From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • puree van pastinaak
  pastinaak puree
 • mashed parsnips parsnip puree
 • Mad Mike,
  Unfortuatly our rules have recently changed. please fully read this post and contact @LoneWolf about meeting with
 • Mad Mike, Unfortuatly onze regels zijn onlangs veranderd. Gelieve volledig luiden zulks werkkring en neem contact op met @LoneWolf over ontmoeting met
 • The CIMT was conducted at an inpatient
  rehabilitation clinic at Trondheim University
  Hospital and all the participants were inpatients
  during the intervention.
 • De CIMT werd uitgevoerd op een intramurale rehabilitatie kliniek in Trondheim Universiteitsziekenhuis en alle deelnemers waren TBS tijdens de interventie.
 • In patients
 • Bij patiënten
 • Inpatients
 • TBS
 • Click on a day and time by which you require your writing returned to you. There is a five-day turnaround time for work submitted.
 • Klik op een dag en de tijd die u nodig hebt dat uw schrijven naar u teruggestuurd. Er is een vijf-daagse doorlooptijd voor werk ingediend.
 • sambalboontjes
  sambal boontjes
 • sambal green beans sambal green beans
 • licht gedroogde ham van hert
 • light dried ham of venison
 • augmentative
 • Augmentative
 • knolselderij
 • Celeriac
 • kletskop
 • cookie
 • that hitherto have evaded academic scrutiny
 • dat tot nu toe hebben ontdoken academische toetsing
 • bloedworst, een schuim van appel en bockbier
 • Black pudding, a foam of Apple and bock beer
 • De meteropnemer mag uw woning niet betreden wanneer alleen een minderjarige annwezig is
 • The meter reader may not enter your property when only a minor freeze is provided is
 • intern en extern
 • internal and external
 • De meteropnemer van Stedin Meetbedrijf voert de werkzaamheden namens Stedin uit.
 • The meter reader of Stedin Measuring company carries out the work on behalf of Stedin from.
 • Bent u bij het tweede bezoke niet thuis, dan proberen wij het binnen een tot drie jaar opnieuw
 • Are you not at home, then at the second bezoke we try it again within one to three years
 • Bent u de eerste keer niet thuis, dan bezoeken wij u nog een keer
 • Are you the first time not at home, then we visit you one more time
 • Een afspraak maken kan helaas niet, de meteropnemer komt onaangekondigd bij u langs.
 • Make an appointment can unfortunately not, the meter reader comes unannounced visit you.
 • Wij komen daarom binnen twee maanden bij u langs
 • We come therefore within two months pay you a visit
 • Wij zijn wettelijk verplicht om minimaal eenmaal in de drie jaar de meterstanden op te nemen en de meetinstallatie te controleren
 • We are required by law to at least once in the three years to record the meter readings and check the measuring system
 • Helaas ligt het aan het 'rotsige' gedeelte van Ngapali beach, zodat je niet aan het strand kunt liggen en ook eigenlijk niet in zee kunt zwemmen. Voor strand en zwemmen in zee moet je met een taxi naa
 • Unfortunately is it just the ' Rocky ' section of Ngapali beach, so you can lie on the beach and not not really can swim in the sea. For beach and swimming in the sea, drive a taxi naa
 • Merciel is een zeer fijn hotel. Comfortabel, mooie ruime kamers, vriendelijk personeel. Een prima restaurant. Rustige omgeving, en het heeft een mooi zwembad. Een prachtig uitzicht op zee, met een fan
 • Merciel is a very fine hotel. Comfortable, nice spacious rooms, friendly staff. A fine restaurant. Quiet area, and it has a nice swimming pool. Beautiful sea views, with a fan
 • NAGRA ARES-C

  complete professional portable stereo flashcard recorder set incl. accessories

  Coming from my own collection and up for auction a wonderful and rare NAGRA ARES-C professional portable s
 • NAGRA ARES-C volledige professionele draagbare stereo flashkaart recorder instellen incl. accessoires afkomstig uit mijn eigen collectie en op de veiling een prachtige en zeldzame NAGRA ARES-C professionele draagbare s
 • this has been called into question
 • Dit heeft in twijfel getrokken
 • Recent gebouwde villa in La Fustera Benissa.

