From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Sinaasappel
 • Orange
 • voor slaven die naar Port au Prince (Haïti) werden gevoerd om verder verhandeld te worden.
 • for slaves to Port au Prince (Haiti) were held to be further traded.
 • Bavaroise
 • Bavaroise
 • Adres van de particuliere firma Hope & Co. De onderneming ruilde aan de kust van Angola scheepsladingen met potten, pannen, textiel, geweren, spiegels en kaurischelpen voor slaven die naar
 • Address of the private firm Hope the company swapped & co. on the coast of Angola shiploads with pots, pans, textiles, guns, mirrors and cowrie shells for slaves to
 • normalization of the Brugada ECG pattern and prevents Vt/VF, both during electrophysiological studies as well as spontaneous recurrent Vt/VF episodes in patients with BrS.
 • normalisering van de Brugada ECG patroon en Vt/VF, zowel tijdens het elektrofysiologische studies alsook spontane terugkerende Vt/VF afleveringen bij patiënten met BrS voorkomt.
 • The underlying electrophysiological mechanism in patients with BrS is delayed depolarization over the anterior aspect of the RVOT epicardium. Catheter ablation over this abnormal area results in norma
 • De onderliggende elektrofysiologische mechanisme bij patiënten met BrS is vertraagd depolarisatie over het voorste aspect van de RVOT Epicard. Katheterablatie over deze abnormale gebied resulteert in norma
 • geïntroduceerd door mijn persoonlijke vriend
 • introduced by my personal friend
 • when did the busses speak and write german?
 • Wanneer deed de bussen spreken en schrijven Duits?
 • Haha, gisteren op de terugvlucht van Spanje naar ons koude kikkerlandje spotte ik al een goeduitziende piloot. Prompt kwam hij naast mij zitten, wat ik helemaal niet erg vond. In eerste instantie, lee
 • Haha, yesterday on the return flight from Spain to dutchieland scoffed I already picture pilot. Prompt he came beside me are, what I didn't mind was made. Initially, lee
 • crowd

 • menigte
 • Afhankelijk van uw administratieve wensen kunt u diverse modules toevoegen aan uw Exact Online abonnement. Door een vinkje te plaatsen selecteert u modules.
 • Depending on your administrative needs, you can add several modules to your Exact Online subscription. By checking Select modules.
 • zowel beginners al gevorderden
 • beginners all advanced
 • De tekenles
 • The drawing lesson
 • Ik heb Ricardo in de briefwisseling die we hadden direct de vraag gesteld mij op een expressieve manier te beschrijven wat zijn dromen en verwachtingen waren als student om een jaar te komen studeren
 • I have Ricardo in the exchange of letters that we had directly asked me on an expressive way to describe what his dreams and expectations were as a student to study a year
 • in exchanger for
 • in-uitwisselaar voor
 • many rye • vele rogge
 • wheat • tarwe
 • rye


 • rogge
 • when did the bus began with german language
 • toen de bus begon met Duitse taal
 • rout

 • aftocht
 • Hello Teresa,  Bedankt voor jullie steun en liefde.

  Maar tante Jo is in slaap gebracht, om het lijden te verzachten.

  Ze is nog niet overleden.

  Misschien was mijn bericht van vanmorgen niet
 • Hello Teresa, thank you for your support and love.

  But aunt Jo is put to sleep, to alleviate the suffering.

  She is not yet died.

  Maybe it was my post from this morning not quite clear, sorry for that.

