From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • if you can imagine it you can create it if you dream it you cane become it
 • Als je kunt je voorstellen het kunt u het als je droomt het u cane worden het
 • Surname(s) :
 • Achterna(a)m(en):
 • blow minds
 • Blow minds
 • We hebben een voorkeur voor 1 appartement met 2 afzonderlijke slaapkamers (sky suite + 2 extra bedden?), maar 2 afzonderlijke kamers zou ook kunnen mits direct naast elkaar (deluxe or splash). Please
 • We have a preference for 1 apartment with 2 separate bedrooms (sky suite + 2 extra beds?), but 2 separate rooms could also provided directly next to each other (deluxe or splash). Please
 • Geachte dames en heren,
  Wij, gezin van man + vrouw + 2 dochters (13 en 10 jaar) zijn van plan om van 2 tot en met 8 augustus te verblijven op Koh Chang. Heeft u accommodatie voor ons beschikbaar?
 • Ladies and gentlemen, we, family of man + woman + 2 daughters (13 and 10 years) are planning to from 2 to 8 August to stay on Koh Chang. Do you have accommodation available to us?
 • kla Haltern am See
 • kla Haltern am See
 • Een prima hotel met schitterende complete kamers, maar het ontbijt: waardeloos. Koffie op, warm water, (thee) op, geen borden, geen bestek etc.
 • An excellent hotel with beautiful complete rooms, but breakfast: worthless. Coffee, hot water, (tea) on, no signs, no cutlery etc.
 • Hi! We are the two cyclist girls you came across in the countryside, on the bridge around De Ziik? This is my e-mail. We would like you send us this wonderful pictures you took. It was great to meet y
 • Hallo! Wij zijn de twee wielrenner meisjes die u kwam op het platteland, op de brug rond De Ziik? Dit is mijn e-mail. Wij willen dat u ons dit prachtige foto's die je nam. Het was geweldig om te ontmoeten y
 • met liefde uit
 • with love from
 • Dunes
 • Duinen
 • YAY!!! Ik ben een aap met een kroon op!
 • YAY!!! I am a monkey with a Crown on!
 • Als een olifant vliegt als een kraai
 • Like an elephant flies like a crow
 • when desired shade is reached, take off the cap and throw away. shampoo hair thoroughley. rinse thoroghly and towel dry hair
 • Wanneer gewenste schaduw is bereikt, het GLB opstijgen en weggooien. shampoo haar thoroughley. thoroghly en handdoek droog haar spoelen
 • but it is also an abstract configuration of horizontal bands of colour of varying widths
 • maar het is ook een abstracte configuratie van horizontale banden van kleur van verschillende breedten
 • witgoed
 • white goods
 • delicious and cozy
 • heerlijke en gezellig
 • The image is immediately legible as a view of a straight stretch of water,
 • Het beeld is onmiddellijk leesbaar als een weergave van een rechte stuk van water,
 • rozas
 • rozas
 • maar nu vind ik op yelp dat je kan van te voren bellen en ze kan de heel menu (small plates) vegetarisch maken. zo is het ook bij uchiko, ook vlak bij ons. ongeveer $70 p.p., dus niet voor iedere da
 • but now I find on yelp that you can call in advance and they can make the whole menu (small plates) vegetarian. so it is at uchiko, also near us. about $ 70 per person, so not every da
 • hi merel! barley swine is in ons ouwe buurt, ben er nooit geweest. ik dacht dat het helemaal niet voor vegetariers was, maar nu vind ik op yelp dat je kan van te voren bellen en ze kan de heel menu (
 • hi Mack! barley swine is in our old neighborhood, never been there. I thought it was not at all for vegetarians, but now I find on yelp that you can call in advance and they can the very menu (
 • hi merel! barley swine is ons ouwe buurt, ben er nooit geweest. ik dacht dat het helemaal niet voor vegetariers was, maar nu vind ik op yelp dat je kan van te voren bellen en ze kan de heel menu (sma
 • hi Mack! barley swine is our old neighborhood, never been there. I thought it was not at all for vegetarians, but now I find on yelp that you can call in advance and they can the very menu (sma
 • Pu leather
 • PU leder
 • Hello , we are hitchhiking for CANCER RESEARCH do you have anywhere to sleep tonight? (English)
 • Hallo, we zijn liften voor KANKERONDERZOEK heb je nergens om te slapen vanavond? (Engels)
 • A research model is
  used including a
  motivation for the
  application of the
  model on the given
  case. Techniques and
  models are discussed
  before analysing and
  evaluation of the
  internal and external
 • Een onderzoeksmodel wordt gebruikt met inbegrip van een motivatie voor de toepassing van het model op het gegeven geval. Technieken en modellen worden besproken voordat de analyse en evaluatie van de interne en externe situatie van de onderneming.


