From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Es war einmal vor langer, langer Zeit, ungefähr um das Jahr 2000. Da erschien ein Spiel -vermutlich kennt Ihr es bereits-, dass seit diesem Moment nicht mehr wegzudenken ist. Zusammen mit dem Autor Kl
 • Es war einmal vor ungefähr longer, longer Zeit, um das Jahr 2000. Da kennt Ihr es erschien ein Spiel-vermutlich bereits seit diesem Moment-wegzudenken ist, dass nicht mehr. Zusammen mit dem Autor Kl
 • testk
 • testk
 • Thank you so much for the thoughtful gifts. The clothes are so cute and we love the Dutch theme. We can't wait to put them on the baby. Hopefully you'll see her in them soon.
 • Dank je wel voor de nadenkende giften. De kleren zijn zo schattig en wij houden van het Nederlandse thema. We kunnen niet wachten om ze op de baby. Hopelijk ziet u haar daarin spoedig.
 • Thank you so much for the thoughtful gifts. The clothes are so cute and we love the Dutch theme. We can't wait to put them on the baby.
 • Dank je wel voor de nadenkende giften. De kleren zijn zo schattig en wij houden van het Nederlandse thema. We kunnen niet wachten om ze op de baby.
 • Thank you so much for the thoughtful gifts. The clothes are so cute and we love the Dutch theme.
 • Dank je wel voor de nadenkende giften. De kleren zijn zo schattig en wij houden van het Nederlandse thema.
 • A car, big mansion with the bezel
  Tryna make a deal with the devil
  I want it all
  Born to lose, ain't it?
  Rules in engagement
  Glued to the pavement
  Sell it all
  My first flip was when the needle hit my
 • Een auto, grote herenhuis met de bezel Tryna maken een deal met de duivel ik wil het allemaal geboren om te verliezen, is het niet?
  Regels in betrokkenheid gelaste naar de stoep verkopen alles wat mijn eerste flip was wanneer de naald raakt mijn
 • I don't know what's worse
  To never get it
  Or get it and lose it
  You know what I mean? it's sanctuary baby
  You know they say
  It's the game of life
  And you don't get to play it twice
  Juuheard?

  [Verse 1
 • Ik weet niet wat erger is nooit krijgen of krijgen en verliezen u weet wat ik bedoel? het heiligdom baby je weet dat ze zeggen het is het spel van het leven en je niet krijgen om te spelen het tweemaal Juuheard?

  [Vers 1
 • Maandelijksekosten:
  Aansluitingskosten:
  SMS buiten bundel:
  Belminuut buiten bundel
  Overig:
  Acties:
  - € 10,- opwaarderen = gratis 100 MB, minuten of sms
  - € 20,- opwaarderen = gratis 200 MB, minuten
 • Maandelijksekosten: connection fee: SMS outside bundle: Minute outdoor bundle other: actions:-€ 10,-upgrade = free 100 MB, minutes or sms-€ 20,-upgrade = free 200 MB, minutes
 • Horizon annealing kicks arse
 • Horizon gloeien schopt kont
 • ambassadeurs aristide bruant
 • Ambassadors aristide bruant
 • IK VIEL IN SLAAP SCHATJE
 • I FELL ASLEEP S
 • We cannot solve our problems with the same level of thinking that created them.
 • We kunnen niet onze problemen met hetzelfde niveau van denken dat ze zijn gemaakt.
 • 2D patroon simpel
 • 2D pattern simple
 • 2D patroon_simpel
 • 2D patroon_simpel
 • Dit component staat
  omwille van snelheid
  standaard eerst uit.
  Rechts klikken
  en 'Enabled' aanklikken
  om aan te zetten
 • This component is for the sake of speed standard out first.
  Right click and click ' Enabled ' to turn on
 • 2x spiegelen
 • 2 x mirror
 • docter
 • Docter
 • Aantal in Y richting
 • Number in Y direction
 • Aantal in X richting
 • Number in X direction
 • who doesn't want to share a coke like this
 • wie niet wil delen een cola uitzien
 • vergrendelen
 • lock
 • Gelieve opnieuw het geval te vergrendelen na inspectie - dank u
 • Please revisit the case to lock after inspection-thank you
 • Please re-lock the case after inspection - Thank You
 • Gelieve opnieuw het geval te vergrendelen na inspectie - dank u
 • Afleverkosten
 • Delivery Costs
 • Distributie is nog bij 122DKm vervangen.
 • Distribution is still at 122DKm replaced.
 • a crook, stealing, I think.
 • een boef, stelen, denk ik.
 • I should know you?
 • Ik moet u weten?


 • Vrijdag marktdag of beter eet dag.

  Op de markt beginnen ze met een blokje kaas,met
  de kaas nog in zijn hand roept Timmy al rozijnen, rozijnen.
  Op naar de noten man, daar krijgen ze een doosje rozi
 • Friday market day or better eat day.