  <
 • avoid

 • voorkomen
 • Voor deze zending geldt een overkomstduur van minimaal 5-11 werkdagen.
 • For this consignment applies a minimum delivery time of 5-11 business days.
 • Zending is aangekomen in het land van bestemming
 • Shipment has arrived in the country of destination
 • Gepassioneerd zeiler, natuurliefhebber en fotograaf met een voorliefde voor de natuur en het water
 • Passionate sailor, nature lover and photographer with a love for nature and the water
 • onion is one of the greatest contributors to ibs
  strict avoidance is recommended
 • UI is een van de grootste bijdragen aan ibs strikte vermijden wordt aanbevolen
 • heb je ons soms uitgenodigd om ons arm maken? Aan jou zal hij het antwoord wel verklappen
 • have you invited us sometimes make us arm? He will reveal to you the reply though
 • avoid • voorkomen
 • moldy • beschimmeld
 • laat horen

  verslindt

  nu biedt het een zoete maaltijd
 • lets hear devours now it offers a sweet meal
 • landfills
 • stortplaatsen
 • tv worsten
 • tv sausages
 • re-empowerment
 • opnieuw empowerment
 • erwt
 • pea
 • bone storm
 • bot storm
 • bonestorm
 • bonestorm
 • Tekstwerk
 • Tekstwerk
 • Textswek
 • Textswek
 • amount


 • bedrag
 • naam tekenbevoegde
 • name mark competent
 • SintLucas biedt uitdagende mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Bij een groot aantal opleidingen begin je eerst in een algemeen eerste jaar, een propedeuse jaar. In dit jaar bepaal je aan de hand van
 • SintLucas offers challenging mbo training at level 2, 3 and 4. At a large number of courses you start first in a General first year, a first year. In this year you determine on the basis of
 • Voor een gevulde bospaddestoelen saus
 • For a filled forest mushroom sauce
 • abstainer

 • abstainer
 • Voeg de inhoud van het zakje toe. Breng fit al roerend met een garde aan de koek.
 • To add the contents of the packet. Bring fit while stirring with a whisk to the cake.
 • contentment
 • tevredenheid
 • kalas
 • n
 • Ik, Prof. dr. Sarah De Saeger en promotor, werd initieel gecontacteerd door de kandidaat tijdens zijn Master-studies in Australië. De kandidaat heeft deze studie ondertussen vervolmaakt met onderschei
 • I, Prof. Dr. Ashley Davies and promoter, was initially contacted by the candidate during his Master studies in Australia. Meanwhile, the candidate has perfected this study with distinction
 • kindly continue holding for me okay
 • vriendelijk blijven bedrijf voor mij oke
 • Even with the least amount of cuddling, true lovers still share the most amount of love
 • Zelfs met de minste hoeveelheid knuffelen delen echte liefhebbers nog steeds de meest bedrag van de liefde
 • The postman now looking back to your stolen bike
  The fight against bike thefts the police gets help from a strange angle soon there is an appeal to the 20,000 postal workers in our country. They get
 • De postbode nu kijken terug naar uw gestolen fiets de strijd tegen fiets diefstallen de politie krijgt hulp van een vreemde hoek binnenkort er is een beroep op de 20.000 postbodes in ons land. Ze krijgen
 • WINKELCODIERER COMPLETE
 • WINKELCODIERER COMPLEET
 • zwaarlijvig
 • obese
 • lichaamstype
 • body type
 • ENCODER ASSEMBLY
 • ENCODER VERGADERING
 • lichaamsvocht
 • body fluids
 • ROTARY ENCODER ASSEMBLY
 • ROTERENDE ENCODER VERGADERING
 • Portjus
 • Portjus
 • Schots
 • Scottish
 • Wolvega
 • Wolvega
 • Sliptong
 • Slip Tongue
 • Varkenshaasfilet
 • Pork Fillet
 • Place the TU File in your Cache folder