 • Ik kwam een filmpje tegen die ik moest laten zien.
  Het is best een gevoelig filmpje waarvan ik de tranen in me ogen kreeg ,
  en ik overal kippevel had.
  Duizend handshakes voor de man die het flikte.
  Deel hem zoveel
 • I came up against a movie that I had to show.
  It's quite a sensitive movie which I got the tears in me eyes, and I had goosebumps all over.
  Thousand handshakes for the man who later did.
  Share it as much as possible by because this ma
 • Let's keep it real simple. You're a total darling! People are mesmerized by your charismatic nature but you never get too caught up in all that praise. You know how to just be you at all times and nev
 • Laten we houden het echt eenvoudig. Je bent een totale lieveling! Mensen zijn gefascineerd door uw charismatische aard maar u nooit ook verstrikt raken in al die lof. U weet hoe om enkel te zijn u te allen tijde en nev
 • Vaareigenschappen
 • Sailing Characteristics
 • Vaareigenachappen
 • Vaareigenachappen
 • What's your #1 pet peeve
 • Wat is uw #1 huisdier peeve
 • Objective
  The outcomes of
  the objective are
  formulated in the
  form of a strategic
  plan. The objective
  makes it possible to
  let the organisation
  operate at a higher
  level.
 • Doel die de resultaten van de doelstelling worden geformuleerd in de vorm van een strategisch plan. Het doel maakt het mogelijk om te laten de organisatie werken op een hoger niveau.
 • The problem
  statement has a
  focus on the
  strategic position of
  an organisation and
  functions as a
  central question in
  the report. New
  insights
 • De toelichting van het probleem heeft een focus op de strategische positie van een organisatie en functies als een centrale vraag in het verslag. Nieuwe inzichten afgeleid van het motief zijn ontwikkeld met de probleemstelling als een centraal element in
 • maternity benefit
 • Kraamgeld
 • What a result!! Ajax should feel embarrassed
 • Wat een resultaat! Ajax moet zich schamen
 • Indemnity Insurance &
 • Vergoeding verzekering &
 • Een grappig nummer over de platvloersheid van de omroepen in Hilversum
 • A funny song about the platvloersheid of the broadcasters in Hilversum
 • payment is mainly on price work
 • betaling is voornamelijk op prijs werk
 • price work
 • prijs werk
 • The Titanic hit an iceberg and sank in less than three hours
 • De Titanic hit een ijsberg en zonk in minder dan drie uur
 • not yet. i speak a bit of the language though :-)
 • Nog niet. Ik spreken een beetje van de taal, hoewel :-)
 • terwijl iedereen aan het genieten is van de zon worden wij zenuwachtig. Nog twee dagen en dan zijn we online!
 • While everyone is enjoying the Sun we are nervous. Two more days and then we are online!
 • Hi patriekdebou1302! I’d like to add you on Skype. Marife Gargar
 • Hallo patriekdebou1302! Ik zou willen toevoegen u op Skype. Marife Gargar
 • shawnny
 • shawnny
 • Shonny
 • Man
 • nao entendo English!
 • nao entendo English!
 • prutske kan je me je nummer van je GSM eens bezorgen?
 • prutske can you give me your number of your MOBILE PHONE even deliver?
 • Dat zijn er 19, allemaal tussen januari/oktober 1973...............inclusief de samenvattingsaflevering.

  ik doe ff nieuw topic.
 • That there are 19, all between January/October 1973............... including the summary episode.

  I do new topic.
 • Robin, dat vergat ik erbij te zetten, dank voor de geleverde shows maar idd, ik zit ff vol.
  Ja, je heb gelijk, we moeten nu nog eens de tijd vinden om het allemaal eens af te luisteren.
  Het volgende p
 • Robin, I forgot that, thanks for the delivered shows but idd, I'm ff vol. Yes you have right, we once again have to find the time to all agree to eavesdrop.
  The following p
 • Een paar berichten op de vorige pagina zijn verborgen.