  Een op het zuiden gelegen villa, slechts 2,5 km van de zee.

  De beneden verdieping bestaat uit: een woon- eetkamer, compleet ingerichte open keuken, 2 sl
 • Recently built villa in La Fustera Benissa.

  A South facing villa, just 2.5 km from the sea.

  The ground floor consists of: a living-dining room, fully equipped open kitchen, 2 sl
 • zijdeur
 • side door
 • the opacity of their assets
 • de dekking van hun activa
 • . Sham operations were performed using beads
  soaked in 2% BSA
 • . Sham operaties werden uitgevoerd met behulp van kralen gedrenkt in 2% BSA
 • bovine serum albumin
 • bovien serumalbumine
 • . Affigel Blue beads (BioRad)
 • . Affigel blauwe kralen (BioRad)
 • Ik heb mijn best gedaan
 • I did my best
 • White leghorn eggs
 • Witte Livorno eieren
 • that is regulated by these orchestrated
  signal
 • dat wordt geregeld door deze georkestreerde signaal
 • crest-derived
 • Crest afgeleide-
 • the patterning
 • het patroon van de muziek
 • Malls
 • Winkelcentra
 • Wnt/b-catenin signaling is required for upper
  jaw morphogenesis by regulating the expression of Lhx8, Msx1 and
  Msx2 during lip fusion
 • WNT/b-catenine signalering is vereist voor bovenkaak genuitdrukking door het reguleren van de uitdrukking van Lhx8, Msx1 en Msx2 tijdens lip fusion
 • very accessible
 • zeer toegankelijk
 • Despite north London's dominance, Daryl Janmaat is the Magpies' first name in this combined XI. Eric Dier is naturally a centre-back so is not as strong at right-back and the injured Kyle Walker is al
 • Daryl Janmaat is ondanks Noord Londen's dominantie, de eksters voornaam in dit gecombineerde XI. Eric Dier is natuurlijk een centrum-back is dus niet zo sterk aan recht-achterkant en de gewonde Kyle Walker is al
 • Spurs - Newcastle combined XI: North London dominates but Cisse, Janmaat & Colback all feature
 • Spurs - Newcastle gecombineerd XI: Noord-Londen domineert maar Cisse, Janmaat & Colback alle zijn voorzien van
 • However, the detailed roles and the downstream target
  genes of the Wnt/b-catenin signaling pathway in morphogenesis of
  the developing upper jaw and lip remain unknown
 • De gedetailleerde rollen en de stroomafwaartse doelgenen van de Wnt/b-catenine signalering traject in genuitdrukking van de ontwikkelingslanden bovenkaak en lip blijven echter onbekend
 • Ik denk dat ik ga winkelen
 • I think I'll go shopping
 • suet
 • niervet
 • Facial morphogenesis is a result of the patterning of neural
  crest-derived mesenchyme that is regulated by these orchestrated
  signals
 • Gezicht genuitdrukking is een gevolg van de patronen van neurale crest-afgeleide mesenchym die wordt gereguleerd door deze georkestreerde signalen
 • patterning
 • patroon van de muziek
 • Transcription factors such as Lhx8, Msx1 and
  Msx2 can mediate the organizing and patterning effects of the oral
  ectoderm.
 • Transcriptie factoren zoals Lhx8, Msx1 en Msx2 kan de gevolgen van het organiserende en patronen van de mondelinge ectoderm bemiddelen.
 • agenesis of teeth (
 • agenesie van tanden (
 • the study finds that younger consumer, those with higher education and income who engage in nutrition label use behavior are more likely to have low involvement
 • de studie vindt dat jongere consument, mensen met een hoger onderwijs en inkomen die zich met voeding label gebruik gedrag bezighouden zijn meer kans op lage betrokkenheid
 • the study finds that younger consumer, those with higher education and income who engage in nutrition labe use behavior are more likely to have low involvement
 • de studie vindt dat jongere consument, mensen met een hoger onderwijs en inkomen die zich met voeding labe gebruik gedrag bezighouden zijn meer kans op lage betrokkenheid
 • malformations
 • misvormingen
 • Hallo Cristina.
  We hebben de schoenen ( 144) gekregen met verkeerde zolen er onder. Moet kiel zolen zijn. De meneer heeft geprobeerd maar wil toch de gevraagde zolen
 • Hello Cristina.
  We have gotten the shoes (144) with wrong soles there under. Should kiel soles are. The Sir has tried but should the requested soles
 • Hallo Cristina,
  We hadden de schoenen gekregen ( leest 144) met verkeerde zolen. Gevraagd om kiel zolen. De klant heeft geprobeerd maar wil toch de gevraagde zolen.
 • Hi Cristina, We had gotten the shoes (144 reads) with wrong soles. Asked to kiel soles. The customer has tried but should the requested soles.
 • just give up
 • gewoon opgeven
 • Ben je al aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven? Dan hebben we binnenkort een leuke verrassing voor je. Nog niet aangemeld? Je kan je hier aanmelden
 • Are you already signed up for one of our newsletters? Then we will soon have a nice surprise for you. Not signed up yet? You can sign up here
 • Ik ben juist wakker
 • I just wake up
 • Beste,

