From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • magazijn ordenen
 • organize warehouse
 • bestelde zekeringen in het magazijn gelegd
 • ordered fuses laid in the warehouse
 • smeltzekeringen in het magazijn gelegd
 • melting fuses laid in the warehouse
 • pages of foolscap
 • pagina's voor foolscap
 • foolscap
 • foolscap
 • Het in 4.4 genoemde voorschotbedrag ad € 350,-- geldt als een voorschotbedrag voor alle kosten met betrekking tot het verbruik en de levering van gas, water, electra. Het voorschotbedrag zal aan het einde van de huurovereenkomst verrekend worden aan de ha
 • The advance amount listed in 4.4 ad € 350,--counts as an advance amount for all costs relating to the consumption and supply of gas, water, electricity. The advance amount at the end of the lease will be deducted on the basis of actual costs by written no
 • het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder
  ten behoeve van huurder te verzorgen leveringen en diensten:
 • the advance on the fee for the benefit of by or on behalf of landlord tenant to take care of public supply contracts and public service contracts:


 • NCBINCBI Logo
  Skip to main content
  Skip to navigation
  Resources
  How To
  About NCBI Accesskeys

  Sign in to NCBI
  PubMed
  US National Library of Medicine National Insti
 • NCBINCBI Logo verdergaan naar hoofdinhoud Skip naar navigatie middelen hoe te over NCBI Accesskeys aanmelden bij NCBI PubMed ons nationale bibliotheek van geneeskunde nationale instituten van hij
 • Rogues
 • Schurken
 • These masks in motion are mediating objects: they honor and cool magically active people of the night, dangerous beings whose very name is spoken with care. The Yoruba word for witch is Aje and would
 • Deze maskers in motie zijn bemiddelaar objecten: zij eren en cool magische wijze actieve mensen van de nacht, gevaarlijke wezens wiens naam wordt gesproken met zorg. De Yoruba woord voor heks is Aje en zou
 • Marcel Keizer en Henk de Jong hebben goede hoop dat Rusnak komt. Ze moeten er alleen nog met Manchester City uitkomen.
 • Marcel Emperor and Henk de Jong are hopeful that Rusnak comes. They should only with Manchester City come true.
 • gemeentehuis
 • Town Hall
 • gemeente
 • municipality
 • lijkenwagen
 • seem car
 • medewerker
 • employee
 • aftekenen
 • sign off
 • cohort
 • cohort
 • Computer aan en uit zetten zou het moeten oplossen.
  Heb die melding ook al wel eens gehad. Dan liep PKR vast en startte ik het opnieuw op.
 • Computer on and off should solve the problem.
  Got that message even though ever had. PKR I started again and then walked on.
 • dit motiveert mij om mezelf te blijven verbeteren
 • This motivates me to get myself to keep improving
 • taxatie van de herbouwwaarde
 • valuation of the reconstruction value
 • ik heb ervaring met coordinerende activiteiten
 • I have experience with coordinating activities
 • organisatorische bezigheden
 • organisational activities
 • gebruiken
 • use
 • saampjes
 • Lee
 • ja ib leblier beluisterer
 • Yes ib leblier beluisterer
 • persuasion heuristic
 • Persuasion heuristisch
 • getrakteerd op de cd nan my lb mixm
 • treated to the cd nan my lb mixm
 • persuasion heursistic
 • Persuasion heursistic
 • heb me zelf ed
 • me myself have ed
 • geluliling heb itn voorraadje
 • geluliling have itn stash
 • Chanmn per nieter vinden
 • Find Chanmn per stapler
 • je moet wel zelf gladen
 • You should be self gladen
 • stoer
 • tough
 • sociale verzekeringsbank
 • sociale Verzekeringsbank
 • kadooje van my voor
 • my kadooje for
 • de universiteit aanprijzen
 • the University promotion
 • de universiteit promoten
 • promote the University
 • jou bent myn vroed stoer
 • you are myn vroed tough
 • persuate
 • persuate
 • persuasion
 • Persuasion
 • persuave
 • persuave
 • Loe
 • Loe
 • Om kort te gaan,
 • In short,
 • premie
 • Premium
 • assurantiebelasting
 • insurance tax
 • assuranteibelasting
 • assuranteibelasting
 • Poliskosten
 • Policy Costs
 • ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST APSTRAKT B.V.B.A.
 • INDEPENDENT SERVICE AGREEMENT APSTRAKT B.V.B.A.
 • Ik en een aantal van mijn collega's
 • I and some of my colleagues
 • nationale rouw
 • national mourning
 • daarmee
 • Thus
 • achterhalen
 • Figure out
 • afstudeerrichting
 • main subject
 • richting
 • direction
 • zelfstandig
 • independent
 • vlot doorwerken
 • smooth by work
 • nauwkeurig
 • accurate
 • Miles Jackson-Cartwright is de nieuwe pointguard voor Aris Leeuwarden. Jackson-Cartwright komt van de Universiteit van Pennsylvania, dat uit komt in de Ivy League. De opvolger van Darius Theus was daar goed voor 11,6 punten en 3,5 assists per wedstrijd.
 • Miles Jackson-Cartwright is the new, but for Aris Leeuwarden. Jackson-Cartwright comes from the University of Pennsylvania, which comes out in the Ivy League. The successor of Darius Theus was there good for 11.6 points and 3.5 assists per game.
 • a big kiss back
 • een dikke kus terug
 • refusal
 • weigering
 • kazerne
 • barracks
 • *Installation*