  On the market they start with a block of cheese, with the cheese still in its hand calls Timmy all raisins, raisins.
  On to the nuts man, there they get a box of rozi
 • Thabjs fir hekoubg wutg nederatug.Right biw ut9s ihkt Jereny abd ne and every biw abd aaub -bb -r¡ibguja when he has time, so its of hggrat help
 • Nederatug Thabjs fir hekoubg wutg.Right ut9s ihkt Sarj abd ne biw and every biw abd aaub-bb-r ¡ ibguja when he has time, so its or hggrat help
 • nederig blijven
 • remain humble
 • Not so. wow. hahaha
 • Niet zo. Wow. hahaha
 • Did you brush your teeth?
 • U uw tanden poetst?
 • hij lijkt me een leuke jongen
 • He seems like a nice boy

 • Vandaag de herdenking van operatie Market Garden in Arnhem.Mooi op deze foto toont en geeft de jeugd het respect aan diegenen die hen deze "Vrije"jeugd hebben bezorgd.Nooit vergeten.!!!!!!!
 • Today the anniversary of operation Market Garden in Arnhem. beautiful on this picture shows and gives youth the respect to those who have given them this "free" youth.Never forget.!!!!!!!
 • Hup Amira
 • Hup Amira
 • Het huis is echt super... heel mooi afgewerkt en ook je voelt je meteen thuis. In de tuin kan je lekker zitten als het te warm is. Het huis is lekker dichtbij het gezellige centrum.
 • The House is really super ... very nicely finished and also you'll feel right at home. In the garden you can sit as it is too hot. The House is close to the lively centre.
 • shoot me
 • shoot me
 • high definition imaging
 • High-definition imaging
 • Advanced Application
 • Geavanceerde toepassingen
 • ik ben blij dat ik je ken
 • I'm glad I know you
 • het is geen lang bericht maar ben niet lekker
 • It is not a long post but am not comfortable
 • roadmap
 • routekaart
 • liefde kent geen afstand
 • love knows no distance
 • liefde kent geen geen afstand
 • love knows no no distance
 • ik geef echt om je
 • I really care about you
 • Korst
 • Crust
 • Korstjes
 • Scabs
 • je zit in mijn hart
 • you're in my heart
 • de stier van Potter levensecht
 • the Bull of Potter lifelike
 • Erg laag
 • Very low
 • ook al ben je ver weg
 • even though you're far away
 • even wrijven
 • Just rub
 • is heel lief
 • is very sweet
 • maar zulke mooie gevoelens die jij zegt
 • but such beautiful feelings that you say
 • If any product should be phased out, it is the Majestic. But, by applying ABC and activity-based management analysis, Schultz may determine how to reduce the costs of producing the Majestic model.
 • Als een product moet worden afgeschaft, is het de Majestic. Maar, door toepassing van ABC en activity based management analyse, Schultz kan bepalen hoe de kosten van de productie van de majestueuze model te verminderen.
 • and I speak a little dutch
 • en ik spreek een beetje Nederlands
 • Management’s future plans for the two television models are not sound. Under ABC costing, the Royale model is $195.10 ($618.60 – $423.50) per unit more profitable than the Majestic model. If any produ
 • Beheer van toekomstige plannen voor de twee tv-modellen zijn niet gezond. Onder ABC kost, is het Royale model $195.10 ($618.60 – $423.50) per eenheid winstgevender dan de majestueuze model. Als elke produ
 • dat je
 • that you
 • Contactformulier
  Via dit formulier kunt u een vraag stellen over Rijksoverheid.nl. Het is helaas niet mogelijk om bijlagen mee te sturen, omdat deze virussen kunnen bevatten. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

  Contac
 • Contact form use this form to ask a question about Rijksoverheid.nl. Unfortunately, it is not possible to send attachments, as these can contain viruses. You will get a response to your message within 2 working days.