  All the Title Update 11 Files need to go in your BlackOps Folder.
  Along with the patch and default.
 • De TU-bestand in uw cachemap die alle titel Update 11 bestanden nodig om te gaan in uw BlackOps [BLACKOPS] map plaatst.
  Samen met de patch en de standaard.
 • lokas
 • lokas
 • PROGRAMMA DAG 1
  • Uitleg cursus
  • Voorbeeldles: 6 – 9 jarigen in praktijk • Techniek
  • Intro lesformulieren
  • Zelf les geven (Map 1: 6 – 9 jarigen)
 • PROGRAM day 1 • Explanation course • Tutorial: 6 – 9 year olds in practice • engineering • Intro lesformulieren • self teaching (Map 1: 6 – 9 year olds)
 • messbereich
 • messbereich
 • OPLEIDEN: WAAROM?
  • Leeftijdspecifieke kenmerken van de kinderen? • Hoe ziet een leertraject eruit?
  • Hoe ziet een trainingsopbouw eruit?
  • Wat kun je wel zeggen?
  • Wat kun je niet zeggen?
  • Hoe
 • TRAINING: WHY?
  • Age-specific characteristics of the children? • What does a learning path look like?
  • What does a training building look like?
  • What can you say?
  • What can you not say?
  • How
 • INVESTERING VAN DE JEUGDCOACHES
  • Opleiding:
  - 2 dagen cursus
  - eventueel landelijke jeugdcoachdag
  • Activiteiten jeugdcoach:
  - afhankelijk van programma
  - afhankelijk van eigen inzetbaarheid
 • INVESTMENT of YOUTH COACHES • training:-2 day course-possibly rural jeugdcoachdag • activities youth coach:-depending on program-depending on own employability
 • Jaro nu al "beroemd" zijn foto op golf-folder in Engeland
 • Jaro already "famous" his photo on golf-folder in England
 • Hvor små styk tal kan man købe?
  Er der penge at spare ved at købe flere – for eksempel 100 styk i stedet for 10 styk.

  Hvor lang er jeres leveringstid?
 • Hvor små styk tal can man købe?
  Ved at købe flere penge at spare there of – for eksempel i stedet for 10 100 styk styk.