  @A... Zoon, ik wil u eraan herinneren dat het manipuleren prijzen strikt tegen de regels is. (Dutch)
 • A couple of posts on the previous page are hidden.

  @A... Son, I would like to remind you that manipulating prices strictly against the rules. (Dutch)
 • A few posts on the previous page have been hidden.

  @A... Son, I would like to remind you that manipulating prices is strictly against the rules.
 • Een paar berichten op de vorige pagina zijn verborgen.

  @A... Zoon, ik wil u eraan herinneren dat het manipuleren prijzen strikt tegen de regels is.
 • themper
 • themper
 • Heerlijk lichaam heb je.......gggggggrrrrrrrr
 • Delicious body you have ... .... gggggggrrrrrrrr
 • hondenpak juwelen,
 • hondenpak jewelry,
 • •Offer an equitable compensation plan
 • •Offer een billijke compensatieplan
 • •Demonstrate honesty and candor
 • •Demonstrate eerlijkheid en oprechtheid
 • •Be accessible
 • •Zorg toegankelijk
 • •Be decisive and timely
 • •Zorg beslissende en tijdige
 • •Set goals and objectives
 • •Stel doelen en doelstellingen
 • •Provide clarity of direction
 • •Beschikbaarstelling duidelijkheid van richting
 • whose formal and conceptual simplicity place them closer to the tradition of abstract art.
 • formele en conceptuele topprofiel plaats ze dichter aan de traditie van abstracte kunst.
 • Ben je zo aardig om mij 1m cps te geven?
 • Are you so nice to give me 1 m to cps?
 • Van de jongste tweeling van Burkhard's broer. Daarna hebben wij daar eten, Daarna Breng ik Diana en haar dochter naar huis. En morgenavond gaan wij melanie ophalen
 • Of the youngest twin by Burkhard's brother. Next we eat there, then I bring Diana and her daughter home. And tomorrow night we're going to get melanie
 • Morgenvroeg ga ik naar mijn mama, Om half 12 kerk. Communie viering, Ken jij dat
 • Early tomorrow morning I will go to my mama, at half past 12 Church. Communion celebration, do you know that
 • Hahaha no she can do it if she want i will not know. I don't want to fine out for that
 • Hahaha geen ze kan doen als ze wil dat ik weet het niet. Ik wil niet schoon uit voor die
 • Ik vind vakantie heel leuk, Maar kan ook heel goed thuis zijn, Ik vind mij werk leuk, Ik hou van de mensen om mij heen hier
 • I find holiday quite like it, But can also be very well versed, I find I like it, I love the people around me here
 • Ajaxfans hebben t wel gezien. Gaan richting trein. Geef ze eens ongelijk
 • Ajax fans have t be seen. Go direction train. Give them a wrong
 • voorvork ducati
 • fork ducati
 • November, Ik heb het schoolgeld nog niet bij elkaar gespaard voor alle 4 kinderen,Ik heb pas voor 1 kind het geld voor de school. Ik wil het contant meenemen
 • November, I have school fees not yet saved together for all 4 kids, I have only for one child the money for the school. I want to take the cash
 • Nee, nu niet, Morgenavond gaan wij Melanie van het vliegtuig ophalen. Ik wil er voor haar zijn.
 • No, not now, tomorrow night we're going to get Melanie of the aircraft. I want to be there for her.
 • Jij wil jou vrouw toch ook niet delen met andere mannen?
 • You do not want to share you wife with other men?
 • ik vind het ook niks, dat in Gambia 3 a 4 vrouwen kan hebben
 • I also find it not matter, it may have 3 to 4 women in the Gambia
 • Als jij ooit bij ons komt, Dan slaap jij niet in het bed van mij en Burkhard, Niet tussen ons in
 • If you ever comes to us, then you do not sleep in the bed by me and Burkhard, Not between us in
 • Sleep you mean me
 • Slaap die je mij bedoelt
 • Jij slaapt niet tussen mij en Burkhard in
 • You know does not sleep between me and Burkhard in
 • Jij moet op de bank. hahah. Als Shinger komt slapen, hij slaapt altijd met een matras in de woonkamer hier
 • You have in the bank. hahah. If Saeed is sleep, he sleeps with a mattress in the living room here
