladies still left in Japan that still make their living (well into their 90s) by filling the
 • Είναι γνωστοί ως Ama, και αν έχω βυθιστεί ακατάστατο Nessy αρχεία, σας θα έχουν ήδη εξαντλήσει το μερικές κυρίες που ακόμη έμειναν στην Ιαπωνία που εξακολουθούν να κάνουν τη ζωή τους (καλά σε τους ' 90) συμπληρώνοντας το
 • σε θαυμάζω
 • to admire
 • how can you achieve that? i adore you
 • Πώς μπορείτε να επιτύχετε αυτό; Σε λατρεύω
 • with the different kind of information in the last days
 • με το διαφορετικό είδος πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες
 • with the different kind of information last days
 • με το διαφορετικό είδος πληροφοριών τελευταίες ημέρες
 • For nearly two thousand years, Japanese women living in coastal fishing villages made a remarkable livelihood hunting the ocean for oysters and abalone, a sea snail that produces pearls.
 • Για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, ιαπωνικές γυναίκες που ζουν σε χωριά της παράκτιας αλιείας έκανε μια αξιοσημείωτη ζην κυνήγι στον ωκεανό για στρείδια και αυτιού της θάλασσας, ένα σαλιγκάρι θάλασσα που παράγει τα μαργαριτάρια.
 • For nearly two thousand years, Japanese women living in coastal fishing villages made a remarkable livelihood hunting the ocean for oysters and abalone, a sea snail that produces pearls. They are know
 • Για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, ιαπωνικές γυναίκες που ζουν σε χωριά της παράκτιας αλιείας έκανε μια αξιοσημείωτη ζην κυνήγι στον ωκεανό για στρείδια και αυτιού της θάλασσας, ένα σαλιγκάρι θάλασσα που παράγει τα μαργαριτάρια. Είναι ξέρουν
 • futini
 • futini
 • yaleta
 • yaleta
 • ll delivered, I have closed outstanding order lines
 • ll παραδοθεί, ΕΧΩ κλεισει γραμμές εκκρεμών παραγγελιών
 • one-woman man
 • ατομικών άνθρωπος
 • a man of one woman
 • ένας άνθρωπος με μία γυναίκα
 • mias gunaikos andra
 • mias gunaikos andra
 • Καλώς ήλθατε, όπως μπορείτε να δείτε δεν είμαι άπταιστα χαιρετήσει αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει το Google Translate!

  πολύ καλό να έχετε στο σκάφος
 • Welcome, as you can see I'm not fluent greet but may use Google Translate!

  very good to have you on board
 • koumbaro
 • Koumbaro