  Contact form-sent thank y
 • the less severe the threatened punishment, the greater the attitude change produced
 • de minder ernstige de bedreigde straf, hoe groter de verandering van houding geproduceerd
 • Als u eerder contact heeft gezocht, kunt u hier het referentienummer aangeven. Het referentienummer begint altijd met een E of een T gevolgd door 7 cijfers.
 • If you previously searched for, you can contact here indicate the reference number. The reference number always starts with an E or a T followed by 7 digits.
 • maar jij schrijf pas mooie woorden
 • but you write only nice words
 • Whereas it is not the increase of dose per scan that is concerning (in fact the radiation dose per scan had continued to decrease), it is the increased frequency of CT examinations per patient and the
 • Overwegende dat er niet de verhoging van de dosis per scan die betreffende (in feite de stralingsdosis per scan had blijven dalen), het is het verhogen van de frequentie van CT onderzoeken per patiënt en de
 • thickens.
 • dikker.
 • aankondiging
 • announcement
 • [1]With the introduction of multi-slice CT scanners a decade ago, the number of clinical applications of CT procedures has continued to increase due to the greater volume coverage (e.g. 64 slices) and
 • [1]Met de introductie van multi segment CT scanners een decennium geleden, heeft het aantal klinische toepassingen van CT procedures blijven stijgen als gevolg van het grotere volume dekking (bijvoorbeeld 64 segmenten) en
 • Das sehr in die Jahre gekommene Hotel braucht dringend eine Auffrischung!!! Alles sehr alt und das Badezimmer war besonders klein. Die Betten waren total durchgelegen. Kaputte Stühle vor der Hütte. Preis-Leistung stimmt überhaupt nicht auch nicht im Resta
 • Das sehr gekommene Hotel braucht eine Auffrischung urgently in those Jahre!!! Everything sehr alt und das Badezimmer war besonders small. That Bet were total durchgelegen. Kaputte Stühle vor der Hütte. Preis-Leistung stimmt's "" nicht auch nicht im Restau
 • spectral imaging.
 • spectrale imaging.
 • thank you for your enquiry,yes the pool is shared. Best regards
 • Dank u voor uw vraag, ja het zwembad wordt gedeeld. Hartelijke groeten
 • Wereldreizen
 • World Travel
 • Gedeelde mas: betekent dit samen met eigenaars of andere huurders die zwembad delen?
 • Shared mas: does this mean that other tenants swimming pool together with owners or share?
 • Met Astrid Verhoef 3 dagen "Parkhotel Den Haag" .
  bezoek aan de hofvijver en de Binnenhof.
  Ook het Mauritshuis bezocht. Het puttertje van Carl Fabritius 1654.
 • With Astrid Verhoef 3 days "Parkhotel Den Haag".
  visit the hofvijver and the Binnenhof.
  Also visited the Mauritshuis. Carl Fabritius the goldfinch from 1654.
 • Aankoop: maximaal 3 groupons per persoon.
  Garantie: 5 jaar.
  Levering: bij aankoop moet je een afleveradres opgeven. Het product wordt rechtstreeks geleverd op het opgegeven adres, omstreeks 5 weken n
 • Purchase groupons: up to 3 per person.
  Warranty: 5 years.
  Delivery: when you buy should give you a specify a delivery address. The product is delivered directly to the specified address, about 5 weeks n
 • Ben je gezellig met oma op pad?
 • Are you comfortable with Grandma on path?
 • cubbie
 • inconvenience
 • cubby

 • Cubby
 • Je hebt nog geen profielfoto toegevoegd
 • You have no profile image
 • voor mij zo een schande dat ik je nooit zal kunnen zien optreden
 • for me as a shame that I will be able to see you never occur
 • Focused on the end-to-end implementation of the collaboration activities
 • Gericht op de end-to-end uitvoering van de activiteiten van de samenwerking
 • research site
 • onderzoek site
 • we leverage his knowlegde
 • we hefboomeffect zijn kennis
 • to leverage his expertise
 • om de invloed van zijn expertise
 • Bedankt voor de tijd die u mij hebt gegeven de herinneringen zijn allemaal in mijn gedachten en nu dat we zijn gekomen tot het einde van onze regenboog er is iets wat ik moet hardop zeggen je eenmaal, tweemaal drie keer een dame ja je keer tweemaal drie k
 • Thanks for the time you have given me the memories are all in my thoughts and now that we have come to the end of our Rainbow there is something I need to say out loud you once, twice, three times a lady Yes you time twice three times a lady and I love yo
 • what has he got

 • Wat heeft hij
 • Modality Research Managers
 • Modaliteit onderzoek Managers
 • originele band samenstelling
 • original band composition
 • do you have some problems
 • hebt u enkele problemen
 • originele samenstelling
 • original composition
 • Thanks for the times
  That you've given me
  The memories are all in my mind
  And now that we've come
  To the end of our rainbow
  There's something
  I must say out loud
  You're once, twice
  Three times a lady
 • Bedankt voor de tijd die u mij hebt gegeven de herinneringen zijn allemaal in mijn gedachten en nu dat we zijn gekomen tot het einde van onze regenboog er is iets wat ik moet hardop zeggen je eenmaal, tweemaal drie keer een dame ja je keer tweemaal drie k
 • A:Drie keer een dame
 • A:Drie times a lady
 • unieke gelegenheid
 • unique opportunity
 • Three times a lady
 • Drie keer een dame
 • To enhance GE’s strategic research management we have a CT research manager responsible for the alignment of internal strategic research needs and matching them with external collaborators.
 • Om beheer van GE's strategische onderzoeksprogramma hebben we een CT onderzoek manager die verantwoordelijk is voor de uitlijning van interne strategische onderzoeksbehoeften en -matching hen met externe medewerkers.
 • Ik zal later foto's uploaden
 • I will upload pictures later
 • Een webcamfoto nemen
 • Take a webcam picture
 • Vanaf je computer uploaden
 • Upload from your computer
 • 222.593.454 mensen zijn lid van Badoo — vind uit wie van je vrienden ook al lid is!
 • 222.593.454 people are Member of Badoo — find out which of your friends are also already a Member!
 • Vind mensen die je al kent
 • Find people you already know
 • get rid of the car
 • Get rid van de auto
 • of Overslaan
 • or skip