 • Toen melanie ging samen wonen, Is Justin naar melanie's kamer gegaan, Dus de jongens apart, Nu woont Justin ook samen met leonie, Dus die kamer is weer leeg
 • When melanie went live together, Is Justin to Melanie's room gone, so the guys apart, now lives together with leonie Justin also, so that room is empty
 • Wij hebben 3 slaapkamers, 1 voor Burkhard en mij, 1 was altijd van Melanie en Justin en Dylan sliepen op 1 kamer in een stapelbed, ken jij dat?
 • We have 3 bedrooms, 1 for Burkhard and me, 1 was always of Melanie and Justin and Dylan slept on 1 room in bunk beds, do you know that?
 • ik kan ook en bentje nederlands
 • I can also Dutch and bentje
 • hij heeft ook de auto, die kosten komen er ook nog bij
 • He also has the car, which costs are in it too
 • toen ze samen woonde , konden ze die lasten samen delen
 • When they lived together, they could share those burdens together
 • Hij moet nu alleen de huur betalen 700 euro per maand. gas water elektra 150 euro, belastingen, Hij zal wel een 1200 in de maand kwijt zijn aan vaste lasten
 • He must now pay the rent only 700 euros per month. gas water electricity 150 euro, taxes, he'll be a 1200 spend fixed charges in the month
 • Ja gelukkig wel, anders heb je dat probleem er ook nog bij
 • Fortunately Yes, otherwise you will have that problem in it too
 • Het is ook niet leuk, hoe zij Michael nu in 1 keer Michael aan de kant zet
 • It's also not nice, how they Michael now in 1 time Michael on the side turn
 • boos op Michael door zijn gedrag
 • angry at Michael by his behavior
 • mede eigenaar
 • co owner
 • zaaltrek
 • room draw
 • Ik heb straks even met melanie gepraat online, ik vroeg haar, Wat ziet jij in die nieuwe jongen? Om 9 jaar zo weg te wissen, Ze zegt: liefde
 • I will soon be equally with melanie talk online, I asked her, What you see in that new kid? To 9 years to clear away, so she says: love
 • Heel veel boeken heeft hij gebracht naar ons.
 • Very many books he has brought to us.
 • Hij is nu heel boos, Heeft alles wat van Melanie was in de kelder box gezet, Hij wil haar niet meer zien
 • He is very angry now, has everything from Melanie was in the basement no longer see, he wants to put her box
 • Hij is nu heel boos, Heeft alles wat van Melanie in de kelder box gezet, Hij wil haar niet meer zien
 • He is very angry now, has everything by Melanie in the basement no longer see, he wants to put her box
 • en om 7.00 maakte de telefoon geluid. en dat was Michael
 • and at 7.00 made the phone sound. and that was Michael
 • Is gewoon het spatbord afgezaagd en zijkanten bijgewerkt ...
 • Is just the fender trite and sides updated ...
 • Ik kwam tijd te kort, Michael is 2 keer hier geweest. Ik ben nog steeds bezig om bij de foto's van de site voor Mister Sunday, tekst te maken
 • Ik kwam tijd te kort, Michael is 2 keer hier geweest. Ik ben nog steeds bezig om bij de foto's van de site voor Mister zondag, tekst te maken
 • Mooie Fazer!! Heb je ook een foto van de korte kentekenplaathouder??
 • Beautiful Fazer!! You also have a picture of the short license plate holder???
 • Do you see someone for a woman
 • Ziet u iemand voor een vrouw
 • Ik ben gemakkelijk, Komen ze allemaal thuis eten, is het goed, Kan niemand, ook geen probleem, Ik vermaak mij wel
 • I'm easy, do they all eat at home, it's good, no one can, no problem, I entertainment I now
 • Vlakbosdaken
 • Vlakbos Roofs
 • When ever it suite you
 • Wanneer ooit het suite u
 • nuttige speelruimte
 • useful play area
 • Nee, vandaag niet, ik was de hele dag alleen thuis, Burkhard moest werken
 • No, not today, I was home alone all day, Burkhard had to work
 • Vandaag veel alarmeringen voor diverse KNRM stations. Van de meeste acties worden verslagen gemaakt.
 • Today many alerts for various KNRM stations. Of most of the actions are reports made.