  Wij zouden graag op wintersportvakantie gaan in Mayrhoven van woensdag 25 februari tot zondag 1 maart. We zijn met 6 volwassenen, is het nog mogelijk om bij jullie te reserveren?
 • Best, we would like to go on skiing holiday in Mayrhoven from Wednesday 25th February to Sunday 1 March. We are 6 adults, it is still possible to be with you to make a reservation?
 • Waar zijn jullie gevestigd
 • Where are you located
 • Watch my feet
 • Bekijk mijn voeten
 • Wist je dat elke gast in Carbon bij check-in kan genieten van een heerlijke kopje Nespresso? Just feel welcome!
 • Did you know that every guest in Carbon at check in can enjoy a delicious Cup of Nespresso? Just feel welcome!
 • waarom kiezen voor carbon
 • Why choose carbon
 • the best things in life are free
 • de beste dingen in het leven zijn gratis
 • Ik wil niet
 • I don't want to
 • Wil je indruk maken op je gasten? In bijlage van deze offerte kan je onze selectie to do’s terugvinden die mogelijk zijn in en rondom het Carbon Hotel. Indien je interesse hebt in één van deze activit
 • Do you want to impress your guests? In annex to this quotation can you find our selection to do's that might have been in and around the Carbon Hotel. If you are interested in one of these activit
 • geen klitteband erop zetten
 • setting no Velcro
 • klitteband
 • Velcro
 • Fair condition. Black and white illustrations relating to wine
 • Eerlijke voorwaarde. Zwart-wit-illustraties met betrekking tot wijn
 • Some loose pages
 • Sommige losse pagina 's
 • Laatste kracht bijna altijd een jonge scheut.
 • Latest power almost always a young shoot.
 • 3 pages of trade adverts for wine in the Dutch language.
 • 3 pagina's van de handel advertenties voor wijn in de Nederlandse taal.
 • Dutch publications
 • Nederlandse publicaties
 • het is niet gelukt
 • failed
 • Reconvene
 • Worden hervat
 • Claudio Reyes Vaques Adam en Eva waren gentisch volmaakte producten van God. Na de Zondvloed was het schild om de aarde weg enstond de mens onder invloed van straling uit het heelal. Op het moment dat
 • Claudio Reyes Vaques Adam and Eve were gentisch perfect products of God. After the flood was the shield to the Earth off enstond man under the influence of radiation from the universe. At the time that
 • fan it libbenskonsert kryt nimmen in program
 • fan it libbenskonsert kryt vet in program
 • frysk hannwurk arti sfeer
 • frysk hannwurk arti atmosphere
 • chick with a dick
 • Chick met een lul
 • Ik hoop dat ik kan beter Nederlands spreken tegen de tijd dat ik kom om te bezoeken!
 • I hope I can speak Dutch better by the time I come to visit!
 • I hope I can speak better Dutch by the time I come to visit!
 • Ik hoop dat ik kan beter Nederlands spreken tegen de tijd dat ik kom om te bezoeken!
 • Hopelijk zal mij zitten kundig voor betere Nederlands spreken tegen de tijd dat ik kom om te bezoeken!
 • Will I be able to speak Dutch better hopefully by the time I come to visit!
 • Hopefully I will be able to speak better Dutch by the time I come to visit!