  -PLACE the 'ATM Banker v3' folder into the server's 'addons' folder and make sure the server restarts!

  *How to Set-Up (OWNERS/SUPER-ADMINS ONLY!)*

  -To set up the ATM, you must be in
 • *Installation* - plaats de 'ATM bankier v3' map in van de server 'addons' map en zorg ervoor dat de server opnieuw is gestart!

  * Hoe te opstelling (eigenaren/SUPER-beheerders alleen!)* - Voor het instellen van de ATM, moet u
 • Please do get a puzzle. I am counting on the cozyness.
 • Gelieve te krijgen een puzzel. Ik reken op de gezelligheid.
 • cozyness
 • cozyness
 • gezellig.
 • cozy.
 • May I also have Marianna's phone number so that I can call her in case it gets later than I planned
 • Ik mag ook de Marianna telefoonnummer hebben zodat ik haar bellen kan in het geval het wordt later dan ik gepland
 • May I also have Marianna's phone number so that I can call her in case I get delayed
 • Ik mag ook de Marianna telefoonnummer hebben zodat ik haar bellen kan in het geval ik krijgen vertraagd
 • I will need it to find my way
 • Ik zal het nodig om mijn weg te vinden
 • Can you please send me the address for the cottage? I will need it to map the drive.
 • Kunt u me het adres voor het huisje alstublieft verzenden? Ik zal het nodig om de aandrijving in kaart.
 • apstrakt
 • apstrakt
 • Tube City IMS claims a proud heritage of partnership, innovation and integrity dating back more than 88 years. Tube City was founded in 1926 as a scrap iron and metal dealer in McKeesport, PA. At the time, McKeesport was home to the largest pipe and tube
 • Buis stad IMS beweert een trotse erfenis van partnerschap, innovatie en integriteit dateert van meer dan 88 jaar. Buis stad werd opgericht in 1926 als een oud ijzer en metalen dealer in McKeesport, PA. Op het moment, was McKeesport thuisbasis van de groot
 • geen woorden voor ..met gedachten bij de nabestaanden ♡
 • no words for.with thoughts at the survivors ' ♡
 • Forge of ruin
 • Smederij van ruïne
 • Mission Statement