  Russ leveringstid Hvor long there?
 • There has always been some kind of awareness about maintaining materials and taking care of nature.
 • Er is altijd een soort van bewustzijn over het behoud van materialen en het verzorgen van aard.
 • Ok for all the noobs this is how you install. Place the TU file in the Cache Folder. All the other files besides the default.xex and the mp.xex you put into your Black Ops Directory. Replace the defau
 • OK voor alle de noobs die dit is hoe u installeren. Plaats de TU-bestand in de Cache-map. Alle andere bestanden naast de default.xex en de mp.xex die u in uw Black Ops-Directory zet. Vervangen van de Standaardk
 • Viridian
 • Viridiaan
 • Alleen als er twijfel is ga je de test doen; dat is overal ter wereld zo. Ik snap de toegevoegde waarde van dit bericht niet.
 • Only if there is doubt you go do the test; that is everywhere in the world. I don't get the added value of this message is not.
 • @Marisa, Waarom worden vrouwen altijd zo boos als je vraagt of ze een DNA test willen doen als ze zwanger worden? Zogenaamd omdat we geen vertrouwen hebben in de dames…
 • @Marisa, why are women always so angry if you ask if they want to do a DNA test if they get pregnant? So-called because we have no faith in the ladies ...
 • belated
 • late
 • Yes, if you look from an angle under
 • Ja, als je kijkt vanuit een hoek onder
 • vaderschapstest
 • paternity test
 • ja, als je van schuin onder kijkt
 • Yes, if you look from an angle under
 • I go to school at. when I am there I enjoy learning german, math, science and sport.
 • Ik ga naar school op. Wanneer ik er ben ik genieten van het leren van Duits, wiskunde, wetenschap en sport.
 • Sir,
  Gent , 08/05/2014
  FPS Finance ~ n Scanning Centre Zuidpoort - Block B
  Gaston Crommenlaan 6 bus 002 9050 Gent (Ledeberg)
  BO FILEMAKER FURZEGROUND INTERNATIONAL WAY
  0- GB- UB11 1BB UXBRIDGE
  oe hier
 • Sir, Gent, 08/05/2014 FOD Financiën ~ n scannen centrum Zuidpoort - blok B Gaston deCrommenlaan 6 bus 002 9050 Gent (Ledeberg) BO FILEMAKER FURZEGROUND INTERNATIONAL manier 0-GB-UB11 1BB UXBRIDGE oe here
 • elephants! how amusing!
 • olifanten! Hoe grappig!
 • hartelik gefeliciteerd
 • Hartelijk congratulations
 • Be sure you receive a reply in English of all the inquiry
 • Zorg ervoor dat u een antwoord ontvangt in het Engels van het onderzoek
 • give an overvieuw of the key issues involved in the topic
 • geven een overzicht van de belangrijkste kwesties die betrokken zijn bij het onderwerp
 • begin with a general point about the central issue
 • beginnen met een algemene opmerking over de centrale kwestie
 • sffer
 • sador
 • i am alone i need some company please help me i am so bored i wan't to out side
 • Ik ben alleen ik moet sommige bedrijf please help me ik ben zo vervelen ik wan't aan die kant
 • i am alone i need some company please help me :'( i am so bored i wan't to out side :'(
 • Ik ben alleen i moet een bedrijf wees zo goed helpmenu :'(ik ben zo vervelen ik wan't om :'(kant
 • tot scence
 • tot scene
 • I heard from Irene that you are settling in your new home quite well, and feeling a bit better. Great to hear. Thought I would send you a long this picture of the girls and I, taken this July. Love
 • Ik hoorde van Irene dat u bent zich in uw nieuw huis heel goed vestigen, en het gevoel een beetje beter. Geweldig om te horen. Dacht dat ik zou sturen u een lang deze foto van de meisjes en ik, juli van dit jaar genomen. Liefde
 • Moules & Frites
 • Moules Frites &
 • Hope all is well with you and Martin and that you had a good summer at your cabin. Love and hugs Grace
 • Alle hoop is goed met u en Martin en dat je had een goede zomer op uw cabine. Liefde en knuffels Grace
 • Enige minpuntje was dat bij het wisselen van positie ik iets "onfris" rook. Ze was zich zowel vooraf als achteraf niet. Een veeg met een stuk papier vindt ze voldoende.
 • Only downside was that when changing position I something "unfresh" smoke. She was not itself both before and afterwards. A wipe with a piece of paper will find them sufficiently.
 • Na een week werken trakteerde ik mijzelf weer eens op leek weerzien met de leukste dvp van de wallen. Met Anna is het altijd leuk. Zeker als je haar wat vaker bezoekt. Van een zgn onfrisse geur heb ik
 • After a week I treated myself once again working on seemed reunion with the cutest dvp from the red light district. With Anna is always fun. Sure if you visit her more often. Of a so-called unsavory smell I
 • Ook nu weer zalig naar huis gegaan. Wees lief voor haar en je krijgt er kwaliteit voor terug.
 • Once again blessed went home. Be kind to her and you get quality in return.
 • Deze dame is echt gezellig, ik heb haar 3 keer bezocht. Ze rookt graag en ze houdt ook van een blowtje
  Ik zag haar vorige week nog, en was bijna naar binnen gegaan. Zeker een aanrader.
 • This lady is really cozy, I got her 3 times visited. She smokes like and she also likes a smoke I saw her last week, and was almost went inside. Definitely recommended.
 • I am sorry I do not have your Mother's address, would you be so kind as to pass this care onto her, and maybe email me her new address.
 • I 'm sorry ik heb niet je moeder's adres, zou u zo vriendelijk zijn over deze zorg op haar doorgeven, en misschien email me haar nieuwe adres.
 • superimposition
 • superpositie
 • Ik verwacht de TPD ook niet eerder klaar.
 • I expect the TPD also not previously done.
 • Ik ben alweer aan de gang en aan het inventariseren wat mijn prio’s zijn voor de komende tijd. Weet jij al meer van deze verpakking, of kan ik beter contact opnemen met Chunguang en Brad?
 • I'm already under way and to enumerate what my prio's for the next time. Do you know more of this packaging, or can I better contact Chunguang and Brad?