 • Hopelijk zal mij zitten kundig voor betere Nederlands spreken tegen de tijd dat ik kom om te bezoeken!
 • vell
 • vell
 • Sending you lots of love
 • Sturen u veel van de liefde
 • Ik hope dat ye dit film
 • I hope that ye this film
 • Wat ik probeer te zeggen, in het Engels, is
 • What I'm trying to say, in English, is
 • What I am trying to say, in English, is
 • Wat ik probeer te zeggen, in het Engels, is
 • Wat het is is zouden te zeggen:
 • What it is is to say would:
 • What it is SUPPPOSED to say is:
 • Wat het is is zouden te zeggen:
 • I made it vooral voor Sophie, omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe dat we hebben genoemd Browny
 • I made it especially for Sophie, because it is about the latest kangaroo that we have mentioned Browny
 • I made it especially for Sophie because it is about the newest kangaroo that we have named Browny
 • I made it vooral voor Sophie, omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe dat we hebben genoemd Browny
 • Ik heb het omdat het speciaal voor Sophie omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe die we hebben genoemd Browny
 • Ik heb het omdat het speciaal voor Sophie omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe die we hebben genoemd Browny
 • I have made it because it is specially for Sophie because it is about the newest kangaroo which we have named Browny
 • Ik heb het omdat het speciaal voor Sophie omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe die we hebben genoemd Browny
 • Ik ben een beetje beschaamd, maar ik heb een film in het Nederlands.
 • I'm a little embarrassed, but I have a movie in the Dutch.
 • I am a little bit embarrassed, but I have made a movie in Dutch.
 • Ik ben een beetje beschaamd, maar ik heb een film in het Nederlands.
 • Hij kan niet flauw en hij wellicht niet stijl, maar alles wat die hij goed hij maakt omhoog in ontkenning mist
 • He may not faint and he may not style, but all he good he makes up in denial fog
 • He may not have a clue and he may not have style
  But everything he lacks well he makes up in denial
 • Hij kan niet flauw en hij wellicht niet stijl, maar alles wat die hij goed hij maakt omhoog in ontkenning mist
 • I got the card. Thank you
 • Ik heb de kaart. Bedankt
 • Mit dem Sattelhalter SaddlyFly transportieren Sie Ihren Sattel sicher und schonend im PKW. Der SaddleFly wird an der Kopfstütze des Fahrzeugs befestigt - die Montage geht einfach und schnell von der H
 • Mit dem Sie sicher und Ihren Sattelhalter schonend SaddlyFly trans doors Sattel im PKW. Der SaddleFly wird an der geht einfach Kopfstütze des Fahrzeugs befestigt-schnell und von der that Assembly H
 • World Forum for Democracy (3-5 November 2014, Strasbourg) - The Council of Europe gives young people a say in how to revitalise democracy
 • Wereldforum voor democratie (3-5 November 2014, Straatsburg) - de Raad van Europa geeft jongeren inspraak in hoe te blazen democratie
 • Azerbaijan: Stop reprisals against human rights defenders
 • Azerbeidzjan: Stop represailles tegen verdedigers van mensenrechten