  •We are committed to ourselves by practicing safe behavior and creating an environment of integrity, initiative and growth.
  •We will have the best maintained equipment.
  •We are committed to creating value
 • Mission Statement •We zijn vastbesloten om ons door het beoefenen van veilige gedrag en het creëren van een omgeving van integriteit, initiatief en groei.
  •We zal hebben de best onderhouden apparatuur.
  • Wij zijn toegewijd aan het creëren van
 • before we are with you
 • voordat wij met u zijn
 • Naast onze complete collectie MacBook stickers hebben we ook een AWESOME collectie iPad stickers
 • In addition to our complete collection of MacBook stickers we also have an AWESOME collection of iPad stickers
 • Wij zijn helemaal klaar voor oranje
 • We are all set for Orange
 • Apple's nieuwste commercial zit vol met STICKERS!!! En de meeste kun je via onze site bestellen :)
 • Apple's latest commercial is full of STICKERS!!! And most you can order via our website:)
 • it will be approximately
 • het zal ongeveer
 • Tube City IMS provides specialized services at 80 customer sites in 10 countries and operates 36 brokerages offices from which it buys and sells raw materials across five continents.
 • Buis stad IMS biedt gespecialiseerde diensten bij de 80 klant in 10 landen en heeft 36 kantoren van de makelaarshuizen waaruit het koopt en verkoopt grondstoffen op vijf continenten.
 • take
 • nemen
 • shall
 • wordt
 • Betaling afgewezen / betalingsautorisatie mislukt
 • Rejected payment/payment authorization failed
 • The drive should take about 6 hours including a stop for lunch so it should be about 3:00 when we get to the cottage.
 • Het station moet nemen ongeveer 6 uur met inbegrip van een stop voor de lunch, dus het moet gaan om 3:00 wanneer we naar het huisje.

 • Vanaf de Brabantse vliegbasis Volkel zijn twee F-16's opgestegen om een vrachttoestel te onderscheppen.

  Naar later bleek ging het om een vrachtvliegtuig, een Boeing 777F van LAN Cargo, dat op weg w
 • From the Brabant Volkel air base are two F-16s taken off to intercept a cargo unit.

  To it turned out it was a cargo plane, a Boeing 777F by LAN Cargo, that on road w
 • I am planning to come to you on Tuesday. I hope to leave Sarnia at about 9:00 in the morning.
 • Ik ben van plan om te komen tot u op dinsdag. Ik hoop om te vertrekken Sarnia op over 9:00 in de ochtend.
 • Our services help steelmakers minimize their environmental impact and contribute to a greener world by recycling materials, maintaining energy-efficient operations and processing all by-products for beneficial reuse.

  We set high standards in
 • Onze diensten helpen staalproducenten minimaliseren hun gevolgen voor het milieu en bijdragen aan een groenere wereld door recycling materialen, handhaving van energie-efficiënte operaties en verwerking van alle bijproducten voor nuttig hergebruik.
 • "Room allotment is fully booked"
 • "Kamer toewijzing is volgeboekt"
 • remote
 • externe
 • Turnip
 • Raap
 • It must be difficult for you to leave.
 • Het moet moeilijk voor u om te vertrekken.
 • have you insulated your building?
 • hebben u geïsoleerd uw gebouw?
 • I hope also with all of you that they can find what is wrong with her and can do something about it.
 • Ik hoop ook met u allen dat zij kunnen vinden wat is er mis met haar en iets over het kunnen doen.
 • stemming
 • vote
 • motion
 • beweging
 • wood-heating system
 • hout-verwarmingssysteem
 • Tube City IMS offers a full range of services to support every phase of steel production processes anywhere in the world. Our on-site facilities range from specialized services at a single site to large, dedicated operations providing our complete array o
 • Buis stad IMS biedt een volledige waaier van diensten ter ondersteuning van elke fase van de productie van staal processen overal in de wereld. Onze faciliteiten variëren van gespecialiseerde diensten op een enkele site tot grote, speciale operaties biede
 • Nu moeten mijn broers verder met haar zorgen. We hopen dat ze wat vinden want zo kan ze niet meer naar haar eigen huis dan wordt het gelijk een verpleeghuis. En dat is iets wat we niet willen.
 • Now my brothers to take care of her. We hope they can find because that's what they no longer go to her own home then it becomes like a nursing home. And that is something we do not want.
 • The China National Fertilizer Industry
  Association met today to discuss the urea tender in
  India and its response to trader offers that reflect well
  below the CNFIA’s target of $273pt fob. Given th
 • De China National Fertilizer Industrie Association ontmoette vandaag om de aanbesteding in India ureum en haar reactie op handelaar aanbiedingen die overeenkomen met ruim onder de CNFIA doel van $273pt fob te bespreken. Bepaalde th
 • Het was mijn eer te delen.
 • It was my honor to share.